CCNA Routing and Switching 2: Routing and Switching Essentials


Geavanceerde Switching en Routing technologieën
Opleiding ICT en informatiemanagement 140250

Introductie

Switching en Routing technologie begrijpen en in de praktijk kunnen toepassen is een belangrijke kennis (hoeksteen) voor elke IT Professional die zich (verder) wenst te specialiseren in de werking en optimale configuratie van actieve componenten die een essentieel onderdeel vormen van een IT Infrastructuur.

Het Cisco Networking Academy® CCNA Routing and Switching curriculum is ontwikkeld voor (toekomstige) IT Professionals die de basiskennis ICT technologie wensen (te verwerven of) te heropfrissen. Tegelijk heeft dit opleidingstraject als doelstelling u maximaal voor te bereiden op het CCNA® Routing and Switching Examen. Dit opleidingstraject, bestaande uit een groep van 4 opleidingen, biedt u de mogelijkheid om via een combinatie van theorie en vooral hands-on labo oefeningen de vereiste kennis te verwerven -betreffende CCNA Routing Switching - om vervolgens deze kennis in een professionele bedrijfsomgeving succesvol toe te passen.

Het "CCNA Routing and Switching" opleidingstraject in aanbevolen volgorde:

 

Stap 1: CCNA Routing and Switching 1: Introduction to Networks (exam Introductions to Networks)

Stap 2: CCNA Routing and Switching 2: Routing and Switching Essentials (exam Routing and Switching Essentials)

Stap 3: CCNA Routing and Switching 3: Scaling Networks (exam Scaling Networks)

Stap 4: CCNA Routing and Switching 4: Connecting Networks (exam Connecting Networks)

 

Cursisten worden via deze 4 stappen/opleidingen voorbereid voor de CCNA certificatie. Vervolgens hebt u bij de CCNA Examen provider, Pearson Vue, volgende twee mogelijkheden:

 

Optie 1:  Ofwel kiest u om alles in één examen af te leggen en kiest voor het CCNA examen 200-120  (inhoud wordt behandeld in de 4 stappen/opleidingen 1, 2, 3 tem 4)

 

Optie 2:  Ofwel kiest u de inhoud (stap 1 tem stap 4) over 2 examens te spreiden, namelijk:

 • Het 100-101 ICDN1 examen komt inhoudelijk overeen met de stap 1 en stap 2  én
 • Het 200-101 ICDN2 examen komt inhoudelijk overeen met de stap 3 en stap 4

 

Personen die liever een examen doen per 2 opleidingen (en kiezen om minder inhoud/examen) kiezen best voor optie 2.

Personen die de inhoud van de 4 stappen (of 4 opleidingen) via één examen wensen af te leggen kiezen best voor optie 1.

De "CCNA examens 200-120, 100-101 ICDN1 en 200-101 ICDN2 " zitten NIET vervat in de kostprijs van de opleiding en dienen afzonderlijk ingepland en afgelegd te worden bij een Cisco erkend examencentrum zoals Pearson VUE (www.vue.com)

Omschrijving

De tweede opleiding - CCNA Routing and Switching 2: Routing and Switching Essentials - heeft als doelstelling u inzicht te geven in de werking van Routers en Switchen in een klein bedrijfsnetwerk. IT Professionals leren in deze opleiding Cisco Routers en Switches configureren, troubleshooten en de meest voorkomende problemen oplossen betreffende RIPv1, RIPv2, OSPF, Virutal LAN's en Inter-VLAN routing in IPv4 en IPv6 netwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

(Toekomstige) IT Professionals die hun kennis betreffende Cisco Routing and Switching op een praktijkgerichte manier (oa via Packet Tracer) aan de hand van veel labo oefeningen en concrete praktijksituaties wensen in te oefenen.

Voorkennis

Basiskennis LAN technologie evenwaardig aan één van volgende opleidingen:

 • opleiding "LAN technologie: basis netwerken" gevolgd hebben
 • opleiding "CCNA Routing and Switching 1: Introduction to Networks" gevolgd hebben.

Methodologie

In de opleiding wordt afgewisseld tussen ongeveer 50% theorie en 50% hands on praktijkoefeningen (oa via Packet Tracer), die individueel onder begeleiding van de Cisco Instructor worden uitgevoerd. Vooraleer over te gaan naar individuele oefeningen toont de Cisco Instructuur aan de hand van concrete oefeningen een aantal concrete modelconfiguraties voor. Vervolgens gaan deelnemers over tot het individueel inoefenen van de praktijk via Hands on labs. Deelnemers worden waar nodig individueel begeleid tijdens de hands on labs.

Belangrijk om weten:

Om blijvende kennis en inzichten rond deze ICT technologie te verwerven én om tevens wekelijks de opleiding op een vlotte manier te kunnen meevolgen dient u rekening te houden met 2 tot 4 uur (per week) studietijd buiten de contacturen. Deze extra studietijd heeft als doel de leerstof verder in te studeren en aanvullende oefeningen te maken in de labo omgeving die eveneens buiten de contacturen beschikbaar is.

Deelnemers dienen zelf een laptop mee te brengen naar de opleiding. Een internet browser met mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de online labo oefeningen te kunnen uitvoeren.

Aanvullende ondersteuning van de trainer:

Buiten de contacturen kan u de trainer een e-mail sturen met vragen rond oefeningen, of kan u uitgewerkte oefeningen doormailen na de trainer met de vraag deze na te kijken.

Beperkt aantal deelnemers:

Omwille van de praktijkgerichtheid wordt het aantal deelnemers aan de opleiding beperkt tot maximum 12 deelnemers.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U kan geavanceerde switching technologieën zoals VLANs, VLAN Trunking Protocol, Rapid spanning Tree Protocol, en 802.1, beschrijven
 • U kan basis Switching concepts en operation of Cisco Switches beschrijven
 • U kan - van een klein netwerk met Switchen en Routers - de basis configuratie en troubleshooting uitvoeren
 • U kan een VLAN en een inter-VLAN routing configureren
 • U kan de functionaliteit van Dynamic Host Configuration Protocol (of kortweg DHCP) en Domain Name System (of Kortweg DNS) in een IPv4 of IPv6 netwerk beschrijven!
spanning-tree-osfp-ccna-certif-1-1_2014-250.jpg

Programma

 • Module 1:  Introduction to Switched Networks
 • Module 2:  Basic Swithing Conponents and Configuration
 • Module 3:  VLAN
 • Module 4: Routing concepts
 • Module 5: Inter-VLAN Routing
 • Module 6: Static Routing
 • Module 7: Routing Dynamically
 • Module 8: Single-Area OSPF
 • Module 9: Access Control Lists
 • Module 10: DHCP
 • Module 11: Network Address Translantion for IPv4

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 10/01/2020 09:00 12:00
vrijdag 10/01/2020 13:00 16:00
vrijdag 17/01/2020 09:00 12:00
vrijdag 17/01/2020 13:00 16:00
vrijdag 24/01/2020 09:00 12:00
vrijdag 24/01/2020 13:00 16:00
vrijdag 31/01/2020 09:00 12:00
vrijdag 31/01/2020 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • MC-Square offices Leuven (Ubicenter)
 • Phillipssite 5
 • 3001 Leuven
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Cursusmateriaal

Belangrijk: Deelnemers dienen zelf hun (persoonlijke) laptop mee te brengen. Een internet browser met mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de online labo oefeningen te kunnen uitvoeren.