Collectieve schuldenregeling: de praktijk van de schuldbemiddelaar

Opleiding Maatschappelijke Topic 200282
Webinar Maatschappelijke Topic 200282
NIEUW

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze 2-daagse opleiding richt zich voornamelijk op nieuwe en toekomstige schuldbemiddelaars en de medewerkers die hen hierbij ondersteunen: maatschappelijk assistenten van OCMW 's, juristen van OCMW ’s of regionale samenwerkingsverbanden, advocaten, gerechtsdeurwaarders, …

Er is eveneens een aparte opleiding specifiek voor maatschappelijk assistenten.

Methodologie

Naast een mix regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers. De wetswijzigingen die voorzien zijn om in werking te treden op 1/1/2021 zitten vervat in deze opleiding. Modellen worden tevens aangereikt waar mogelijk.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

 • Schuldbemiddeling versus collectieve schuldenregeling
 • Doel wetgever
 • Gevolgen  
 • Wettelijke voorwaarden
 • Verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift

De procedure

 • Wie verwittigt wie (schuldeisers, schuldenaars, griffie, ...)
 • Afspraken met de schuldbemiddelaar
 • Leefgeld en de rubriekrekening
 • Inkomsten verhogen en vaste kosten verminderen
 • Sociale voordelen en financiële steun
 • Aangifte van schuldvorderingen (termijnen en controle gegrondheid, vergeten versus laattijdige schuldeisers)
 • Minnelijk aanzuiveringsplan (bezwaren, totale kwijtschelding, eigendomsvoorbehoud, niet- kwijtscheldbare schulden, eigen of gemeenschappelijke schulden, ...)
 • Relatie, kinderen en scheiden: invloed op de procedure
 • Machtigingen (erven, verkoop, aankoop, verhuis, ...)
 • Schuldbemiddeling bij boedelschulden
 • Jaarverslag (jaarlijkse uitbetaling, indexering leefgeld, wijziging sociale situatie, ...)
 • Herziening plan: eenvoudige herziening versus ingrijpende herziening
 • Problemen signaleren: raadkamer versus openbare zitting (herroeping, vervanging, ...)
 • Einddatum plan (eindbetaling- eindbrief- eindverslag- eindvonnis, ...)
 • Mandaat bij stopzetting of overlijden schuldenaar
 • Ereloon schuldbemiddelaar: Hoe en wanneer berekenen

Als afsluiter trekken we een aantal topics door naar nazorg en samenwerken met maatschappelijk werkers tijdens de collectieve schuldenregeling.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 18/01/2021 09:30 12:30
maandag 18/01/2021 13:30 16:30
dinsdag 19/01/2021 09:30 12:30
dinsdag 19/01/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 480,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 18/01/2021 09:30 12:30
maandag 18/01/2021 13:30 16:30
dinsdag 19/01/2021 09:30 12:30
dinsdag 19/01/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 480,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Tessa Allewaert is juridisch stafmedewerker bij OCMW & Stad Roeselare. Zij is daar tevens diensthoofd van het team collectieve schuldenregeling en treedt op als schuldbemiddelaar voor 8 verschillende OCMW 's. Zij is daarnaast recent ook co-auteur voor het hoofdstuk collectieve schuldenregeling in het handboek schuldbemiddeling van Politeia. Ten slotte heeft zij ook ervaring als advocaat aan de balie van Kortrijk.