Intuitive Protection Response: intuïtieve agressiebeheersing voor iedereen!


Door jezelf te de-escaleren, de-escaleer je de ander.
Opleiding Bewaking 220428

Introductie

 • Je wordt bewust van je lichaamstaal en houding tijdens agressie-incidenten.
 • Je leert omgaan met angst.
 • Je leert vertrouwen op je intuïtie en je leert tactisch denken om op een efficiënte wijze met agressie om te gaan.
 • Je leert hoe je een incident inschat en afhandelt en hoe je fysiek kan ingrijpen als de nood hoog is.

Omschrijving

We vertrekken vanuit het gegeven dat lichaamstaal en -houding het verschil kunnen maken in het al dan niet efficiënt omgaan met agressie-incidenten en conflicten.

Via een ervaringsgerichte/zelfontdekkende aanpak wordt de deelnemer in de eerste plaats bewust gemaakt van zijn/haar eigen lichaamstaal of grondhouding binnen een conflict-/agressiecontext. Er wordt vertrokken van de biologische schrikreactie (3V's: verstijven, vluchten, vechten). Het uiteindelijke doel is de deelnemer de tools aan te reiken om steviger te staan tijdens agressie-incidenten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

zorg- en hulpverleners, gerechtsdeurwaarders, psychologen, onderwijzers, stewards, controleurs, ... Kortom: personen met een zorgende/controlerende/toezichthoudende functie.

Methodologie

 • psycho-educatie
 • zelfontdekkende en ervaringsgerichte werkvormen
 • vechtsport en andere bewegingsvormen als instrument
 • positieve en oplossingsgerichte leeromgeving

Programma

De basis van de opleiding is het Intuitive Protection Respons (IPR) model van Stevig Staan. Er wordt niet gefocust op technieken maar wel op mentale processen en fysieke principes die toelaten om op die momenten zo efficiënt mogelijk (lees: instinctief) te reageren. Leren omgaan met angst, vertrouwen op intuïtie en tactisch denken zijn primordiale vaardigheden om op een efficiënte wijze met agressie om te gaan (= "self awareness").

De module 'situational awareness' vertrekt vanuit het crisisontwikkelingsmodel waarbij aandacht wordt besteed aan allerhande "cues" die aan de deelnemer handvaten geven bij het inschatten en afwikkelen van een agressie-incident.

Sessies 3 en 4 (bevrijdings- en interventiebeginselen) vormen het sluitstuk. deze zijn gebaseerd op de biologische en neurologische reacties van ons lichaam. Dit zijn geen moeilijke, complexe zelfverdedigingstechnieken, maar eenvoudige, grofmotorische bewegingen die voor iedereen toegankelijk zijn.

 • sessie 1: self awareness
 • sessie 2: situational awareness
 • sessie 3: bevrijdings- en interventietechnieken I
 • sessie 4: bevrijdings- en interventietechnieken II

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 17/11/2023 09:00 12:00
vrijdag 17/11/2023 13:00 16:00
vrijdag 01/12/2023 09:00 12:00
vrijdag 01/12/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.