Bemiddelingsgericht werken bij burenconflicten


Hoe optreden als een neutrale derde?
Opleiding Maatschappelijke Topic 110563

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van deze opleiding weet u of kunt u:

Wat bemiddeling precies inhoudt:

 • Wat is de (juridische) context van bemiddeling?
 • Welke vormen van bemiddeling bestaan er? Welke fasen zijn er in een bemiddelingsgesprek?
 • Hoe treed ik op als bemiddelaar?
  (professioneel, vertrouwelijk, meerzijdig partijdig, neutraal, empathisch, oog voor de inhoud en zorg voor de relatie, ethisch en efficiënt, ...)
 • Hoe krijg ik de betrokken partijen samen voor een bemiddelingsgesprek?
 • Wanneer is een conflict bemiddelbaar?
 • Hoe voer ik een bemiddelingsgesprek?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wie ben ik als bemiddelaar en wie ben ik in het omgaan met conflicten?

Omschrijving

"Burenruzies en conflicten? Wij komen er wel uit!"

"Mediation of bemiddeling: het zachte medicijn wanneer wij het niet eens kunnen worden."

 

Bemiddelen impliceert dat twee of meerdere partijen die van elkaar afhankelijk zijn maar door een conflict geen oplossing vinden voor het probleem dat hen tegenstelt.

Bemiddeling is een onderhandeling of conflictoplossing onder begeleiding van een derde, neutrale persoon, de mediator of de bemiddelaar.

Succesvol bemiddelen - in feite een poging vanwege minstens twee partijen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden - zou in principe nooit een winnaar of een verliezer mogen opleveren.

De vaardigheid van het bemiddelen zal er dan in bestaan een voor de ene partij een goed resultaat te verzoenen met een even goed resultaat voor de andere partij. Om zo’n situatie te creëren moeten de betrokkenen goed zijn voorbereid en tijdens het proces alert en flexibel zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers uit openbare besturen en aanverwante organisaties die in contact komen met conflicten en een bemiddelende rol moeten spelen:

 • Politie-inspecteurs
 • Gemeentelijke diensten voor burenbemiddeling
 • Sociaal werkers
 • Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB
 • Ambtenaren uit overheidsinstellingen
 • Ombudsmannen en ombudsvrouwen uit openbare besturen, social en non profit
 • (Buren)Bemiddelaars
 • Straathoekwerkers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Leermethode:

 • Vier compacte sessies op twee dagen.
 • Uitgebreide syllabus, presentatie en praktische situatiespelen.
 • Aantal deelnemers: maximum 20 waarbij een interactieve houding is gewenst.

Programma

1. De bemiddeling en de bemiddelaar

 • Theorie inzake het ontstaan en het oplossen van conflicten aan de hand van bemiddeling: visie en modellen
 • Het bemiddelingsgesprek bij burenconflicten:
  • Fasen in het gesprek
  • Rol en houding van de bemiddelaar per fase
 • Over welke basisvaardigheden moet de bemiddelaar beschikken?
 • Een korte kennismaking met het gedachtengoed van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie
 • Praktijkoefeningen: eerste stappen in het toepassen van de theorie op de praktijk
 • Door inzicht, zelfkennis en zelfreflectie het bemiddelingsproces ervaren
 • Het resultaat van het bemiddelingsproces en de nazorg

2. Het conflict

 • Het ontstaan van conflicten tussen buren: van verschil tot conflict
 • Conflictescalatie: heb ik een conflict of heeft het conflict mij?  
 • Inventaris van positieve en negatieve kanten van een conflict
 • De twee aspecten van een conflict: de inhoud en de relatie
 • Conflictstijlen: hoe gaat u om met conflicten?

De eerste dag handelt voornamelijk over de algemene theorie rond bemiddelen en bemiddelingsgericht werken. De tweede dag wordt er specifiek dieper ingegaan op de specifieke situaties van burenconflicten.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 22/11/2022 09:30 12:30
dinsdag 22/11/2022 13:30 16:30
woensdag 23/11/2022 09:30 12:30
woensdag 23/11/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Sofie De Meulenaere werkt na bijna 15 jaar advocatuur, eerst als advocaat, later als advocaat-bemiddelaar, nu voltijds als erkend bemiddelaar, burenbemiddelaar en bemiddelaar bij levenseinde en in de laatste levensfase, met een glasheldere missie: mensen (opnieuw) met elkaar verbinden. Dit na diverse gecertificeerde opleidingen tot bemiddelaar in combinatie met talrijke opleidingen rond geweldloze of verbindende communicatie in binnen- en buitenland.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.