Hoe een wettelijk correct en volledig arbeidsreglement opstellen


Het arbeidsreglement, een onderschat document
Webinar HRM 090307

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U weet wat te doen om in orde te zijn met het arbeidsreglement.
 • U kunt het arbeidsreglement wijzigen en optimaliseren, waardoor u in staat bent om er een juridisch pareltje van te maken.
 • U hebt een volledig overzicht van alle aspecten waarmee u rekening dient te houden.
 • U kunt van het arbeidsreglement een probleemoplossend en geactualiseerd werkdocument maken.

Introductie

Na onderzoek is gebleken dat zo'n 90% van de organisaties niet over een up-to-date arbeidsreglement beschikt! Dat is een vreemde situatie, gezien het grote belang van een correct arbeidsreglement.

Omschrijving

Welke zijn hierbij de hindernissen? Het arbeidsreglement is een zeer belangrijk en vaak onterecht onderschat document binnen de onderneming. Dit huishoudelijk reglement moet u dan ook met de grootste zorgvuldigheid opstellen. Het kan conflicten vermijden en problemen oplossen. U hebt er dus alle baat bij een zo volledig en duidelijk mogelijk arbeidsreglement uit te werken.

Een specialist ter zake neemt het arbeidsreglement onder de loep.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor wie betrokken is bij de samenstelling of de actualisering van het arbeidsreglement. Ook wie met dit document in aanraking komt en er baat bij heeft op de hoogte te zijn van de sociaal-juridische materie ter zake:

 • Kmo-bedrijfsleiders
 • Adviseurs van personeelsdiensten
 • Human resources managers en hun medewerkers
 • Personeelsverantwoordelijken
 • Medewerkers van sociale bureaus
 • Juridisch adviseurs

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Vragen waarop je antwoord krijgt:

 • Welke verplichte vermeldingen staan in het arbeidsreglement?
 • Wat zijn de facultatieve bepalingen?
 • Welke niet-verplichte vermeldingen neemt u toch best in het arbeidsreglement op?
 • Hoe kunt u het arbeidsreglement wijzigen? (procedure voor ondernemingen met en zonder ondernemingsraad)
 • Wat zijn de gevolgen indien het arbeidsreglement niet in orde is?
 • Welke sancties riskeert u en wat is de houding van de sociale inspectie?
 • Aan wie moet u het arbeidsreglement overhandigen? En wanneer? Het arbeidsreglement en de uurroosters: hoe combineert u de verplichte opname van de uurroosters in een arbeidsreglement met flexibele tewerkstelling?
 • Wat neemt u in het arbeidsreglement op ten gevolge van het e-mail- en internettijdperk?

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.