Financiële analyse en balansmanagement


Balansen beter analyseren en presenteren.
Opleiding Financieel Beleid 180703

Introductie

U bent reeds vertrouwd met de jaarrekening en wilt graag zelf meer routine ontwikkelen in de financiële analyse en evaluatie van een onderneming? Goed idee! Tal van belanghebbenden (leveranciers, bankiers, kredietverzekeraars, de fiscus, ...) volgen evoluties van uw balans(-structuur) en dus de financiële gezondheid van uw onderneming of organisatie op.

Omschrijving

Met deze hands-on training leert u de evolutie van liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en een andere ratio's op een gestructureerde manier op te volgen. De eerste 3 sessies zijn opgebouwd rond een handig financieel scoringsmodel (in Excel). Door deze tool kunt u de financiële gezondheid van een bedrijf kritisch opvolgen en beoordelen. In de laatste sessie wordt dieper ingegaan op het beheer van die financiële ratio's. Deze ratio's bepalen de bancaire 'rating' en bepalen de slaagkansen van de financieringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zich heel 'hands-on' wil bekwamen in de techniek van de ratio-analyse en financiële opvolging en -presentatie van een organisatie.

Voorkennis

Basiskennis van de jaarrekening en de essentiële financiële parameters van een onderneming zijn vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

Methodologie

Deze opleiding veronderstelt een basiskennis van de jaarrekening. De focus in deze opleiding ligt op praktijkgerichte toepassingen van de theorie. Via voorbeelden en cases uit de praktijk komt de theorie tot leven. Daarnaast wordt ook ruimte voorzien voor interactie met de docenten.

financiele-analyse--balansman-2-1_2018-703.jpg

Programma

Sessies 1-3:

 • 'Refresh' van de voornaamste financiële analysetechnieken en ratio's die worden toegepast en opgevolgd in de financiële 'quick scan':
  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit
 • Andere relevante financiële knipperlichten (Mutatie van de Netto-Cash-Positie, intensiteit van investeren, omzet-evolutie, pay-out- ratio, personeelsverloop,...)
 • Stapsgewijze toelichting bij het gebruikte (excel-) format voor de uit te voeren quick scans
 • Toepassing van een reeks uiteenlopende cases op basis van het excel-format, met als doel zelf vlot een financiële analyse uit te voeren en correct te interpreteren (toepassing zowel op verkort als volledig schema van de jaarrekening)
 • Tips en tricks en reflectie i.v.m. bepaalde financiële wetmatigheden die in de cases vervat zitten
 • Belang van bench-info/bench-waarden voor de scores
 • Interpretatie van score's en kengetallen binnen hun sectornorm

Sessie 4:

Tijdens sessie 4 wordt aandacht besteed aan diverse topics inzake balansmanagement met hun respectievelijke invloed op de diverse financiële ratio's. De besproken acties hebben een effect op de rentabiliteit, liquiditeit of solvabiliteit van de onderneming en aldus in de cijfermatige beoordeling door onder meer de financiers.

 • De acties hebben betrekking op zowel boekhoudkundig, financieel als bancair balansmanagement:
  • Boekhoudkundig balansmanagement
  • Boekwaarde vs werkelijke waarde, effect afsluitdatum (cfr. seizoenseffecten), looptijd kredieten, ...
 • Financieel balansmanagement:
  • Afbouw straight loans met liquiditeiten, omzetting R/C-schuld aan bestuurders , ...
 • Financierings- (bancair) balansmanagement
 • Leasing vs renting, factoring, ...

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 28/02/2023 09:30 12:30
dinsdag 28/02/2023 13:30 16:30
dinsdag 07/03/2023 09:30 12:30
dinsdag 07/03/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Jan De Klerck is licentiaat TEW en startte zijn carrière als bankier. Hij was vervolgens gedurende 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij als financieel expert en zaakvoerder van Actafin, KMO's in het professionaliseren van hun financieel beheer. Hij is bovendien reeds jarenlang docent bij SBM voor opleidingen over bedrijfsmanagement, lezen en interpreteren.

Bruno Degrande is Associate, M&A & Finance bij Deloitte Fiduciaire, gespecialiseerd in bedrijfsfinanciering, kapitaalrondes en bancaire besprekingen. Hij is IAB-accountant en genoot opleidingen als Handelsingenieur, optie accountancy- fiscaliteit (KUL), Strategie (Universiteit Maastricht Business School en de Vlerick Gent Management School).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.