Het opstellen van een investeringsplan voor de social profit NIEUW

Opleiding Financieel Beleid 110554

Omschrijving

Net zoals bedrijven en ondernemingen investeren ook social profitorganisaties om zo te evolueren en te groeien. Een goede kennis van de financieringsmogelijkheden voor investeringen is dan ook van groot belang voor iedereen die binnen de social profit in contact komt met investeringen van zijn of haar organisatie.

Wenst uw organisatie het informaticapark te vernieuwen, een nieuw gebouw te plaatsen,...? Om deze investeringen tot een goed einde te brengen is een goede voorbereiding cruciaal. Het opstellen van een investeringsplan ter financiering van uw projecten is hiervoor een geschikte tool.

Via uw investeringsplan gaat u na hoeveel de investering zal kosten, welke financieringsmogelijkheden er bestaan om het project te financieren, welke andere middelen (vb. tijd en personeel) vereist zijn en na hoeveel tijd u de investering kan terugverdienen.

Maar hoe begint u aan het opstellen van zo een investeringsplan? Deze praktijkgerichte opleiding rijkt u een kader aan waarmee u rekening moet houden en stelt ene stappenplan voor de financiering van uw projecten voor.

Gezien het specifieke karakter van investeringen voor social profitorganisaties richt deze opleiding zich specifiek tot deze doelgroep. Zo gaan we na welke financieringsmogelijkheden er zijn (vb. financiering via een subsidie van VIPA, eigen financiering, financiering via een lening,...). Na deze opleiding weet u waar u rekening mee moet houden bij de financiering van een project en hoe u hiervoor een investeringsplan kunt opstellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot algemeen en financieel directeurs van organisaties uit de social profitsector die in contact komen met investeringen:

 • Ziekenhuizen
 • WZC, RVT's
 • Beschuttende werkplaatsen
 • Voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg
 • MPI's

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding weet u waar u rekening mee moet houden bij de financiering van een project en hoe u hiervoor een investeringsplan kunt opstellen.

Programma

Sessie 1: De investeringsanalyse

 • Opmaken van een investeringsprogramma
 • Kasstromen analyseren van een project
 • Financiële waardering van een investeringsproject

Sessie 2: De Risicoanalyse

 • Kritische analyse van alle elementen van de investeringsanalyse
 • Break-even analyse
 • Scenario-analyse

Sessie 3: Financieringsanalyse

 • Eigen middelen of vreemde middelen ?
 • Project voorstellen aan de bank
 • Invloed van de financiering op de jaarrekening
 • Modaliteiten van leningen