Het nieuwe AREI: bent u op de hoogte van de recente wijzigingen


Wijzigingen en aanpassingen AREI betreffende boek 1 (elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning) en betreffende boek 2 (elektrische installaties op hoogspanning)
Opleiding Bouw en installatie 190628

Introductie

Bent u op de hoogte van de wijzigingen in het nieuwe AREI?

Het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van toepassing vanaf 1 juni 2020 vervangt het 'oude AREI' dan sinds 1981 van toepassing is.

Er werd beslist om de structuur van het huidige AREI volledig te herzien.

Hierbij beoogt men in een eerste fase voornamelijk:

  • verhogen van de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid
  • drie thematische boeken te publiceren (boek 1: elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning; boek 2: elektrische installaties op hoogspanning; boek 3: installaties voor transport en distributie van energie)
  • een structuur te voorzien op basis van Europese normen
  • de inhoud te herwerken op basis van input vanuit de werkgroepen

In een tweede fase zal er vooral aandacht zijn voor een verdere update, actualisering en evolutie van het reglement.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de opleiding bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen in het AREI van toepassing vanaf 1 juni 2020 met betrekking tot boek 1 en met betrekking tot boek 2.

NIEUW: volg de opleiding update AREI 2020 digitaal via live webinar !

Omschrijving

In deze opleiding wordt een overzicht gegeven van de recente wijzigingen in het AREI met betrekking tot boek 1 (elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning) en met betrekking tot boek 2 (elektrische installaties op hoogspanning).

NIEUW: Volg de update nieuwe AREI digitaal via webinar!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die beroepshalve geconfronteerd worden met elektrische installaties en elektrisch materieel.

Voorkennis

Basiskennis elektriciteit (AREI) is wenselijk.

Programma

Tijdens deze opleiding wordt de nieuwe structuur van het AREI besproken en komen stelselmatig alle wijzigingen aan bod die betrekking hebben op boek 1 (elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning) en op boek 2 (elektrische installaties op hoogspanning).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.