Kwaliteitscoördinator


Implementatie ISO 9001 (of QMS), procesbeheersing en strategie
Opleiding Kwaliteit 130594

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent en leert alle kwaliteitstechnieken te beheersen noodzakelijk voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

Omschrijving

Zowel in een non profit organisatie als in de zorgsector is een goed gefundeerde kennis en een duidelijk inzicht in kwaliteitssystemen onontbeerlijk. Een duidelijk begrip rond procesgericht werken maakt het eenvoudiger KPI's met bijhorende targets in beeld te krijgen. Zodoende kan men de medewerkers op een met kennisondersteunende manier motiveren om de organisatie- of instellingsdoelstellingen te halen. Dankzij het praktijkgericht karakter is deze opleiding direct praktisch toepasbaar in uw 'werkplekomgeving'.

Eigenlijk is deze opleiding kwaliteitscoördinator opgemaakt in een unieke PDCA structuur en mag u rekenen op een multidisciplinair team van kwaliteitsdocenten: elk specialist in hun kwaliteitsdomein! In elke organisatie, ook bij de overheid en in de welzijns- en gezondheidssector heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers. Het zijn de personen die er zullen toe bijdragen dat het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en dat kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen uit non profit of social profit die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de kwaliteitsdienst. Personen die dagelijks instaan voor de kwaliteit, in alle mogelijke sectoren.

Leidinggevenden en verantwoordelijken die in hun dagelijkse functie willen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen ten einde het kwaliteitsniveau van de gehele organisatie op een hoger niveau te brengen.

Voorkennis

U heeft geen voorkennis nodig. Wel is een "kwaliteitsverbeteringsgeest" noodzakelijk.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma hoger secundair onderwijs of minimaal 3 jaar nuttige en aantoonbare ervaring binnen de kwaliteitsafdeling van een organisatie is echt een must.

Methodologie

Deze opleiding biedt onze partnerorganisatie SBM ook aan aan de profitsector. Klanten van zowel Escala als SBM nemen dan samen deel aan deze opleiding. Dit heeft een positief effect: de "kwaliteitskruisbestuiving" tussen deelnemers uit de non profit en social profit enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds zorgt voor een unieke "kwaliteitsinteractie" gestuurd door onze topkwaliteitsdocenten.

Programma

Stap 1: Implementatie ISO 9001 (of QMS)

1. Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

Definitie van kwaliteit,Geschiedenis van kwaliteit,Ontwikkeling van een kwaliteitssysteem, Kwaliteitsbepaling

2. Terugkoppeling naar kernactiviteiten

Sleutelconcepten bij kwaliteit,Planning en rapportering, organisatie, stroomschema's, primaire en secundaire processen, Time management en functieomschrijvingen, leiden van een kwaliteitsteam, de functie van kwaliteitsmanagement, ...

3. Procesbeheersing

Opstellen en opbouw van een kwaliteitshandboek, beheer van documenten,directieverantwoordelijkheid, review en doelstellingen,HRM, intake, evaluatie en sturing,Management van de middelen,Meetapparatuur & kallibraties,Inkoop,beheersing non-conformiteiten & corrigerende en preventieve maatregelen,Ontwerp & Ontwikkeling, ...)

Stap 2: procesbeheersing en strategie

1. Technieken

De verschillende kwaliteitstechnieken worden uitgelegd aan de hand van een kwaliteitsplanning (APQP) waarbij Design-FMEA en Process-FMEA de start vormen om een gedegen Control-Plan (beheersplan) uit te werken. Bij de uitwerking van deze zijn technieken zoals SPC en statistiche geschiktheidstudies evenals Meetsysteemanalyse (MSA) onontbeerlijk. Wanneer het alsnog fout loopt kunnen probleemoplossende technieken soelaas bieden.

In dit verhaal komen nog meerdere technieken aan bod zoals Design of Experiments , poka-yoke , 5 Why's , flow-charts , Characteristics-matrix , QFD , 7 shanin-tools, opsporen van variaties, ...

Uiteindelijk wordt ook 6-sigma geïnitieerd.

2. Beleid: uitvoeren en controle

Auditoren, kwaliteitsaudit/-nulmeting, klantentevredenheid

3. Strategie

Missie, visie en strategiescenario's, integrale kwaliteitszorg, kosten van niet-kwaliteit tot ISO; van KPI naar  balanced scorecard, EFQM

Evaluatie van de opleiding

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

De opleiding kwaliteitscoördinator heeft mij een stevig fundament bezorgd in kwaliteitsbeheer, hetgeen ik vroeger toch wat miste. Verschillende technieken kwamen aan bod, waarvan ik er al enkele heb kunnen toepassen in mijn job. Binnen het tijdsbestek is het uiteraard niet mogelijk alles grondig uit te leggen, maar dan is het eerder kwestie om je na de opleiding verder te verdiepen in de aspecten die je het meest interesseren.Positief was ook de interactie met de medeleerlingen en lesgever, wat mogelijk werd gemaakt door de relatief kleine lesgroep.

De opleiding was, zeker in verhouding tot zijn prijs, van kwalitatief hoogstaand niveau.

Koen Deblauwe - Carpenter Belgium

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.