Omgaan met personen met psychiatrische kwetsbaarheid voor maatschappelijk werkers


Verwerf een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen van personen met een psychiatrisch ziektebeeld.
Opleiding Bewaking 220336
NIEUW

Omschrijving

In het uitoefenen van uw job als maatschappelijk werker komt u met heel wat mensen in contact. Deze mensen hebben vaak te maken met uiteenlopende en dikwijls gecompliceerde problemen en kwetsbaarheden. Soms is er een verband met psychiatrische ziektebeelden.

Het herkennen van psychiatrische ziektebeelden is een vaardigheid die u zich eigen kunt maken, zodat dat u bepaalde gevoeligheden beter kunt inschatten en erop anticiperen. Deze opleiding geeft u een beter inzicht in de leefwereld van deze kwetsbare groep mensen, zodat u professioneel kunt reageren indien er zich eigenaardig gedrag voordoet dat gerelateerd is aan een ziektebeeld.

In deze opleiding verkrijgt u over diverse stoornissen algemene informatie en een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen van mensen met een psychiatrisch ziektebeeld.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot maatschappelijk werkers, maar is evenzeer nuttig voor eenieder die met mensen in contact komt (onderwijs, hulpverlening, thuiszorg, politie, ...).

Programma

Ziektebeelden die in deze opleiding aan bod komen:

 • psychose
 • schizofrenie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • dissociatieve stoornissen
 • automutilatie of zelfverwonding
 • angst
 • bipolaire stoornis
 • depressie

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 06/09/2022 09:00 12:00
dinsdag 06/09/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.