Collectieve schuldenregeling vanuit het oogpunt van de schuldeiser

Webinar Maatschappelijke Topic 200331

Introductie

Wat gebeurt er als blijkt dat uw klant (burger,  patiënt, ...) bescherming heeft aangevraagd tegen de vele schuldeisers, in het kader van de collectieve schuldenregeling.

En u bent één van die schuldeisers.

 • Hoe werkt dit?
 • Met wie krijgt u te maken?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Gaat u uw geld nog kunnen innen?
 • Wat zijn uw plichten?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Publieke actoren zoals financiële diensten van lokale overheden, provincies, Vlaamse en federale overheden; intercommunales; verzelfstandigde publieke overheden vb. parkeerbedrijven en zorgbedrijven; ...
 • Private sector: energie, water, ziekenhuizen, banken, ziekenfondsen, advocaten, deurwaarders, immo, ondernemingen, collectieve schuldenregeling vanuit het oogpunt van de schuldeiser, ...

Programma

 • Wat kunt u doen ten opzichte van klanten/cliënten/patiënten/burgers die betalingsproblemen ondervinden? Wat zijn uw rechten en plichten?
 • Hoe kunt u een goede inschatting en een risico-afweging maken?
 • Hoe krijgt u zicht op de schuldmassa en de terugbetalingscapaciteit van de schuldenaar?
 • Welke stukken zijn interessant en beschikbaar?
 • Welke gevolgen geeft u aan een oproep tot een openbare zitting?
 • Wat mag u wel/niet verwachten van de schuldbemiddelaar?
 • Wat is de rol van de schuldbemiddelaar en de rechter?

Op deze en vele andere praktische vragen gaat de docente, vanuit haar ruime ervaring als juriste en hoofd van een dienst schuldbemiddeling, in.

Daarbij is er ruimte voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Uit de goede en minder goede praktijkvoorbeelden puren we aandachtspunten om mee te nemen naar onze eigen organisatie of financiële dienst.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Leslocaties West- en Oost-Vlaanderen: Tessa Allewaert, juridisch stafmedewerker bij OCMW & Stad Roeselare. Zij is daar tevens diensthoofd van het team collectieve schuldenregeling en treedt op als schuldbemiddelaar voor 8 verschillende OCMW 's. Zij is daarnaast recent ook co- auteur voor het hoofdstuk collectieve schuldenregeling in het handboek schuldbemiddeling van Politeia. Ten slotte heeft zij ook ervaring als advocaat aan de balie van Kortrijk.

Leslocaties Antwerpen, Brabant en Limburg: Sarah Forsyth | Juriste - Schuldbemiddelaar.

Ervaren docente met stevige roots in de praktijk van de schuldbemiddeling via haar tewerkstelling als stafmedewerker in de sociale diensten van het OCMW Sociaal Huis Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.