MANET - Intersectoraal management netwerk

Opleiding HRM 050499

Introductie

MANET verenigt leden uit lokale besturen, ocmw's, intercommunales, zorgorganisaties in een verrijkend netwerk.

Openbare besturen en social profit organisaties worden geconfronteerd met specifieke problemen en antwoorden uit de bedrijfswereld zijn niet steeds onveranderd van toepassing in uw sector.

Met MANET ondersteunen we de professionalisering van publieke instellingen en social profit organisaties met praktijkgerichte uiteenzettingen en toepasbare kennis. Daarbij is de onderlinge uitwisseling en de inbreng vanuit de groep een belangrijk onderdeel.

Omschrijving

MANET komt vier keer per jaar bijeen op een unieke locatie. Na een inspirerende uiteenzetting over een actueel thema, neemt de gastheer/vrouw de deelnemers mee achter de schermen van de organisatie. Als afsluiter is er een netwerkmoment met een rijkelijk gevuld buffet waar veelal wordt nagepraat over de uiteenzetting en andere professionele ervaringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Openbare besturen en social profit organisaties worden geconfronteerd met specifieke problemen. Dit netwerk van specialisten en collega's is bedoeld voor leidinggevenden en beslissingnemers die meer wensen dan de traditionele opleidingen. Via ervaringsuitwisseling krijgt u immers op een snelle manier antwoord op concrete vragen.

Bijkomende info

De laatste sessie die plaatsvindt op 10 december 2019 kan u gratis bijwonen als kennismakingsessie in aanloop van het nieuwe jaar.

Prijsinformatie:

Schrijft u zich in dan betaalt u het bedrag van de resterende sessies. De tweede en volgende deelnemer(s) van dezelfde organisatie krijgen een korting van 20%. Bovendien kunt u genieten van een kennismakingsaanbod: eerste sessie gratis. Elk lid mag één keer een gast uitnodigen om gratis kennis te maken met MANET.

Het hele jaar door kunt u als nieuw lid instappen.

Inhoudelijke vragen: Patrick Vanhaecke, tel. 050 40 30 97, patrick.vanhaecke@escala.be

Praktische vragen, inlichtingen en inschrijvingen: Florence.lapere@escala.be

Methodologie

Stuurgroep

De inhoud van het programma wordt mede bepaald door de stuurgroep die ook deel uitmaakt van het netwerk:

Dhr. Kristof Schotsmans, gemeentesecretaris Damme

Mevr. Mieke Demeestere, directeur patiëntenzorg P.Z. Heilige Familie

Dhr. Patrick Verhelst, Plant manager IMOG in Moen

Mevr. Virginie Lemaire, HR-verantwoordelijke WVI

Programma

Sessie 1 ‘De geheimen van je managersbrein’

Marine Zeebrugge (Defensie), 12 maart 2019, 13-17 uur

Hoe functioneert het brein in het volgen van regels en procedures en waarom soms niet. Dit in het kader van nieuwe processen die geïntroduceerd worden in uw organisatie of in het kader van klantgerichtheid of van veiligheid. En hoe de weerstand bij de medewerkers ombuigen?

De Marine zorgt tevens voor een uitgebreide rondgang op het domein en optioneel voor een rondvaart door de haven.

Prof. dr. Annick Van Rossem, Professor General Management en Strategie, verbonden aan de KU Leuven, de Universiteit van Brussel en de Koninklijke Militaire School.

Sessie 2 ‘Onderhandelen’ naar een win-win situatie met collega’s, medewerkers en interne klanten

Jan Yperman ziekenhuis, Ieper, 11 juni 2019, 13-17 uur

Professionele relaties dragen altijd een spanning in zich: doelen lopen immers nooit gelijk op. Ook binnen eenzelfde team, hebben individuele teamleden hun eigen belangen. Ook met collega’s of interne klanten of onderhandelingen met derden komt dit verschil tot uiting. Deze spanning hoeft helemaal niet negatief te zijn. Het getuigt van energie! Het is alleen kwestie van die energie in jouw “voordeel” aan te wenden. In deze sessie initiëren we je in de kennis hoe je anderen gericht kan benaderen om ze te “overtuigen”. Hoe iedere interactie een vorm van onderhandelen is. Kortom: hoe je er in slaagt meer uit deze interacties te halen dan anderen.  We belichten een aantal technieken om het gedrag van anderen positief te beïnvloeden.

