Netwerk welzijnsbeleid en veerkracht op het werk

Opleiding HRM 230221

Introductie

Bent u ook overtuigd:

 • Dat een psychosociaal welzijnsbeleid, met het thema stressvaardigheid, bovenaan elke managementagenda moet staan?
 • Dat u als organisatie alle mogelijke inspanningen moet leveren om werktevredenheid en mentale gezondheid te bevorderen?
 • Dat ook in uw organisatie medewerkers stress en stressklachten ervaren?
 • Dat medewerkers het verdienen om ondersteund te worden in het ontwikkelen van hun stresscoping-vaardigheden?
 • Dat stressvaardige medewerkers slimmer met stress omgaan en betere resultaten halen?

Als u telkens JA hebt geantwoord is dit traject zeker iets voor u. Misschien heeft u zelf al stappen gezet in uw organisatie en bevestigt dit traject wat u al weet en doet. Proficiat!

Als uw antwoord NEE is op alle vragen, stel u eens voor wat het effect daarvan is op uw organisatie en uw medewerkers. Hoe zou u uw rol van (HR-, L&D-)verantwoordelijke willen herinneren?

Als u zowel JA als NEE hebt ingevuld, waar ligt uw grootste twijfel? Denk eens kritisch na over de huidige motivatie, het energiepeil bij de medewerkers en wellicht kunt u na deze kritische reflectie knopen doorhakken en je aansluiten bij ons lerend netwerk. Moedig!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Leerdoelstelling van het netwerk:

 • Pragmatische verbeter-adviezen en tips, een verruiming van mogelijke actieplannen en werkvormen in de eigen organisatie toepassen.
 • Het lerend netwerk zal uitgroeien tot een community of practice: daar waar er daadwerkelijk nieuwe projecten op touw worden gezet en ideeën omgezet in actie.
 • Transfer van het geleerde naar de praktijk wordt gemaakt gedurende de sessies van het lerend netwerk: deelnemers brengen eigen praktijkcases binnen en gaan samen met andere deelnemers telkens opnieuw aan de slag om deze cases te verfijnen, verder uit te bouwen en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

vormingsverantwoordelijken, L&D-medewerkers en -verantwoordelijken, vertrouwenpersonen, HR-medewerkers en -verantwoordelijken, welzijnscoaches, preventie-adviseurs

Aantal deelnemers en structuur:

 • Het netwerk beperkt zich tot 10 deelnemers. De plaatsen zijn dus beperkt.

Methodologie

Engagement van de deelnemers:

 • in een lerend netwerk engageren de deelnemers zich om aanwezig te zijn gedurende een aantal bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen. De cases worden door de deelnemers zelf ingebracht waarbij het gaat om een actuele (onopgeloste) situatie die:
  • als probleem of uitdaging wordt ervaren
  • irriteert of als belemmering wordt ervaren
  • om verandering vraagt
  • als succeservaring kan worden geduid (waarderende intervisie kan ook!)
  • De inbrenger is persoonlijk betrokken, de focus ligt op:
   • het het verder vorm geven van het welzijnsbeleid specifiek inzake versterken van veerkracht
   • het uitwerken van actieplannen
  • enz.
 • in een community of practice engageert de deelnemer zich eveneens tot het leveren van een daadwerkelijke bijdrage tot een traject in de eigen organisatie of tot een co-creatie samen met andere deelnemers.

Programma

De structuur van elke sessie ziet er als volgt uit: een vaste 'kapstok' van telkens 1,5u en daarna 1u Q&A.

Een vragenlijst wordt bezorgd aan de deelnemers vóór de start van het traject. Dit in de laatste week van september 2023, waarmee gepeild wordt naar de stand van zaken ‘Veerkracht en welzijn op het werk’ in de organisaties van de deelnemers.

Sessie 1: 17 oktober 2023

  • 09.00-09.30 uur: onthaal
  • 09.30-12.15 uur: netwerksessie
  • Kennismaking met elkaar en met de doelstellingen
  • de analyse van de vragenlijst. We brengen in kaart waar de deelnemers nood aan hebben
  • een aantal tools benoemen
  • een vragenlijst wordt na de sessie ingevuld
  • 12.15-13.00: lunch
 • Antwoorden te sturen nav de vragenlijst binnen tegen 08 januari 2024
 • Sessie 2: 16 januari 2024

   • 09.00-09.30 uur: onthaal
   • 09.30-12.15 uur: netwerksessie
    • Opvolging en intervisie
    • Na de analyse, het opmaken van het actieplan: hoe doe je dat?
   • 12.15-13.00: lunch
 • Antwoorden te sturen nav de vragenlijst binnen tegen 16 april 2024
 • Sessie 3: 23 april 2024

   • 9.00-09.30 uur: onthaal
   • 09.30-12.15 uur: netwerksessie
    • Opvolging en bewaken van de kwaliteit van de acties
    • Welke is de ROI: wat levert het de organisatie en het individu op?
   • 12.15-13.00: lunch

  Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

  Lesdata

  Datum Startuur Einduur
  dinsdag 17/10/2023 09:00 12:00
  dinsdag 16/01/2024 09:00 12:00
  dinsdag 23/04/2024 09:00 12:00

  Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

  Locatie

  • Campus Gent NETWORKS TWO
  • Raymonde de Larochelaan 13
  • 9051 Gent
  Bekijk op Google Maps

  Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

  Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
  Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.