Debiteurenbeheer voor onderwijsinstellingen


Op efficiënte manier de betalingen opvolgen
Opleiding Financieel Beleid 080274

Omschrijving

Binnen onderwijsinstellingen bestaan specifieke bepalingen m.b.t. de boekhouding. Daaraan gekoppeld is de kasplanning, meerbepaald het debiteurenbeheer, voor vele medewerkers vaak niet evident. Ofwel bestaat er geen procedure of is de bestaande procedure en het opvolgingssysteem niet zo evident. Vaak is het niet duidelijk welke juridische implicaties de procedures voor gevolg hebben.

Deze opleiding van 2 sessies werd ontwikkeld om heel specifiek in te gaan op de kasplanning in onderwijsinstellingen. Als medewerker op de boekhouddienst krijgt u eerst een inleiding in algemeen debiteurenbeheer, een methodiek in curatief debiteurenbeheer, en advies over diverse inningmiddelen. U leert praktische toepassingen te maken, u krijgt tips en tricks, en leert aandacht te besteden aan de opvolging. Ook worden de juridische implicaties onder de loep genomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van de dienst boekhouding in onderwijsinstellingen.

Programma

Algemene inleiding in kasplanning en debiteurenbeheer

  • Doelstellingen en basisprincipes
  • Criteria voor een goed debiteurenbeheer
  • Debiteurenbeheer in onderwijsinstellingen

Preventief debiteurenbeheer

  • Goede afspraken maken
  • De juiste documenten correct gebruiken

De verschillende inningsmethoden

  • De herinnering
  • De telefonische aanmaning
  • De persoonlijke aanmaning
  • Juridische kanalen

De rol en het belang van de "algemene voorwaarden" bij het debiteurenbeheer

 

De wettelijke initiatieven bij debiteurenbeheer

Het telefonisch debiteurenbeheer: tips & tricks

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.