Collectieve schuldenregeling vanuit het oogpunt van de schuldeiser

Webinar Maatschappelijke Topic 200331

Introductie

Als uw klant problemen ondervindt om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, stellen zich een aantal vragen. Zoals: "Wat zijn uw rechten?", maar ook... "Welke zijn uw plichten?", en "Hoe stelt u zich best in op in zo'n situaties?".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Publieke actoren zoals financiële diensten van lokale overheden, provincies, Vlaamse en federale overheden; intercommunales; verzelfstandigde publieke overheden vb. parkeerbedrijven en zorgbedrijven; ...
  • Private sector: energie, water, ziekenhuizen, banken, ziekenfondsen, advocaten, deurwaarders, immo, ondernemingen, collectieve schuldenregeling vanuit het oogpunt van de schuldeiser, ...

Programma

Wat kunt u doen ten opzichte van klanten/cliënten die betalingsproblemen ondervinden? Wat zijn uw rechten en plichten?

Hoe kunt u een goede inschatting en een risico-afweging maken? Hoe zicht krijgen op de schuldmassa en de terugbetalingscapaciteit van de schuldenaar? Welke stukken zijn interessant en beschikbaar?

Welke gevolgen geeft u aan een oproep een openbare zitting?

Wat mag u wel/niet verwachten van de schuldbemiddelaar? Wat is de rol van de schuldbemiddelaar en de rechter?

Op deze en vele andere praktische vragen gaat de docente, vanuit haar ruime ervaring als juriste en hoofd van een dienst schuldbemiddeling, in.

Daarbij is er veel ruimte voor vragen en ervaringsuitwisseling waaruit goede en minder goede praktijken, aandachtspunten, ... gepuurd kunnen worden als handvaten/leidraad binnen uw organisatie/financiële dienst.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Leslocaties West- en Oost-Vlaanderen: Tessa Allewaert, juridisch stafmedewerker bij OCMW & Stad Roeselare. Zij is daar tevens diensthoofd van het team collectieve schuldenregeling en treedt op als schuldbemiddelaar voor 8 verschillende OCMW 's. Zij is daarnaast recent ook co- auteur voor het hoofdstuk collectieve schuldenregeling in het handboek schuldbemiddeling van Politeia. Ten slotte heeft zij ook ervaring als advocaat aan de balie van Kortrijk.

Leslocaties Antwerpen, Brabant en Limburg: Sarah Forsyth | Juriste - Schuldbemiddelaar.

Ervaren docente met stevige roots in de praktijk van de schuldbemiddeling via haar tewerkstelling als stafmedewerker in de sociale diensten van het OCMW Sociaal Huis Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.