Vergoedingen uitgekeerd door vzw's en hun fiscale gevolgen/verplichtingen


Wordt georganiseerd als interactieve webinar
Opleiding Financieel Beleid 190051

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in de ruime waaier aan vergoedingen binnen de social profit sector en begrijpt de fiscale impact hiervan.

Omschrijving

De wetgeving omschrijft de gevallen waarbij een vzw verplicht is individuele fiscale fiches en samenvattende opgaven op te stellen. Op die manier kan de fiscale administratie immers controle uitoefenen op de vergoedingen die de vzw uitkeert aan haar bestuurders, vrijwilligers, dienstverleners, … Zij kan tegelijkertijd nagaan of de belastingplichtige de ontvangen vergoedingen heeft aangegeven.

Maar voor welke vergoedingen moet er een fiscale fiche opgemaakt worden en voor welke niet?

Welke grensbedragen zijn er geldig voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding of voor het onbelast bijklussen in de social profit sector? Welke vergoedingen kunnen we combineren?

Op al deze vragen krijgt u tijdens dit seminarie een antwoord!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bestuurders, vrijwilligers, medewerkers binnen organisaties, boekhouders-fiscalisten, … iedereen die meer inzicht wil verwerven in de meest voorkomende vergoedingen in de social profit sector en/of een duidelijk zicht wil krijgen op de fiscale gevolgen voor zowel de organisatie als de genieter.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases.

Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden houdt Escala het aantal deelnemers beperkt. Een goed gestructureerde syllabus is voorzien.

Wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Programma

Tijdens het eerste luik van deze seminarie komen onderstaande thema’s aan bod:

  • Dat er een fiche moet opgemaakt worden voor de uitbetaalde lonen aan onze reguliere medewerkers, weten we meestal wel. Maar moet die ook opgemaakt worden voor de zitpenningen die aan een bestuurder toegekend worden, voor zijn verplaatsingsonkosten, voor vergoedingen die aan externe dienstverleners gegeven worden, voor een ereloonnota van een advocaat, voor de factuur van uw koffieleverancier, …
  • Wat zijn de gegevens die we vermelden op de respectievelijke fiches?
  • Wanneer en hoe moeten samenvattende opgaven opgesteld worden?
  • Indien het antwoord op bovengestelde vragen positief is, welke fiche moeten we dan opstellen?
  • Welke sancties worden toegepast indien gezondigd wordt tegen de opgelegde regels?

In een tweede deel gaan we dieper in op de vergoedingen die een vzw kan uitbetalen aan:

  • Vrijwilligers: Kiest u hierbij voor forfaitaire bedragen of voor reële vergoedingen? Of kan een combinatie gemaakt worden? Ook de nieuwe verhoging van het jaarbedrag komt aan bod
  • Verenigingswerk of het onbelast bijklussen: Wie kan hiervan gebruik maken? Welke activiteiten zijn toegelaten?
  • Vergoedingsregeling voor kunstenaars
  • Vergoeding via auteursrechten
  • Prijzengeld

Ook tijdens dit tweede deel maken we telkens de overgang naar de (eventuele) fiscale gevolgen.

Wordt georganiseerd als interactieve webinar

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.
De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!
Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.
Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.
Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.
Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.
U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.
En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?
Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.
En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Sylvia Thienpont

Accountant-Belastingconsulent IAB

Product Manager social profit - SBB Accountants & Adviseurs