BTW voor openbare besturen en social profit - basis


Basispakket btw, specifiek toegepast op openbare besturen en social profit
Opleiding Fiscaliteit 100097

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan u zelf een btw-redenering opbouwen.

Omschrijving

Tijdens deze basisopleiding maakt u kennis met alle elementaire principes van de btw: de belastingsplichtige, de belastbare handeling, de plaatsbepaling, de maatstaf van heffing, de voldoening van de btw en het recht op vrijstelling.

Na deze opleiding kunt u zelf een btw-redenering opbouwen.

Wanneer u de btw-basistechnieken goed onder de knie hebt, bespaart u heel wat tijd en geld. Naast een grondige basiskennis btw wordt specifiek aandacht besteed aan situaties en problemen waarmee openbare besturen & overheidsinstellingen geconfronteerd worden. Hierdoor kunt u de opgedane kennis onmiddellijk toepassen tijdens concrete werksituaties.

Tijdens deze basisopleiding krijgt u antwoord op de klassieke btw-vragen:

 • wie is btw-plichtig? (steden, gemeenten, provincies) Wat met de vrijgestelde belastingplichtige?
 • welke handelingen zijn onderworpen aan btw?
 • waar vindt de belastbare handeling plaats?
 • wat is de maatstaf van heffing?
 • wanneer hebt u recht op vrijstelling?
 • aan de hand van oefeningen toetst u de theorie aan de praktijk
 • aftrek van btw
 • hoe maakt u een correcte factuur?
 • welke btw-percentages zijn van toepassing?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is een must voor medewerkers of ambtenaren die geen of een beperkte kennis hebben van BTW. Specifiek richt deze opleiding zich tot medewerkers uit openbare besturen (Steden, Gemeenten, Provincies, Gemeenschappen, Gewesten, Federale Overheidsdiensten, Verzelfstandigde Agentschappen) en social profit.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Inleiding

 • de verplichtingen van de belastingsplichtige
 • boek voor uitgaande en inkomende facturen en stukken
 • aangifteplicht: met bespreking van de nieuwe vakken vanaf 01/01/2010

Uitgaande handelingen

 • belastbare omzet
  • begrip omzet
  • maatstaf van heffing
 • bijzondere regelingen
 • in België verrichte handelingen
  • belastbare handelingen
  • plaats van de belastbare handelingen met bijzondere aandacht voor de VAT package vanaf 01/01/2010
  • opeisbaarheid van de belasting
  • tarieven
 • belasting te voldoen door de medecontractant: werk in onroerende staat
 • intracommunautaire leveringen en gelijkgestelde verrichtingen
  • vrijstellingsvoorwaarden
  • bijzondere gevallen
  • kwartaalopgave van intracommunautaire leveringen
 • overige vrijgestelde handelingen
  • vrijstellingen wegens uitvoer
  • vrijstelling voor leveringen en diensten aan goederen onder een bijzondere regeling
  • overige vrijstellingen
 • creditnota's en andere negatieve verbeteringen

Inkomende handelingen

 • te vermelden bedragen
 • handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
 • diverse goederen of diensten
 • bedrijfsmiddelen: tabel
 • creditnota's en negatieve verbeteringen
 • intracommunautaire verwervingen en gelijkgestelde handelingen
  • definitie
  • bijzondere gevallen: steden, gemeenten, provincies, ... bijzondere btw-aangifte
 • werk in onroerende staat
 • invoer: verleggingsvergunning
 • buitenlandse leveranciers die in gebreke blijven met hun btw-verplichtingen
 • leveringen met montage of installatie
 • overige handelingen
 • het recht op aftrek van btw

Regularisaties van btw

 • teruggave van btw
 • herziening van btw

de btw-aanfigte

 • periodieke aangifte
 • bijzondere aangifte
 • de elektronische aangifte

Praktische oefeningen

De cursus wordt gegeven vanuit een praktische benadering met talrijke voorbeelden vanuit het 'veldwerk'.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 04/05/2023 09:30 12:30
donderdag 04/05/2023 13:30 16:30
donderdag 11/05/2023 09:30 12:30
donderdag 11/05/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Deze complexe wetgeving wordt duidelijk uitgelegd. De cursus geeft een globaal overzicht, maar laat ook toe om - op vraag van de cursist - hier en daar te focussen op specifieke topics - Erwin Antonissen

Vlotte uitleg. De lesgever is bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

Oefeningen tussen lessen door zorgen voor een samenvatting.

Tourlamain Rémy - Gemeente Wevelgem

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.