Omgaan met personen met psychiatrische kwetsbaarheid in de thuiszorg


Verwerf een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen van personen met een psychiatrisch ziektebeeld.
Opleiding Bewaking 220335
NIEUW

Omschrijving

Als zorgkundige komt u met een grote diversiteit aan mensen in contact. Mensen kunnen kampen met heel uiteenlopende en dikwijls gecompliceerde problemen. Sommigen onder hen kampen met psychiatrische ziektebeelden. Het herkennen van deze ziektebeelden is een vaardigheid die u zich eigen kan maken, zodat dat u kunt anticiperen op mogelijke gevoeligheden en deze beter kunt inschatten. Deze opleiding geeft u een beter inzicht in de leefwereld van deze kwetsbare groep mensen, zodat u professioneel kunt reageren indien er zich eigenaardig gedrag voordoet dat gerelateerd is aan een psychiatrisch ziektebeeld. In deze opleiding verkrijgt u over diverse stoornissen algemene informatie en een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen van de mensen die eraan lijden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zit op mensen die werken in de zorgsector maar is evenzeer nuttig voor eenieder die met mensen in contact komt (onderwijs, hulpverlening, maatschappelijk werkers, politie, ...)

Programma

Ziektebeelden die in deze opleiding aan bod komen:

 • psychose
 • schizofrenie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • dissociatieve stoornissen
 • automutilatie of zelfverwonding
 • angst
 • bipolaire stoornis
 • depressie

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aantal nog te bevestigen sessies: 2.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.