Omgaan met problematisch en/of agressief gedrag bij dementie of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Opleiding Bewaking 210596

Introductie

Binnen de zorg voor ouderen en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel wordt men regelmatig geconfronteerd met agitatie en agressie. Dit vraagt van de hulpverlener kennis en creativiteit om er op een deskundige manier te kunnen mee omgaan. Door de aanwezige hersenschade verliest men vaak de vaardigheid tot communicatie en zelfreflectie. Om hier beter mee om te kunnen gaan moet men als hulpverlener op zoek gaan naar de kwetsbaarheid en de mogelijke uitlokkende factoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van agitatie en agressie.

Onbegrepen gedrag (of moeilijk verstaanbaar gedrag) wordt maar al te vaak aan de zorgvrager toegeschreven. In deze training gaat u praktisch aan de slag met contact maken en de-escaleren. De zorgprofessional leert het eigen aandeel in onbegrepen gedrag te zien.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na afloop van deze opleiding bent u in staat om:

 • het onbegrepen gedrag op te merken
 • het onbegrepen gedrag te onderzoeken en leren begrijpen
 • het gedrag te herkennen als uiting van een zorgbehoefte waarin niet is voorzien of als uiting van pijn
 • het gedrag te beoordelen als zorgvraag en daar effectief op reageren
 • u bewust te zijn van eigen non verbale houding
 • de grenzen van de cliënt en van uzelf te leren kennen en respecteren
 • het principe van directief communiceren toe te passen

Omschrijving

Tijdens deze opleiding gaan we op een interactieve manier aan de slag. Er wordt vertrokken vanuit de ervaringen van de deelnemers zelf en concrete cases worden besproken. We vertrekken vanuit een aantal theoretische inzichten, om later op de dag aan de hand van rollenspelen de theorie in de praktijk te ervaren. Als deelnemer ontvangt u concrete tips en oefenmogelijkheden om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De vorming is gericht op alle hulpverleners die werken met mensen met dementie of een niet-aangeboren hersenletsel en die nood hebben aan ondersteuning bij de omgang met en aanpak van probleemgedrag.

Programma

 • Wat is probleemgedrag?
 • Verschillende soorten probleemgedrag
 • Crisisontwikkelingsmodel
 • Wat zijn mogelijke betekenissen van het gedrag?
 • Het ABC-model
 • De impact van eigen gedrag op probleemgedrag
 • Vroegsignaleringsplan
 • Hoe omgaan met het gedrag als het toch voor komt?
 • Casusbespreking

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 05/12/2023 09:30 12:30
dinsdag 05/12/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.