Opleiding tot loopbaancoach


Leer de basisprincipes en vaardigheden om loopbaanbegeleider te worden.
Blended Learning HRM 160479

Introductie

Hebt u de ambitie om loopbaancoach te worden? Wilt u zich toeleggen op loopbaangesprekken en begeleiding van particulieren of werknemers? In deze opleiding tot loopbaancoach leert u de basisprincipes en -vaardigheden van loopbaancoaching.

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Het is niet meer gebruikelijk dat mensen hun hele leven bij dezelfde werkgever werken. Van mensen wordt ook steeds meer verwacht dat ze de regie over hun eigen loopbaan nemen. Als loopbaancoach biedt u hierin begeleiding, zodat mensen de juiste carrièrestap zetten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U leert de theoretische basis en vaardigheden van gespreksvoering waarin luisteren en reflecteren de belangrijkste componenten vormen
 • U verwerft inzicht in de verbinding tussen de individuele behoeften en de afdeling- en/of organisatiebehoeften en leert kijken naar win-win in deze
 • De opleiding legt de link met competentiemanagement
 • U leert bewust communiceren en krijgt een dosis oefeningen en handvaten die u kunt gebruiken in de organisatie, in het team, in een gesprek
 • U leert een loopbaancoaching op maat van de coach

Als u een door de VDAB erkend loopbaancoach wilt worden, doorloopt u hiervoor met de VDAB een procedure. Tijdens de lessen leggen wij u uit hoe dat werkt. Als u deze procedure niet wilt starten, dan kunt u zich -na het volgen van deze opleiding- aanbieden bij een erkend loopbaancentrum.

Omschrijving

Diverse thema’s voor een loopbaanbegeleiding:

 • Het werk meer werkbaar maken. Het geeft antwoord op vragen als: "in mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-out, …"
 • Relaties in de werkcontext: "in mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met (een) collega(‘s), teamleider, …"
 • Jobdoelwit: "ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij mij past en ik wil mij heroriënteren op de arbeidsmarkt"
 • Zingeving: "ik wil meer voldoening, plezier, of uitdaging in mijn werk"
 • Kwaliteiten-reflectie: "ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hiermee best om te gaan"
 • Motieven-reflectie: "ik wil weten wat voor mij het belangrijkst is in mijn werk (waarden, interesses en drijfveren)"
 • Balans werk-privé: "ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven"
 • Arbeidsmarkt-verkenning: "ik wil een zicht op de arbeidsmarkt"
 • Leiderschap: "ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap, …"
 • Groei en uitdaging: "ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten"

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding is inspirerend voor zowel interne als externe loopbaancoaches
 • HR-verantwoordelijken en business partners
 • HR-medewerkers of -adviseurs
 • leidinggevenden
 • interne loopbaanbegeleiders in wording
 • externe loopbaanbegeleiders

Methodologie

De theorie wordt geoefend via verschillende methodieken en technieken zodat de toepassing in de praktijk zo realistisch mogelijk ervaren wordt. Tegelijkertijd wordt een arsenaal aan technieken meegegeven die ingezet kunnen worden door de loopbaanbegeleider.

coachmentor-2-4_2016-479.jpg

Programma

1. De context van loopbaancoaching

 • Kennismaking + verwachtingen scherp stellen
 • Procedure om erkend te worden via VDAB als loopbaancentrum
 • Aansluiten bij een erkend loopbaancentrum
 • Context van loopbaanbegeleiding
 • Voor wie - door wie?
 • Wat is loopbaanbegeleiding wel en niet?
 • Waar vindt loopbaanbegeleiding plaats?
 • Wanneer?
 • Welke loopbaanvragen kunt u verwachten? Wat zijn loopbaancompetenties?
 • U leert een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt kunnen worden
 • U leert de loopbaanvraag verhelderen

