Hoe zet ik als vzw of als lokaal bestuur in op Europese subsidies: introductie, handvaten en aan de slag (Totaal traject: modules 1 en 2):


Totaalmodule met oog op opmaak concrete Europese subsidie aanvraag op maat van uw organisatie.
Mixed Klassikaal Financieel Beleid 210423
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kiest de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen
 • U hebt meer kans op succes bij het indienen van uw Europese subsidieaanvraag

Omschrijving

Door deel te nemen aan deze totaalmodule leert u:

 • welke relevante Europese subsidiekanalen geopend worden vanaf najaar 2021
 • de juiste betoelaagbare projectkeuzes te maken die bovendien gestoeld zijn op uw beleidsplan
 • uw Europese subsidiedossier opmaken en indienen met veel meer kans op slagen

100% slaagkans is er nooit, maar mits een uitgebreide know how en dito voorbereiding komt u al een heel eind.

 • U kiest de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen.
 • U hebt meer kans op succes bij het indienen van uw Europese subsidieaanvraag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s en in de lokale besturen. Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Methodologie

Kennisoverdracht, interactie met de deelnemers en uw eigen idee.

Maar zeker ook doe-modules met groepsintervisies omtrent uw eigen subsidieproject, uw organisatie en uw bijzondere beleidsdoelen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 21/10/2021 13:00 17:00
dinsdag 07/12/2021 13:00 17:00
dinsdag 08/02/2022 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Mevr. Kaatje Gevaert heeft 20 jaar ervaring met Europese subsidies en projectwerking, veel contacten met overheden, verenigingen, stakeholders in diverse sectoren en op verschillende niveau's (lokaal, regionaal en Europees). Zij combineert dit met een ruime ervaring in de beoordeling/jurering van Europese subsidiedossiers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.