Collectieve schuldenregeling: het belang van de maatschappelijk assistent

Mixed Klassikaal Maatschappelijke Topic 200283

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar sociale werkers van OCMW 's, CAW 's, mutualiteiten en andere instellingen, opbouwwerkers, medewerkers van huisvestingsmaatschappijen, lokale, regionale en intergemeentelijke verenigingen die werken rond schuldbemiddeling en/of armoede, OCMW-raadsleden, ...

Methodologie

Naast een mix regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

 • Collectieve schuldenregeling als meest aangewezen vorm van hulpverlening
  • Doelgroep
  • Voor- en nadelen
  • Wettelijke voorwaarden
  • Verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift
  • Wie kan me helpen bij de aanvraag?
 • Begeleiding cliënt tijdens de procedure
  • Afspraken met de schuldbemiddelaar
  • Leefgeld en de rubriekrekening
  • Relatie en kinderen in CSR
  • Vertalen van de juridische briefwisseling
  • Minnelijk aanzuiveringsplan
  • Sociale voordelen en financiële steun
  • Machtigingen (erven, verkoop, aankoop, verhuis, ...)
  • Schuldbemiddeling bij boedelschulden
  • Jaarverslag
  • Herziening plan
  • Problemen signaleren aan de rechtbank
  • Einde (uitvoering plan- stopzetting- overlijden- herroeping)
  • Ereloon schuldbemiddelaar

Als afsluiter trekken we een aantal topics door naar nazorg tijdens collectieve schuldenregeling

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 23/11/2021 09:30 12:30
dinsdag 23/11/2021 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Kamp C - Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 240,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Sarah Forsyth | Juriste - Schuldbemiddelaar.

Ervaren docente met stevige roots in de praktijk van de schuldbemiddeling via haar tewerkstelling als stafmedewerker in de sociale diensten van het OCMW Sociaal Huis Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.