Projectmanagement voor technisch leidinggevenden

Opleiding ICT en informatiemanagement 130340
NIEUW

Introductie

Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elke organisatie komen activiteiten voor die de kwalificatie 'project' dragen. Vaak zijn dit tijdelijke multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die de opdracht hebben een vooraf bepaald resultaat te halen met beperkte middelen en tijd.

In de praktijk ontwikkelt een project zich veelal tot een geheel van onduidelijke en veranderende doelstellingen. Enthousiast begonnen vormen van samenwerking kunnen gemakkelijk stranden als uiteindelijk blijkt dat er te weinig geld of tijd besteed kan worden aan de verwezenlijking van het project. Dit resulteert dikwijls in een steeds toenemende hoeveelheid werk, waarvoor steeds meer tijd en geld nodig is dan oorspronkelijk begroot.

Omschrijving

Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van projectmanagement. Naast inhoudelijke, spelen ook procedurele en procesmatige aspecten een belangrijke rol. Het besturen en beheersen van deze drie projectelementen is geen gemakkelijke opgave. Het succesvol leiden van een project vraagt van de projectmanager vaardigheden die uitstijgen boven zijn inhoudelijke kennis van het onderwerp. Evenwichtige aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, procedurele zaken evenals voor procesmatige dynamiek is essentieel voor het welslagen van het project.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Technici die leiding geven
 • Leidinggevenden in een technische omgeving

Methodologie

Theoretische uiteenzetting afgewisseld met voorbeelden en oefeningen. Ook het bespreken van projecten van de cursisten kan aan bod komen. Tijdens de laatste paar uren wordt gewerkt aan een integratie-oefening.

U krijgt memofiches mee:

 • Plannen in 7 stappen
 • Tijdplan
 • Projectopdracht
 • Projectplan
 • Projectprogramma
 • Projectontwerp
 • Realisatieprogramma
 • Nazorgprogramma
 • Beheersfactoren (Gokit)

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding tracht vooral de technische facetten bij elkaar te brengen en zo die aspecten in kaart te brengen waarmee rekening moet gehouden worden bij het opzetten van projecten. Het maakt het ook mogelijk om bij een kleiner project (of bij een activiteit die wel duidelijk ingekaderd moet worden, maar niet tot project bestempeld hoeft te worden), die elementen te identificeren waarmee in ieder geval rekening moet gehouden worden.

Programma

Deel 1: Basisbegrippen

 • Wat is projectmanagement voor technisch leidinggevenden?
 • Wat is een project in een technische omgeving?
  • Het ontstaan van een project
  • Soorten projecten
  • Eigenschappen van een project
 • Rollen en verantwoordelijkheden in een project (De projectmanager-technisch leidinggevende, het projectteam, de sponsor, de steering comitee, de key user, de aanvrager, de klant, de leverancier, projectdocumentatie, interactie tussen project en organisatie)
 • Projectorganisatie
  • Faseren
  • Beheersen
  • beslissen

Deel 2: Projectplanning

 • Start van een project
  • Actoren bij het startdocument
  • De Projectstart-Up (PSU)
  • De startvergadering (kick-off Meeting)
 • Plan van aanpak
  • Analyseer het project en zijn relevante omgeving
  • Stel een "voorlopige" resultaatspecificatie op
  • Breng de "weg" in kaart
  • Complementeer de projectopdracht
 • Planningstechnieken
  • De Work Breakdown Structure (WBS)
  • Raming van de werklast
  • Netwerkdiagram (Pert Chart)
  • Kritisch pad-analyse
  • Medewerkers toewijzen in een project
  • Gantt-diagram (Gantt Chart)
  • Financiële analyse
  • Risico-analyse
 • Afronding, overdracht en evaluatie van een project
  • Afronding van een project
  • Overdracht en acceptatie en onderhoud van het projectresultaat
  • De follow-up
  • Evaluatie van de projectaanpak

Deel 3: Oefeningen

 • Het idee
 • Conceptontwikkeling
 • Financiële analyse
 • Project-organisatie
 • De planning
 • Risico-analyse