Tijdskrediet, themaverloven, loopbaansparen en SWT: update wijzigingen


Update 2011
Webinar HRM 070554
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers.
 • U kent de regelgeving, u kunt de vragen van werknemers vlot beantwoorden en u past de wetgeving correct toe.

Introductie

Vooreerst krijgt u een overzicht van de toepasselijke regels over tijdskrediet en de themaverloven (zorgverlof, palliatief verlof, ouderschapsverlof), met een update van de recentste wettelijke wijzigingen. We gaan ook in op de wettelijke regeling van het loopbaansparen dat sinds kort op ondernemingsvlak kan ingevoerd worden. Tot slot komen ook De krachtlijnen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijken personeelsdienst
 • HR-medewerkers
 • Payrollmedewerkers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

1. Themaverloven

 • Ouderschapsverlof: vormen en voorwaarden
 • Zorgverlof (bijstand aan een ernstig ziek gezins- of familielid): vormen en voorwaarden
 • Palliatief verlof: vormen en voorwaarden
 • Formaliteiten (aanvraag)en uitkeringen
 • Ontslagregeling tijdens themaverlof
 • Cumuleerbare activiteiten met uitkeringen themaverlof

2. Tijdskrediet

 • Tijdskrediet met motief: vormen en voorwaarden
 • Landingsbanen: vormen en voorwaarden
 • Formaliteiten (aanvraag) en uitkeringen
 • Waarborgen voor de organisatie van het werk: uitsluiting, uitstel, drempel en flexibele opname
 • Ontslagregeling tijdens tijdskrediet
 • Cumuleerbare activiteiten met uitkeringen tijdskrediet

3. Loopbaansparen

 • Wettelijk kader
 • Hoe invoeren in uw onderneming?

4. Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

 • Voorwaarden voor toetreding tot werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Overzicht mogelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Bedrijfstoeslag en werkloosheidsuitkering
 • Vervangingsverplichting

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 30/11/2021 19:00 20:15
dinsdag 07/12/2021 19:00 20:15
dinsdag 14/12/2021 19:00 20:15

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.