2. Het individu als deel van het geheel

 • Kijken naar de persoon (zijn, kunnen en willen)
  • Persoonlijkheid
  • Kennis, competenties, attitudes, talenten, kwaliteiten, waarden
  • Loopbaan
  • Huidige functie: inhoud, arbeidsvoorwaarden, werkcontext, arbeidsregime, ...
  • Kijken naar het team
  • Teamrollen (Belbin)
  • Contactmogelijkheden
  • Sociale steun (netwerkanalyse)
  • Teammaturiteit en teamontwikkeling
  • Aansturing van het team
 • Kijken naar de organisatie
  • Organisatiekenmerken (sector, grootte, regio, ...)
  • Organisatiewaarden
  • Organisatiecultuur
 • HRM-modellen en HRM binnen de eigen organisatie
 • Verbinden van persoon en organisatie
 • In welke mate zijn noden en verwachtingen van de werknemer en de organisatie in evenwicht? Welk resultaat heeft de vergelijking voor de individuele medewerker? En hoe kan een organisatie daar op inspelen, zonder de eigen doelstellingen uit het oog te verliezen?
 • Hoe past loopbaanadvisering bij de organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit en employabiliteit (in de organisatie en daarbuiten)
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding

3. Van Visie naar doel

 • De logische niveaus van Diltz op en neer (context - gedrag - competenties - overtuigingen - waarden - identiteit - missie): hoe is het nu? - hoe mag het zijn?
 • Enkele technieken om visies scherp te krijgen
 • De 3 B's (bannen - behouden - bereiken)
 • Van visie naar doel (SMART + 3M+DAT = mensen, middelen, mandaten, doelen, acties, toetsstenen)
 • Werken met een POP

4. U als coach

 • Wat is coachen?
 • Coachende vaardigheden + eigen inschatting
 • De rollen van een loopbaancoach: expert, coach, docent
 • U hebt de basiscompetenties van een loopbaanprofessional onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden, nazorg
 • U herkent en kunt omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van mensen in loopbaanbegeleiding
 • Eigen waarden en normen en de invloed daarvan op uw advieshouding en begeleidingsstijl
 • Problem focused en solution building benadering
 • Intervisie en supervisie m.b.t. eigen ingebrachte thema's

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 08/03/2023 14:00 17:00
woensdag 08/03/2023 17:30 20:30
woensdag 15/03/2023 14:00 17:00
woensdag 15/03/2023 17:30 20:30
woensdag 22/03/2023 14:00 17:00
woensdag 22/03/2023 17:30 20:30
woensdag 29/03/2023 14:00 17:00
woensdag 29/03/2023 17:30 20:30
woensdag 26/04/2023 14:00 17:00
woensdag 26/04/2023 17:30 20:30
woensdag 24/05/2023 17:00 18:30
woensdag 21/06/2023 17:00 18:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Dominique Nagels is HR Businesspartner en zacht werken coach. Dominique studeerde af als bedrijfspsychologe en werkte daarna voor organisaties als GRH management, Deloitte, CPM en Arabel.

Praktijkervaringen in productieomgevingen, logistiek en transport hebben haar geleerd wat mensen nodig hebben om verbindend te communiceren, rendabel te werken en zich goed te voelen op de werkplek. Ze heeft veel gewerkt met hoogopgeleiden professionals vooral management en directie maar ook met medewerkers op de werkvloer en ontwikkelde een visie en een aanpak voor interne en externe loopbaanbegeleiding. Ze ontwikkelt methodieken om mensen loopbaanperspectieven te geven en hen uit hun comfortzone te halen. Vanuit haar betrokkenheid en passie om mensen iets bij te brengen op functioneel, emotioneel en maatschappelijk vlak behaalt ze dan ook haar erkenning als loopbaanbegeleider.

Dominique gelooft dat mensen meer kunnen bereiken dan ze zelf beseffen. Dat maakt dat ze mensen graag helpt te ontdekken wat ze écht willen in hun loopbaan om hen vervolgens te helpen om hun loopbaanwensen te realiseren op een zachte lees ook ontspannen manier. Ook ondersteunt ze werkgevers door hun medewerkers te motiveren om regie en verantwoordelijkheid te nemen in hun loopbaan. Door tijdige loopbaanontwikkeling kunnen talenten ontwikkelen en voorkomt ze uitval en disfunctioneren.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.