ISO9001 in de social profit: zin of onzin


60 minuten webinar: Een actuele kijk op de norm, met een (meer) pragmatische en hedendaagse interpretatie
Webinar Kwaliteit 200543

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar zal men:

  • De belangrijkste basisprincipes van ISO9001 kennen
  • Een inzicht krijgen in de High Level Structuur en ISO9001
  • De voor- en nadelen van ISO9001 goed met elkaar kunnen vergelijken
  • Een overzicht krijgen van de te volgen stappen om een certificeerbaar kwaliteitssysteem op poten te zetten

Omschrijving

Het huidig concept van ISO9001 betrekt zowel de beleving van de klant, de doelmatigheid van de processen als het risico gebaseerd denken.

ISO9001 krijgt ook een strategisch belang dat een systeem van beheersing vergt, met als primaire doel het bewaken (borgen) en bevorderen van de kwaliteit. De gekende stappen van de verbetercyclus komen aan bod, namelijk het plannen (vaststellen van de klantenbehoeftes en het ontwikkelen van processen om hieraan tegemoet te komen), de uitvoering (operationele activiteiten die tot doel hebben diensten volgens bepaalde afspraken te leveren), het verifiëren of aan de gestelde kwaliteitscriteria en afspraken voldaan is (op basis van controlepunten, kwaliteitschecks, monitoring van indicatoren, …) en het continu verbeteren van de dienstverlening (op het vlak van de wensen van de klant, de processen en de beheersingsmaatregelen).

De uitwerking wordt helaas vaak geassocieerd met onnodige bureaucratie, al is dit de norm zelf niet te verwijten. Vaak is men nog in de veronderstelling dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Velen vinden het een heel gedoe en twijfelen aan de effectiviteit, het nut en de meerwaarde ervan. Een gemiste kans.

Halen instellingen uit de social profit met ISO9001 een papieren tijger in huis? Heeft een kwaliteitsmanagementsysteem überhaupt nog een toegevoegde waarde en is het hebben van een kwaliteitscertificaat niet achterhaald?    

Met dit webinar wordt een gefundeerd antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot kwaliteitsverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, …

Methodologie

Tijdens dit exclusieve interactieve webinar waarin zowel de opportuniteiten als de valkuilen van ISO9001 aan bod komen krijgt u een aantal handvaten aangereikt die u kunnen ondersteunen bij de eventuele keuze voor een ISO9001 implementatie in een social profit organisatie.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. Het webinar vindt plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Programma

1. Het ABC van ISO9001

1.1 Wat is ISO9001?

1.2 PDCA

1.3 High Level Structuur

1.3.1 Structuur ISO9001

1.3.2 Plug-in model

2. Waarom kiezen voor ISO9001?

2.1 Enkel voordelen van ISO9001 opgesomd

2.2 De keerzijde van de medaille

2.3 Certificering

Peter Tramaseur is als manager kwaliteit sinds jaar en actief bij een belangrijke speler uit de social profit. Hij is tevens intern auditor, heeft ervaring in risicomanagement en heeft ISO9001 met succes geïmplementeerd in grotere organisatie uit de preventieve gezondheidszorg.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.