Omgaan met moeilijke situaties en agressief gedrag tijdens huisbezoeken

Opleiding Bewaking 210597

Introductie

Hulpverleners die op huisbezoek gaan krijgen steeds vaker te maken met vormen van agressie en geweld. Dit kan gaan van schelden en dreigen, tot spuwen, slaan en schoppen en zelfs dreigen met wapens. Het is niet altijd gemakkelijk om zich in zo’n situatie als hulpverlener staande te houden en adequaat te reageren. Hierdoor bestaat er een kans dat de (dreiging tot) agressie gaat escaleren. Bovendien is er vaak niemand in de buurt waar men ondersteuning of hulp aan kan vragen.

Dikwijls brengt zo'n ervaring stress, schrik, ergernis of machteloosheid met zich mee. Die gevoelens kunnen het verloop van het incident beïnvloeden. De ervaring van een agressie-incident heeft niet alleen een invloed op de begeleiding op het moment zelf, maar ook op de verdere begeleidingsrelatie.

Door het volgen van deze training krijgt u als hulpverlener een aantal handvaten om weerbaarder en beter in staat te zijn een potentieel agressieve situatie vroegtijdig te herkennen en bij te sturen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na afloop van deze opleiding:

 • hebt u inzicht in uw eigen emoties en bent u bewust van de invloed van uw gedrag op dat van anderen
 • herkent u de verschillende soorten agressie, kunt u deze in de juiste context plaatsen en er passend op reageren
 • kunt u agressief gedrag in verschillende situaties de-escaleren
 • bent u in staat om een norm te stellen, uw grenzen aan te geven en deze te bewaken
 • kunt u spanning in lastige situaties verlagen en deze bespreekbaar maken

Omschrijving

Tijdens deze opleiding gaan we op een zeer interactieve manier aan de slag. Er wordt vertrokken vanuit de ervaringen van de deelnemers zelf en concrete cases worden besproken. Vanuit ervaringen met agressiebeheersing en verbindende communicatie biedt de docent u een basis aan theoretische inzichten. Aan de hand van rollenspellen wordt de theorie rond de oorzaak van het gedrag van de cliënt, of de achterliggende behoefte, in de praktijk ervaren. Als deelnemer ontvangt u concrete tips en oefenmogelijkheden om de geleerde vaardigheden in de praktijk uit te proberen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De vorming is gericht tot alle hulpverleners, artsen, maatschappelijk assistenten, dienstverleners, begeleiders, opvoeders, ... die regelmatig op huisbezoek gaan bij hun cliënten.

agressie-1-1_2021-597.jpg

Programma

 • Emoties en agressie:
  • ABCD-model
  • De emoties van een ander
  • Uw eigen emoties
  • Wat is agressie?
 • Hoe voorkom je escalatie?
  • Herkennen van agressie
  • Assertief, agressief en subassertief gedrag
  • Uw persoonlijke grenzen
  • Het bewaken en aangeven van grenzen
  • Effectief reageren op agressief gedrag
  • Escalerend en de-escalerend gedrag
 • Praktische vaardigheden:
  • Helder en verbindend communiceren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Geven van moeilijke boodschappen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 15/11/2022 09:30 12:30
dinsdag 15/11/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.