Training interviewtechnieken bij werving en selectie


Selectiegesprekken: zo pakt u het aan!
Opleiding HRM 210237

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • De training focust zich op de skills die een interviewer nodig heeft. Deze leert u door een goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
 • U leert waar u op moet letten vóór en tijdens het gesprek, maar ook het natraject verliezen we niet uit het oog.
 • U leert wat de geschikte techniek is voor het doel dat u wilt bereiken in het selectieproces, namelijk de juiste informatie verzamelen en de juiste verwachtingen scheppen om uiteindelijk de juiste kandidaat te matchen met de vacature van uw organisatie.

Omschrijving

De zoektocht naar goede medewerkers blijft zeer actueel. Ondertussen zoeken we naar talent, intern of extern, binnen een sterk gewijzigde context. We worden geconfronteerd met nieuwe tendensen als technologische veranderingen, nieuwe generaties met andere behoeften, toenemende diversiteit en nieuwe economische feitelijkheden. Hamvragen blijven: hoe trekken we nieuwe medewerkers aan in deze gewijzigde context en hoe blijven we goed selecteren? Tijdens dit programma ligt de focus bij het interview als selectie-instrument.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Leidinggevenden zonder voorkennis van werving en selectie
 • Startende HR-medewerkers
 • HR-medewerkers die zich de interviewtechnieken willen eigen maken
 • Elke leidinggevende die op gelijk welke manier betrokken is in het selectieproces, kan hieraan deelnemen.

Methodologie

We wisselen theoretische concepten uitgebreid af met praktische tips en tricks. Met een mix van best practices, theoretische kerninformatie en praktijkvoorbeelden krijgt u een goede basis mee om verder uit te bouwen in de praktijk. Tijdens de verschillende sessies komen praktische oefeningen aan bod, rollenspellen zijn hierbij essentieel en helpen u te oefenen in een veilige omgeving. Met de aangeleerde praktische kennis en een goed begrip van de theorie, kunt in de praktijk zeker aan de slag.

Programma

1 - Kent u de inhoud van de vacature waarvoor u selecteert?

 • Welke taakspecifieke zaken moet de kandidaat kennen? Technische competenties
 • Met welke persoonsgerelateerde zaken moet u nog rekening houden voor de matching? Persoonlijkheidskenmerken en soft skills
 • Waar situeert de openstaande vacature zich in de organisatie? Teamgebonden competenties en groepsdynamiek
 • Wat zijn de kenmerken van de organisatie waar u rekening mee moet houden voor de matching? Waarden en kerncompetenties
 • Zijn er nog bijkomende elementen die van belang zijn?
 • Loonelementen die bij de matching afgestemd moeten worden
 • Hoe wil de kandidaat werken? Hoe flexibel moet de kandidaat zijn?
 • ...

2 - Kent u de selectieprocedure? Welke stappen gaat u ondernemen om de match te kunnen doen en wie betrekt u?

 • Via welk kanaal komen kandidaten binnen en wat is de impact op uw vragen?
 • Wie neemt de eindbeslissing en waar is deze persoon naar op zoek? Wat zijn musthaves en waar kan u over onderhandelen?
 • Hoe pakt u het traject het best aan?

3 - Wat is uw rol in het selectieproces? En welke impact heeft dit op uw interview?

 • HR
 • Leidinggevende
 • Collega
 • Doet u het interview alleen? Duo? Trio? Wat zijn de voor- en nadelen?

4 - Op basis van de verzamelde informatie, welk soort interview moet u doen? Of beter, welke informatie moet u zeker capteren?

 • Kennismakingsgesprek, eerste verkenning
 • CV interview, verkenning van de ervaring
 • Motivatie van de kandidaat, wat brengt de toekomst?
 • Polsen naar de loonverwachting, waar is de kandidaat naar op zoek?
 • Hoe goed is de kandidaat op de hoogte?
 • Bespreking van testresultaten, welke vragen kunt u stellen?
 • ...

5 - U moet informatie krijgen, maar ook informatie geven, welke informatie is voor de kandidaat belangrijk? Welke informatie gaat u delen?

6 - Voorbereiding van het interview: welke informatie heeft u al en hoe gaat u hiermee aan de slag? Welke informatie moet u zeker capteren?

7 - Het interview zelf, welke technieken en vragen zijn gangbaar? Hoe kan u hier zelf mee aan de slag?

 • STAR techniek
 • Open interview >< Vraaggericht interview
 • Gestructureerd, sem-gestructureerd, ongestructureerd gesprek
 • Samenvatten en parafraseren
 • Out of the box vragen: wat is het effect en wanneer kan het?
 • Zijn er nog zaken die de kandidaat wil melden? Open vraag!

8 - Jouw aandachtspunten als interviewer

 • Verbaal: wat past wanneer? Wanneer praat u te veel zelf?
 • Non-verbaal: hoe komt u over?
 • Plaats van het interview
 • Objectiviteit
 • Horn-effect/Halo-effect
 • Hoe gaat u om met ongepaste vragen of vragen waar u zelf geen antwoord op hebt? En wat betekent dit?
 • Documentatie van het interview
 • ...

9 - Afsluiten van het interview

 • Feedback tijdens het gesprek
 • Briefing intern
 • Briefing kandidaat: de kandidaat afschrijven of warm houden
 • Evaluatie van de kandidaat over de selectieprocedure en wat ermee te doen?

10 - PDCA van de aanpak, kritische evaluatie en bijsturing

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/10/2022 09:30 12:30
donderdag 20/10/2022 13:30 16:30
donderdag 27/10/2022 09:30 12:30
donderdag 27/10/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Evy Dubois heeft meer dan 10 jaar ervaring met verschillende facetten van HR. De technieken van werving &amp; selectie kent ze door en door, in theorie en praktijk. Als geëngageerde HR-professional bij verschillende leerinitiatieven, heeft ze veel ervaring als trainer en moderator.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.