ITIL 4 Foundation - BLENDED LEARNING

E-learning ICT en informatiemanagement 200415
NIEUW

Introductie

Aan de hand van het service management framework ITIL®  kunnen IT organisaties hun services, processen, mensen en technologie optimaal afstemmen op de bedrijfsstrategie en de klantenbehoeftes. ITIL®  biedt richtlijnen en best practices om waarde te creëren door de juiste digitale services te voorzien en deze te ondersteunen met kwailiteitsvolle processen.  ITIL® helpt organisaties relevant te blijven in een wereld van continue verandering.

ITIL® is op wereldvlak het meest toegepaste best practice framework voor service management, en dit zowel in publieke als private sector, van KMO tot multinational.

Omschrijving

Organiseer u met ITIL4® voor de 'digitale transformatie'.

We bevinden ons in een tijd van ongekende verandering. We zijn meer dan ooit in de digitale economie terecht gekomen. Het komt er voor service providers op aan om zich optimaal te organiseren. Het succes van digitale transformatie  hangt immers af van de juiste interactie tussen mensen, processen en digitale technologieën. Het is een steeds snellere en complexere omgeving, waardoor organisaties flexibeler moeten zijn om in deze snel veranderende wereld relevant te blijven of voorsprong te nemen. Lean en agile werken zijn een must geworden. ITIL4® helpt IT-organisaties met deze uitdagingen.

Start uw 'digitale tocht' met ITIL4® van waar u nu bent.

Het geniale aan ITIL4® is dat IT organisaties op hun digitale tocht kunnen starten vanuit de situatie waarin ze zich momenteel bevinden. Bij het uittekenen van de processen of waarde stromen merkt men immers dikwijls dat een aantal noodzakelijke praktijken nog niet goed geregeld zijn, bijvoorbeeld het behandelen van incidenten of het implementeren van changes of releases. Ook deze basiszaken komen aan bod in ITIL4®. Het komt er op aan om vanuit de best practices te bekijken wat het beste is voor u. Op deze manier worden uw bestaande investeringen in services en processen beschermd. Het is een vertrekpunt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Managers en medewerkers van service providers, IT organisaties IT  departementen
  • Applicatie- en projectmanagers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Methodologie

BLENDED LEARNING methode

BLENDED LEARNING methode is een combinatie van drie online realtime sessies en vijftien e-learning+ modules. De deelnemers worden tevens optimaal voorbereid op het certificatie examen. De exacte indeling vindt u op het tabblad 'praktisch'.

In de drie virtuele classroomsessie van anderhalf uur worden cases besproken, praktische voorbeelden gegeven en oefeningen gemaakt die u voorbereiden op het certificatie examen. De trainer is op dat moment een coach die u motiveert en helpt.

De vijftien e-learning+ modules kunt u op eigen tempo doornemen. De modules hebben een duur van 20 tot 45 minuten. U krijgt een login op ons digitaal leerplatform gedurende 90 dagen.

E-learning+ bij SBM/Escala is veel meer dan gewoon e-learning:

  • Na iedere module krijgt u een aantal testvragen met als doel uzelf te evalueren als u de leerstof goed hebt begrepen.
  • De e-learning modules zijn lokaal verankerd: in de Nederlandse taal en vol van praktische voorbeelden uit onze lokale industrie en organisaties.
  • In de e-learning modules ziet u zowel de gebruikte slides als de docent op één scherm. Dit maakt het levendig en houdt uw focus op punt.
  • U kunt steeds vragen stellen aan de docent zowel tijdens de drie real time online sessies als via een Q&A forum op het digitaal leerplatform.

#Doelgericht #Efficiënt #Flexibel diepgaande kennis verwerven via #100%online opleiding met #zeer hoog leerrendement op #80%eigen leertempo met #interactie met docent en medestudenten waarbij #Praktijk cases hét essentieel onderdeel uitmaken om te komen tot beklijvende onmiddellijk toepasbare kennis.

Programma

Programma

Real time online sessie1: Waarom hebben we service management nodig?

Module 1 – e-learning+: De belangrijkste concepten van service management

Module 2 – e-learning+: De vier dimensies van service management

Module 3 – e-learning+: Het ITIL service value system

Module 4 – e-learning+: De zeven ‘guiding principles’

Module 5 – e-learning+: Governance en de service value chain

Module 6 – e-learning+: The best practices

Module 7 – e-learning+: Continual improvement

Real time online sessie2: Case studies, praktische voorbeelden, examenoefeningen

Module 8 – e-learning+: Incident- en problem management

Module 9 – e-learning+: Service request management en requests

Module 10 – e-learning+: IT asset-, configuration en monitoring & event management

Module 11 – e-learning+: Change enablement, release management

Module 12 – e-learning+: Service level management

Module 13 – e-learning+: Continual improvement, info security-, relationship- en supplier management

Module 14 – e-learning+: Deployment management

Module 15 – e-learning+: Publicaties en certificatie schema

Real time online sessie3: Case studies, praktische voorbeelden, examenoefeningen

Certificatie

De opleiding is eveneens een zeer goede voorbereiding op het Foundation Certificatie examen. Het is een 40-vragen multiple choice examen waarbij u 26 vragen moet juist beantwoorden.

De kostprijs van ITIL® 4 - Foundation examen (erkend door Peoplecert.) zit NIET vervat in de kostprijs van de opleiding. De kostprijs voor het examen bedraagt €250,00 (excl BTW).

U kunt het examen op 2 manieren afleggen:

ofwel kunt u via uw eigen laptop vanop eender welke plaats zelfstandig een web based examen afleggen. U krijgt van ons hiervoor een voucher.

ofwel kunt u naar een SBM-Campus komen op een vooraf vastgelegd moment en daar het online examen afleggen onder het proctorschap van de docent.

Het volstaat dat u vooraf bij de inschrijving aangeeft als u aan het examen wenst deel te nemen of niet. De manier waarop kunt u op het einde van de training nog beslissen.

De training wordt georganiseerd in samenwerking met Strict, ATO van Peoplecert.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

2020-415-3-OmschrijvingDocent-1.jpg

Joost Bertrem is een gecertificeerde trainer en consultant in ITIL® en Lean IT. Hij implementeert sinds verschillende jaren ITIL® en Lean IT in zowel multinationals, grote organisaties als kleine en middelgrote bedrijven. Joost is een geïnspireerde hoofdspreker op conferenties en seminars over servicemanagement en IT-governance. Hij combineert de kracht van strategisch denken met praktische ervaring. Zijn trainingen staan vol met praktische voorbeelden en cases uit het bedrijfsleven. Hij wil dat zijn training de deelnemers motiveert om de oefeningen die ze hebben geleerd enthousiast op te starten.

Foundation certificatie examen erkend door PeopleCert

De opleiding is eveneens voorbereiding op het Foundation Certificatie examen

Op het einde van de laatste lesdag kan je het certificatie examen ook daadwerkelijk afleggen. Het examen wordt voorafgegaan door een proefexamen.

De kostprijs van ITIL® - Foundations examen zit NIET vervat in de kostprijs van de opleiding. De kostprijs voor het examen bedraagt 250 euro (excl BTW). Vermeld bij uw inschrijving in het opmerkingsveld dat u ook wenst deel te nemen aan het examen.

ITIL® trainingen worden gegeven in samenwerking met Strict bv, ATO PeopleCert Affiliate.

ITIL® is a Registered Trade Mark

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.