Dhr. Johan De Lille  is coach en expert trainer inzake softskills. Hij verzorgt opleidings- coachings- en veranderingstrajecten rond thema’s als persoonlijke effectiviteit, leidinggeven, onderhandelen, people management en conflicthantering. Johan De Lille is een doorwinterde expert en heeft al meer dan 25 jaar ervaring als trainer en consultant voor uiteenlopende projecten. Als geen ander weet hij alles terug te brengen tot zijn essentie, om dit vervolgens zeer pragmatisch aan zijn publiek over te brengen.

Sessie 3 ‘Werken aan engagement’ - Het effect van de Harada-methode op organisatie- en persoonlijk vlak

Politiezone Regio Tielt, 10 september 2019, 13-17 uur

De Harada-methode is een lean filosofie van Japanse origine die mensen “self-reliant” (= zelfzeker, zelfbewust, zelfstandig en zelfsturend) maakt. Om zijn inzichten te delen, bracht Jim Lippens een vertaling uit van het boek van Norman Bodek “the godfather of lean” rond die methode. Jim vertrekt van de vaststelling dat slechts 12% van de werknemers in België geëngageerd blijkt. Voor Jim is Harada de ideale methode om iets aan dat gebrek aan engagement te doen. Mensen willen vaak wel hard werken en zich inzetten, maar ze willen hiervoor ook gewaardeerd worden. Daarvoor heb je een lean aanpak nodig, al zijn er verschillende soorten “lean bedrijven”.

Dhr. Jim Lippens  is lean-manager en verdiepte zich in de “Harada-methode”.

Sessie 4 ‘Storytelling: presentation thinking & design’

Gemeentebestuur Zwevegem, Infopunt (toparchitectuur), 10 december 2019, 13-17 uur

We leven in een wereld met overdaad aan communicatie en informatie. De spreker ontwikkelde een methodologie om hier efficiënter mee om te gaan in een professionele omgeving. De methode resulteert in bondiger, meer impactvolle presentaties en rapporten, maar wordt ook toegepast om strategisch verhaal (strategic narrative) te ontwerpen en teams te alligneren.

Dhr. Edouard Gruwez, Visiting Professor, IE Business School, Madrid. Managing Director To The Point At Work.

Sessie 1 'De geheimen van je managersbrein'

Prof. dr. Annick Van Rossem, Professor General Management en Strategie, verbonden aan de KU Leuven, de Universiteit van Brussel en de Koninklijke Militaire School.

Sessie 2 'Onderhandelen' naar een win-win situatie met collega's, medewerkers en interne klanten

Dhr. Johan De Lille is coach en expert trainer inzake softskills. Hij verzorgt opleidings- coachings- en veranderingstrajecten rond thema's als persoonlijke effectiviteit, leidinggeven, onderhandelen, people management en conflicthantering. Johan De Lille is een doorwinterde expert en heeft al meer dan 25 jaar ervaring als trainer en consultant voor uiteenlopende projecten. Als geen ander weet hij alles terug te brengen tot zijn essentie, om dit vervolgens zeer pragmatisch aan zijn publiek over te brengen.

Sessie 3 'Werken aan engagement' - Het effect van de Harada-methode op organisatie- en persoonlijk vlak

Dhr. Jim Lippens is lean-manager en verdiepte zich in de "Harada-methode".

Sessie 4 'Storytelling: presentation thinking & design'

Dhr. Edouard Gruwez, Visiting Professor, IE Business School, Madrid. Managing Director To The Point At Work.