Erfdienstbaarheden


Erfdienstbaarheid, gedogen of genieten? Wordt georganiseerd als interactieve webinar
Webinar Financieel Beleid 140151

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt nu een praktisch inzicht in de verschillende erfdienstbaarheden en de verschillende wijzen van totstandkoming. Ook rond de juridische achtergrond van deze erfdienstbaarheden.

Omschrijving

Bij erfdienstbaarheden denken de meesten onder ons aan 'recht van overgang'. Er bestaan echter veel meer erfdienstbaarheden die elk op hun specifieke manier tot stand komen.

Daarom moet elke afzonderlijke vorm van erfdienstbaarheid juridisch gezien als specifiek geval bekeken worden.

Aangezien erfdienstbaarheden nog vrij veel voorkomen en eigenaars vaak ongewild een last op hun perceel moeten gedogen of anderzijds van deze last kunnen genieten, is het alvast nuttig om stil te staan bij de totstandkoming van deze erfdienstbaarheden en de mogelijkheden om deze te beëindigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die professioneel in contact komen met regelingen rond erfdienstbaarheden.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming voor landmeters: 3u BIV

Methodologie

Wordt georganiseerd als interactieve webinar

Programma

Wordt georganiseerd als interactieve webinar

 • Algemeen
  • Wat is erfdienstbaarheid ?
  • Essentiële en niet-essentiële kenmerken
  • Soorten erfdienstbaarheden:
   • Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden
   • Zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden
   • Positieve en negatieve erfdienstbaarheden
   • Natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden
   • Erfdienstbaarheden ontstaan door toedoen van de mens
 • Erfdienstbaarheden door de mens gevestigd
  • Ontstaanswijze door titel, verkrijging en bestemming door huisvader
  • Gebruik en omvang van erfdienstbaarheid
  • Rechten en plichten van heersend en dienend erf
  • Tenietgaan van erfdienstbaarheden
 • Wettelijke erfdienstbaarheden tot privaat nut
  • Erfdienstbaarheid van waterafloop, gebruik van bronnen en gebruik van waterloop
  • Andere wettelijke erfdienstbaarheden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.