Wegwijs in de Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen (BBC)


Kennismaking met de cruciale begrippen van de BBC
Webinar Financieel Beleid 170515

Introductie

BBC: Strategisch en financieel beleid voor openbare besturen. In deze webinar wordt dit systeem van planning, registratie en rapportering van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegeven van het lokaal bestuur op een praktische wijze aangeleerd.

Omschrijving

De beleids- en beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen beoogt het planmatig en strategisch management van deze besturen te ondersteunen.

Om hierin inzicht te verwerven is het essentieel om vertrouwd te zijn met de cruciale begrippen van de BBC (meerjarenplan, budget, beleidsveld, jaarrekening, ...).

Hierdoor gaan ook de financiële documenten van de gemeente en het OCMW meer gaan "spreken".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeente of OCMW, alsook alle geïnteresseerden die meer inzicht wensen te verwerven in de lokale beleids- en beheerscyclus.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Webinar

Programma

 • Inleidende situering van de Beleids- en Beheersscyclus
 • Schema en concept van de BBC
 • Begrippenkader:
  • beleidsdomein/beldidsitem
  • prioritair/overig
  • transactieprincipe
  • investeringsenveloppes
  • algemeen rekeningstelsel
  • ruil/niet-ruil
  • ...
 • Startpunt:
  •  het meerjarenplan
  • principes, opbouw en actoren
  • financiële nota
  • autofinancieringsmarge
  • ...
 • Budget:
  • opbouw
  • methodiek
  • documenten
  • ontvangstencyclus
  • uitgavencyclus
  • wijzigingen
  • ...
 • Jaarrekening
 • Recentste wijzigingen in de BBC
 • Praktische oefeningen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 25/05/2021 13:00 16:00
dinsdag 01/06/2021 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Dagplannin:

 • 9u tot 10u30 sessie 1
 • 10u30 tot 12u offline opdracht
 • 12u tot 12u30 pauze
 • 12u30 tot 14u sessie 2
 • 14u tot 15u offline opdracht
 • 15u tot 16u sessie 3

 

Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen. Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Jeff Van Ouytsel is projectmanager voor de Stad Antwerpen, voorheen bestuurscoördinator Interne Audit en Directeur strategische HR diensten. Bij de opstart van de BBC was Jeff verantwoordelijk voor de uitrol naar andere steden en gemeenten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.