Wegwijs in de Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen (BBC)


Kennismaking met de cruciale begrippen van de BBC
Opleiding Financieel Beleid 170515

Introductie

BBC: Strategisch en financieel beleid voor openbare besturen. In deze webinar wordt dit systeem van planning, registratie en rapportering van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegeven van het lokaal bestuur op een praktische wijze aangeleerd.

Omschrijving

De beleids- en beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen beoogt het planmatig en strategisch management van deze besturen te ondersteunen.

Om hierin inzicht te verwerven is het essentieel om vertrouwd te zijn met de cruciale begrippen van de BBC (meerjarenplan, budget, beleidsveld, jaarrekening, ...).

Hierdoor gaan ook de financiële documenten van de gemeente en het OCMW meer gaan "spreken".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeente of OCMW, alsook alle geïnteresseerden die meer inzicht wensen te verwerven in de lokale beleids- en beheerscyclus.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Webinar

Programma

 • Inleidende situering van de Beleids- en Beheersscyclus
 • Schema en concept van de BBC
 • Begrippenkader:
  • beleidsdomein/beldidsitem
  • prioritair/overig
  • transactieprincipe
  • investeringsenveloppes
  • algemeen rekeningstelsel
  • ruil/niet-ruil
  • ...
 • Startpunt:
  •  het meerjarenplan
  • principes, opbouw en actoren
  • financiële nota
  • autofinancieringsmarge
  • ...
 • Budget:
  • opbouw
  • methodiek
  • documenten
  • ontvangstencyclus
  • uitgavencyclus
  • wijzigingen
  • ...
 • Jaarrekening
 • Recentste wijzigingen in de BBC
 • Praktische oefeningen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 24/11/2022 09:30 12:30
donderdag 24/11/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Regus Express Midi
 • Fonsnylaan 46
 • 1060 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Jeff Van Ouytsel is projectmanager voor de Stad Antwerpen, voorheen o.a. bestuurscoördinator Interne Audit en directeur strategische HR diensten. Bij de opstart van de BBC was Jeff als bestuurscoördinator strategische coördinatie mee verantwoordelijk voor de uitrol binnen Stad en OCMW.

"Super interessante opleiding. Bondig en vlot gebracht. Toepasselijke praktijkvoorbeelden. Ideaal om kennis BBC verder uit te breiden."

Karen Berghmans, gemeente Mol.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.