Updatecursus BTW voor openbare besturen


De btw-wetgeving, specifiek voor openbare besturen
Webinar Fiscaliteit 080282

Introductie

U maakt kennis met beslissingen, arresten en rechtspraak met betrekking tot de btw-wetgeving.

Omschrijving

Verdere uitdieping van de hoofdstukken belastingplichtige, de belastbare handeling, de plaatsbepaling inzake leveringen en diensten met bijzondere aandacht voor de bende van 4, de vat package 2010 (uitgebreid), de maatstaf van heffing, de voldoening van de btw en het recht op vrijstelling en actuele wijzigingen. Steeds getoetst aan de doelgroep waaraan les wordt gegeven.

Wanneer u de btw-basistechnieken en update goed onder de knie hebt, bespaart u heel wat tijd en geld. Met voldoende kennis in huis kunt u uw boekhouding en uw btw-aangifte perfect op elkaar afstemmen en kunt u de eerste confrontatie met de fiscus met een gerust gemoed tegemoetzien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is een must voor medewerkers of ambtenaren die reeds een basiskennis hebben van btw. Specifiek richt deze opleiding zich tot medewerkers uit openbare besturen (Steden, Gemeenten, Provincies, Gemeenschappen, Gewesten, Federale Overheidsdiensten, Verzelfstandigde Agentschappen,OCMW's, hulpverleningszones en AGB's).

Deze opleiding is ook geschikt voor personen die de opleiding 'Basiskennis btw voor openbare besturen' volgden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.