Workshop Europese subsidies voor lokale besturen en vzw’s


Totaalmodule met oog op opmaak concrete Europese subsidie aanvraag op maat van uw organisatie.
Opleiding Financieel Beleid 210423

Omschrijving

Door deel te nemen aan deze totaalmodule leert u:

 • welke relevante Europese subsidiekanalen geopend worden vanaf najaar 2021
 • de juiste betoelaagbare projectkeuzes te maken die bovendien gestoeld zijn op uw beleidsplan
 • uw Europese subsidiedossier opmaken en indienen met veel meer kans op slagen

100% slaagkans is er nooit, maar mits een uitgebreide know how en dito voorbereiding komt u al een heel eind.

 • U kiest de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen.
 • U hebt meer kans op succes bij het indienen van uw Europese subsidieaanvraag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s en in de lokale besturen. Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Methodologie

Kennisoverdracht, interactie met de deelnemers en uw eigen idee.

Maar zeker ook doe-modules met groepsintervisies omtrent uw eigen subsidieproject, uw organisatie en uw bijzondere beleidsdoelen.

Programma

Deze totaalmodule omvat module 1 en 2: we verwijzen hier naar de leerinhouden van beide aparte modules:

Heeft u als vzw-bestuur of als lokaal bestuur het gevoel dat u Europese subsidiekansen laat liggen? Nochtans kunnen Europese subsidies helpen om uw doelstellingen te realiseren. En het klopt, een Europees project vraagt de nodige inspanningen en kennis, maar geslaagde projecten tonen aan dat het kan. En er is meer: organisaties die eenmaal een Europese subsidie binnenhaalden, vinden gemakkelijk(er) hun weg naar een volgend project.

Tijdens deze introductie met concrete handvaten van 4 uur helpt de docente om uw Europees subsidiebeleid te optimaliseren: welke Europese programma’s zijn interessant voor mijn organisatie? Waar vind ik de juiste informatie en hoe volg ik dit op? Hoe organiseer ik mijn diensten? Hoe schrijf ik ijzersterke subsidiedossiers?

Dit betreft een interactieve sessie:

 • Scan van het actuele Europese subsidielandschap en inspirerende voorbeelden
 • Hoe bereid ik mijn organisatie voor?
 • Hoe pak ik een Europese subsidieaanvraag aan?
 • Waar vind ik informatie over Europese subsidies?

 

Module 2 is een echte doe-module, hoe een Europees subsidiedossier concreet aanpakken? Hierbij kan u praktisch aan de slag gaan met de ideeën uit module 1.

A. Praktisch oefenen, 4 uur

 • Hoe kom ik tot een concreet aanvraag-idee?
 • Hoe laat ik het beleid van mijn organisatie passen binnen een Europees programma
 • Waar vind ik geschikte projectpartners?
 • Hoe een sterk dossier opbouwen en schrijven? Do’s en Don’ts

 

B. Praktisch oefenen, 4 uur

 • Bespreking van enkele uitgewerkte projectideeën uit de groep met do’s en don'ts
 • Intervisie omtrent de diverse ideeën tot subsidieaanvraag
 • Overzicht nieuwe calls, opportuniteiten en aandachtspunten

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 25/10/2022 09:00 12:00
dinsdag 25/10/2022 13:00 16:00
dinsdag 22/11/2022 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra Mechelen
 • Oude Baan 2
 • 2800 Mechelen
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies. Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij tot voor kort directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht zijn. Glenn begeleidde de voorbije jaren diverse actoren uit de ouderenzorg bij hun subsidiezoektocht en kent in die zin deze sector en relevante subsidiekansen ondertussen uitstekend.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.