De VZW en de FOD Financiën


Hoe uw standpunt verdedigen bij de overheid?
Webinar Fiscaliteit 200262

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Een verdiepingstraining waarbij u de details van de fiscale verplichtingen en BTW aspecten hebt doornomen.  

Introductie

Als vzw komt u in aanraking met de fiscus op verschillende domeinen. U bent beter goed voorbereid wanneer u de fiscus op bezoek krijgt. In deze sessie bekijken we de twee aangiften die u als VZW elk jaar moet indienen: de patrimoniumbelasting en de rechtspersonenbelasting. Daarnaast gaan we dieper in op de verschillenden facetten van de BTW-plicht. We peilen in dat verband ook naar het standpunt van de fiscus over het al dan niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Tenslotte belichten we de verplichtingen m.b.t. de opmaak van fiscale fiches (de zgn fiche 281.50) en naar de procedure rond de fiscale aftrekbaarheid van giften.

Omschrijving

Dit seminarie is een diepgaande studie over de fiscale verplichtingen en de diverse aspecten van de BTW in een VZW. Dit laatste is niet onbelangrijk sinds het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onbeperkte commerciële activiteit toelaat binnen de VZW, voor zover die ondergeschikt blijft aan het belangeloze doel van de VZW.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We richten ons hier tot boekhouders, revisoren en financiële verantwoordelijken in een vzw.

Voorkennis

Voldoende boekhoudkundige en fiscale basiskennis bezitten is vereist.

Methodologie

Een seminarie waarbij de fiscaliteit en btw aspecten grondig worden toegelicht zodat u bij eventuele controle van de fiscus alle nodige toelichtingen kunt geven.

Programma

Fiscale verplichtingen

 • De Patrimoniumbelasting
 • De Rechtspersonenbelasting
 • De fiscale gevolgen van de WVV: Vennootschapsbelasting?
 • Aangifte honoraria via fiche 281.50
 • De fiscale aftrekbaarheid van giften: procedure

BTW aspecten

 • Volledige btw-plicht
 • Gedeeltelijke btw-plicht
  • Aftrek volgens verhoudingsgetal
  • Aftrek volgens werkelijk gebruik
 • Boekhoudkundige verwerking
 • Welke aangiften opmaken ?
 • Herzieningen en investeringen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.