Bemiddelingsgericht werken in de zorgsector

Opleiding Maatschappelijke Topic 210363

Introductie

Wanneer mensen beroep moeten doen op zorg om zich te behelpen bij dagelijkse dingen, verliezen ze een groot deel van hun zelfstandigheid. Professionele zorgers, mantelzorgers, ... iedereen heeft het beste voor met de patiënt. Over de nodige en de beste zorg kunnen de meningen wel eens verschillen. Dit kan leiden tot conflicten.

 • Komt u in uw professionele leven in contact met dergelijke conflicten?
 • Wilt u op een professionele manier met deze conflicten leren omgaan?

Dan is deze opleiding ongetwijfeld een heel goede wegwijzer!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding maakt van u geen bemiddelaar, daar is het tijdsbestek te kort voor.

U heeft wel inzicht in (de oorzaken van) conflicten, het bemiddelingsproces, de de-escalerende mogelijkheden die u zelf kunt bijdragen.

Omschrijving

 • Hoe kunnen we luisteren naar partijen (met elk hun eigen verhaal)?
 • Bestaat er een leidraad om een bemiddelend gesprek te voeren?
 • Zijn er nog oplossingen mogelijk of zijn alle bruggen reeds opgeblazen?

 

Via deze opleiding krijgt u een duidelijk en praktijkgericht beeld hoe in zorgconflicten bemiddelingsgericht gewerkt kan worden.

Na de algemene tips en aandachtspunten voor bemiddelingsgericht werken en conflicthantering volgen enkele voorbeelden van bemiddeling bij zorgconflicten.

Hierbij wordt ook dieper ingegaan op enkele vaak voorkomende (oorzaken van) problemen bij zorgconflicten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • zorgverstrekkers in ziekenhuizen en woonzorgcentra
 • maatschappelijk werkers in de thuiszorg
 • maatschappelijk werkers binnen OCMW's en CAW's
 • thuisverpleegkundigen
 • huisartsen, LEIFartsen
 • bemiddelaars

Methodologie

Theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Programma

U maakt kennis met wat bemiddeling inhoudt:

 • Wat is de (juridische) context van bemiddeling?
 • Welke vormen van bemiddeling bestaan er?
 • Hoe verloopt een bemiddeling?
 • Welke basisprincipes zijn van toepassing in een bemiddeling? Wat zijn principes als deontologie, professionaliteit, vertrouwelijkheid, meerzijdig partijdigheid, neutraliteit, empathie, oog voor de inhoud en zorg voor de relatie, ethisch en efficiënt, ...

U leert hoe u bemiddelingsgericht kan werken bij conflicten

 • Welke conflicten kunnen zich voordoen? Wanneer is een conflict bemiddelbaar? Wat kan ik zelf doen? Wanneer dien ik door te verwijzen?
 • Wie ben ik? Wie ben ik in het omgaan met conflicten? Hoe kan ik bemiddelingsgericht werken bij zorgconflicten?
 • Wat is er nodig bij een bemiddelend gesprek? Hoe krijg ik de betrokken partijen samen voor een bemiddelend gesprek?
 • Hoe voer ik een bemiddelend gesprek bij een conflict in de zorg? Wat zijn de tips en tricks voor een bemiddelend gesprek?

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 12/12/2023 09:30 12:30
dinsdag 12/12/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Sofie De Meulenaere werkt na bijna 15 jaar in de advocatuur, eerst als advocaat, later als advocaat-bemiddelaar, nu voltijds als erkend bemiddelaar, burenbemiddelaar en bemiddelaar bij levenseinde en in de laatste levensfase, met een glasheldere missie: mensen (opnieuw) met elkaar verbinden. Dit na diverse gecertificeerde opleidingen tot bemiddelaar in combinatie met talrijke opleidingen rond geweldloze of verbindende communicatie in binnen- en buitenland.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.