Bemiddelingsgericht werken bij huurconflicten

Opleiding Maatschappelijke Topic 130685

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert wat bemiddeling precies inhoudt:

 • Wat is de (juridische) context van bemiddeling?
 • Welke vormen van bemiddeling bestaan er?
 • Welke fasen zijn er in het bemiddelingsgesprek?
 • Hoe treed ik op als bemiddelaar op bij huurconflicten?
 • (professioneel, vertrouwelijk, meerzijdig partijdig, neutraal, empathisch, oog voor de inhoud en zorg voor de relatie, ethisch en efficiënt, ...)
 • Hoe krijg ik de betrokken partijen samen voor een bemiddelingsgesprek?
 • Wanneer is een conflict bemiddelbaar?
 • Hoe voer ik een bemiddelingsgesprek bij een conflict tussen huurder en verhuurder?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wie ben ik als bemiddelaar en wie ben ik in het omgaan met conflicten?

Het gedetailleerde huurrecht maakt geen onderdeel uit van deze opleiding, daartoe organiseert Escala specifieke opleidingen.

Introductie

Komt u in uw professionele leven in contact met huurconflicten? Wilt u op een professionele, objectieve en doeltreffende manier deze conflicten aanpakken (en eventueel vermijden of oplossen), maar weet u niet altijd hoe u deze conflicten het best aanpakt? Dan is deze opleiding ongetwijfeld een grote meerwaarde voor u!

Omschrijving

Om bemiddelend op te treden moet men natuurlijk over heel wat kwaliteiten beschikken. Hoe kunnen we objectief luisteren naar beide partijen (met elk hun eigen verhaal) en bestaat er een leidraad om een bemiddelingsgesprek te voeren? De bemiddelend persoon moet immers optreden als een neutrale derde die de partijen bijstaat in de zoektocht naar een evenwichtige oplossing.

Met welk soort mensen kunt u in contact komen? Afhankelijk van het karakter van de partijen en de relatie die de partijen met elkaar hebben, kunt u van strategie veranderen. Ook het stadium van conflict waar de twee partijen zich in bevinden zal uw rol als bemiddelaar veranderen. Zijn er nog oplossingen mogelijk of zijn alle bruggen reeds opgeblazen?

Via deze opleiding krijgt u een duidelijk en praktijkgericht beeld hoe in huurconflicten bemiddeld kan worden. Na de algemene tips en aandachtspunten voor een goede bemiddeling en conflicthantering volgen enkele voorbeelden van bemiddeling bij huurconflicten. Hierbij wordt dieper ingegaan op de meest voorkomende (oorzaken van) problemen van een huurconflict.

Op het einde van deze opleiding weten of kunnen de deelnemers:

 • Wat bemiddeling precies inhoudt: Welke vormen van bemiddeling bestaan er? Welke fasen zijn er in het bemiddelingsgesprek?
 • Hoe moet ik als bemiddelaar optreden bij huurconflicten? (professioneel, meerzijdig partijdig, empatisch, oog voor inhoud en zorg voor de relatie, ...)
 • Hoe krijg ik beide partijen samen voor een gesprek? Hoe kan ik een duidelijk beeld van het probleem krijgen?
 • Hoe kan ik een bemiddelingsgesprek voeren bij een conflict tussen huurder en verhuurder?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wat is mijn stijl als bemiddelaar in het omgaan met conflicten?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Sociale verhuurkantoren
 • Diensten studentenvoorziening van Universiteiten of Hogescholen
 • Diensten huisvesting
 • Politie-inspecteurs
 • Straathoekwerkers
 • Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB
 • Vastgoedkantoren
 • Syndici
 • Bemiddelaars

Programma

 1. De bemiddeling en de bemiddelaar
 • Wat is bemiddeling? Visie en modellen
 • Het bemiddelingsgesprek bij huurconflicten:
  • Fasen in het gesprek
  • Rol en houding van de bemiddelaar per fase
 • Over welke basisvaardigheden moet de bemiddelaar beschikken?
 • Een korte kennismaking met het gedachtegoed van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie
 • Praktijkoefeningen: eerste stappen in het toepassen van de theorie op de praktijk
 • Door inzicht, zelfkennis en zelfreflectie het bemiddelingsproces ervaren
 • Wie ben ik als bemiddelaar en wie ben ik in het omgaan met conflicten?
 • Het resultaat van het bemiddelingsproces en de nazorg

2. Het conflict

 • Het ontstaan van conflicten tussen huurder en verhuurder: van verschil tot conflict
 • Conflictescalatie: heb ik een conflict of heeft het conflict mij?  
 • Inventaris van positieve en negatieve kanten van een conflict
 • De twee aspecten van een conflict: de inhoud en de relatie
 • Conflictstijlen: hoe ga jij om met conflicten?

De eerste dag handelt voornamelijk over de algemene theorie rond bemiddelen en bemiddelingsgericht werken. De tweede dag wordt er specifiek dieper ingegaan op de specifieke situaties van huurconflicten.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 22/11/2022 09:30 12:30
dinsdag 22/11/2022 13:30 16:30
dinsdag 29/11/2022 09:30 12:30
dinsdag 29/11/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Sofie De Meulenaere werkt na bijna 15 jaar advocatuur, eerst als advocaat, later als advocaat-bemiddelaar, nu voltijds als erkend bemiddelaar, burenbemiddelaar en bemiddelaar bij levenseinde en in de laatste levensfase, met een glasheldere missie: mensen (opnieuw) met elkaar verbinden. Dit na diverse gecertificeerde opleidingen tot bemiddelaar in combinatie met talrijke opleidingen rond geweldloze of verbindende communicatie in binnen- en buitenland.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.