Blended Learning: Excel basis NIEUW

Blended Learning ICT en informatiemanagement 170302

Introductie

E-learning voor Excel brengt heel wat voordelen met zich mee. Maar voor vele deelnemers is persoonlijk contact met de docent nog steeds zeer belangrijk. Daarom kan onderstaande formule worden aangeboden waar het beste van de twee werelden met elkaar gecombineerd wordt.

Omschrijving

Excel is het populairste rekenprogramma van Microsoft. Deze software laat toe om losse (cijfer)gegevens om te zetten in samenhangende informatie. Kortom een zeer flexibel programma dat alle aandacht verdient.

Tijdens een eerste klassikale sessie wordt het e-learning platform toegelicht en worden de basisfunctionaliteiten van Excel reeds kort aangehaald. Daarna gaat u zelfstandig aan de slag en doorloopt u het volledige e-learning Excel Explorer (basis) traject. U krijgt hiervoor 3 weken de tijd. Onze docent kan alle resultaten van de groep en individuen raadplegen en analyseren. Op basis van deze info wordt het tweede klassikale lesmoment ingevuld. Tijdens deze terugkomsessie kan worden ingespeeld op bepaalde problemen en kunnen extra vragen gesteld worden.

Voordelen van e-learning voor u:

 • leren op basis van lesmodules en zelf corrigerende oefeningen
 • duidelijk te behalen targets
 • onmiddellijke feedback over vooruitgang
 • duidelijke weergave van de resultaten
 • mogelijkheid tot herhaling
 • tijdwinst en verhoging efficiëntie van de medewerker

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Kantoor- en zakelijke gebruikers van de computer die werken met/of willen gaan werken met Excel.

Voorkennis

PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met Windows en bestandsbeheer is noodzakelijk. U heeft thuis of op het werk ook een pc met Excel en internettoegang nodig.

Methodologie

Er worden groepen aangemaakt van maximum 15 deelnemers.

Alle deelnemers krijgen een e-learning licentie:

 • Iedereen krijgt dezelfde toegang tot het platform als een normaal e-learning traject.

Er zijn 2 klassikale sessies:

 • Bij start van de opleiding: deelnemers krijgen info over het platform en leren er mee werken. De eerste stappen worden reeds gezet.
 • Na het e-learning traject: docent zal aan de hand van de resultaten van de deelnemers een les voorbereiden. Leerstof die niet voldoende gekend is kan wat beter worden toegelicht. Extra vragen kunnen gesteld worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan u Excel op een vakkundige wijze gebruiken en cijfermatige gegevens gestructureerd vastleggen en bewerken.

Programma

 • Schermonderdelen
 • Schermonderdelen vervolg
 • Gegevensinvoer
 • Werkmappen
 • Vulgreep en aangepaste lijsten
 • Selecteren
 • Basis formules
 • Basis functies
 • Afdrukken
 • Sorteren
 • AutoFilter
 • Opmaak
 • Zoeken en vervangen