Sanitair huishoudelijke installaties: onderhoud en herstelling

Opleiding Bouw en installatie 140491
NIEUW

Omschrijving

Deze initiatiemodule geeft de deelnemer met geen of weinig basiskennis de mogelijkheid om binnen een beperkte tijd een stevige basiskennis te verwerven. Hierdoor kan hij of zij onderhoud en basisherstellingen aan huishoudelijke sanitaire installaties zoals toilet, douche, boilers, kranen,... uitvoeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit technische diensten en klusjesdiensten die huishoudelijke sanitaire installaties moeten onderhoduen en herstellen (vb. medewerkers sociale economie, sociale huisvestingsmaatschappijen, buurt- en nabijheidsdiensten van gemeenten, OCMW's, ...).

Programma

Sanitair in onze samenleving: het doel en de veralgemening van de lozingstoestellen.

 • Toevoer- en afvoerleidingen
 • Grondleidingen
 • Standleidingen
 • Verzamelleidingen
 • Aansluitleidingen
 • Ontspanningsleidingen
 • Hemelwaterafvoer
 • Kunststofleidingen

Gootsteen en aanrechten

 • Aanrecht met ingebouwde spoelbak
 • Aanrecht met ingebouwde spoelunit

Stankafsluiters

 • Ingebouwde sifons
 • Buissifons
 • Bekersifons
 • Vloersifons
 • Vloerputten, hemelwatersifons

Sanitaire installaties

Warmwaterproductie

 • Doorstromers
 • Wandgeneratoren
 • Boilers, veiligheidsgroepen, expansievat, omloopleiding, omloopfunctie
 • Zonneboilers

Ontkalkers en waterbehandeling

 • Meten hardheid
 • Soorten filters
 • Soorten ontkalkers

Praktijk kranen

 • Kranen: types, afsluiters, tapkranen, mengkranen
 • Spoelkranen
 • WC