Security Management


Voor wie instaat voor private of publieke veiligheid
Opleiding Bewaking 220333
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Aan het eind van deze training heeft u een bredere én diepere kijk op de verschillende aspecten van een veiligheidsbeleid. U bent bijvoorbeeld in staat om mee te praten met uw DPO als het over GDPR gaat, met de installateur van camera's of met de politie wanneer het gaat over het organiseren van een evenement.

In de workshops worden antwoorden gegeven op concrete vragen en cases en worden tools aangereikt die u toelaten om het veiligheidsbeleid in uw organisatie te beheren.

Introductie

U bent verantwoordelijk voor security (bewaking, beveiliging) binnen uw organisatie, maar uw expertise ligt in een ander domein (preventie, safety, facility, ...)? In deze training wordt u ingewijd in de boeiende wereld van private en publieke veiligheid.

Omschrijving

Als verantwoordelijke voor Security (bewaking, inbraakbeveiliging, camera, ...) ligt uw expertise vaak in een ander domein. Door de veelheid aan specifieke regelgeving (bewaking, inbraak, camera, privacy, gdpr, ...) ziet u het bos door de bomen niet meer. In deze training gaan we aan de hand van een reeks workshops in op concrete cases. Alle aspecten van het veilgheidslandschap (publiek en privaat) komen aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle afnemers van veiligheidsdiensten en verantwoordelijken voor veiligheid (security) in de brede zin:

 • security managers
 • preventie adviseurs
 • safety managers
 • facility managers
 • gebouwenbeheerders
 • leidinggevenden in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst
 • aankopers van veiligheidsdiensten
 • organisatoren van evenementen
 • ambtenaren verantwoordelijk voor (publieke) veiligheid
 • politie

Programma

Er wordt gewerkt op de as: publiek - privaat en diverse clusters komen aan bod:

 • Actoren in het veiligheidslandschap, hun beveogdheden, beperkingen en mogelijkheden tot samenwerken
 • Conceptueel: risico-analyse, tendering, overheidsopdrachten, ...
 • Systemen en maatregelen: beveiligingsmaatregelen (organisatorisch, fysiek, technologie), toegangscontole, camera, biometrie, ...
 • Jurisch/deontologisch: wetgeving private veiligheid, camera, GDPR, privacy, verzekering, aansprakelijkheid, beroepsgeheim, discretieplicht, ...

 

In verschillende workshops komen alle thema's aan bod, steeds toegepast op security, met concrete cases.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 24/01/2023 09:00 12:00
dinsdag 24/01/2023 13:00 16:00
dinsdag 31/01/2023 09:00 12:00
dinsdag 31/01/2023 13:00 16:00
dinsdag 07/02/2023 09:00 12:00
dinsdag 07/02/2023 13:00 16:00
dinsdag 14/02/2023 09:00 12:00
dinsdag 14/02/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Inge Spincemaille:

Inge is juriste en erkend bemiddelaar. Zij werkte meer dan 15 jaar als juridisch medewerker, stafmedewerker en consultant in diverse ondernemingen actief in de bouw en beveiliging.

Zij behaalde meerdere gespecialiseerde certificaten waaronder dat van Data Protection Officer en het certificaat van SELOR als lesgever voor de bewaking.

Op heden behandelt zij complexe bouwdossiers, adviseert zij aanbieders en afnemers van security installaties omtrent de wettelijke aspecten, en komt tussen in onderhandelingen.

Alain Collier:

Alains jarenlange ervaring in de publieke sector als hoofdcommissaris van politie wordt gecombineerd met een uitgebreide interesse in het security gebeuren ook in de private aanpak. Hij heeft als docent verschillende opleidingen, zowel gecertificeerde als gespecialiseerde, begeleid. Niet enkel op beleidsmatig vlak maar ook bij de praktische aanpak van concrete problemen worden bruikbare handreikingen gehanteerd die veiligheidsverantwoordelijken helpen bij de invulling van hun taken. Alain, is actief betrokken bij de ondersteuning van hedendaagse security uitdagingen. Hij richt zich sterk op de integratie van openbare en private noden om een gecoördineerde aanpak te krijgen van criminele feiten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.