Agressiecoach


Spilfiguur in agressiebeheersing in uw organisatie
Opleiding Bewaking 180519

Introductie

Vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om het risico op agressie en geweld terug te dringen en de effecten ervan te beperken door middel van a/ preventie, b/ controle en c/ nazorg, bieden wij deze totaalopleiding aan.

Met verschillende onderbouwde tools en richtlijnen doorheen de verschillende sessies, willen we een zo’n gediversifieerd mogelijk kader aanreiken: om voortaan beter te kunnen omgaan met agressie-incidenten én de deelnemer te ondersteunen en te inspireren bij het opstellen van een agressiebeheersingsbeleid, dit zowel op macro- als op microniveau.

Omschrijving

Het finale doel van de opleiding tot agressiecoach is het ontwikkelen van een profiel dat enerzijds gericht is op de beleidsmatige aanpak en beheersing van het aantal incidenten op de werkvloer en anderzijds toelaat om individuele agressie-incidenten meer de-escalerend en contextueel te kunnen benaderen.

Deze opleiding kadert binnen een toenemende professionalisering van de aanpak van deze incidenten, waarin de verschillende initiatieven en instrumenten op het vlak van preventie, procedures, opvang van personeel en vorming op elkaar worden afgestemd. De modules kennen een logische opbouw en worden serieel aangeboden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs, veiligheidsverantwoordelijken, securitymanagers, maatschappelijk assistenten, onthaalmedewerkers, ...

agressiecoach-1-4_2018-519.jpg

Programma

Traject van 10 sessies bestaande uit de modules:

1. Psychosociaal welzijn en detecteren van agressief gedrag (2 sessies)

De cursist is in staat om daden van agressie in een vroeg stadium te detecteren en om escalatie te vermijden. Ook is men instaat om hedendaagse psychosociale problemen vroegtijdig te detecteren.

 • Wat is agressie?
  Positieve versus negatieve agressie – uitlokkende factoren versus remmingen tegen agressie Subjectiviteit met betrekking tot het interpreteren van agressie
 • Soorten agressie
  • Frustratieagressie
  • Instrumentele agressie
  • Psychopathologische agressie
 • Wat - uitingsvormen - gerichtheid - motieven - biologische reacties
 • Meest voorkomende reacties
  • Vechten - vluchten - bevriezen - onderhandelen
  • Agressie geplaatst tegenover andere vormen van moeilijk gedrag
 • Duiden reacties – belang reacties – afstand nemen
 • Basishoudingen bij het managen van agressie: op een beschrijvende en demonstrerende wijze agressief gedrag leren markeren – (h)erkennen en begrenzen
 • Respecteren persoonlijke ruimte – grens aangeven

2. Ontwikkelen van een agressieprotocol (3 sessies)

De cursist kan een professioneel agressie-protocol opstellen voor een organisatie en weet hoe dit geïmplementeerd moet worden.

 1. Agressiebeleid
 2. Inleiding
 3. Definitie
 4. Breed draagvlak
  1. Hoe informeer je zoveel mogelijk personen binnen je organisatie?
  2. Hoe motiveer je zoveel mogelijk personen binnen je organisatie?
  3. Hoe betrek je zoveel mogelijk personen binnen je organisatie?
  4. Hoe start je een werkgroep agressie op?
 5. Het analyseren van een organisatie
  1. Hoe spoor je risico’s, zwakke plekken en sterktes op?
  2. De preventiepiramide, preventieketen,…
 6. Theoretische strategieën op vlak van preventie, actie en communicatie
 7. Praktische uitvoering
 8. Evalueren en bijsturen
 9. Voorbeeld agressiebeleid

Lesmethode:

Aan de hand van een grote praktijkoefening zullen de cursisten met behulp van de docent een agressieprotocol opstellen. Vooraleer men deze oefening tot een goed einde kan brengen zal de cursist de nodige theoretische kennis opdoen. Ten slotte zal er tussen de tweede sessie en de derde sessie wat tijd zitten. Deze tijd kan men gebruiken om een protocol op te stellen en door te sturen naar de docent. De laatste sessie is een feedbacksessie.

 • Sessie 1: theorie
 • Sessie 2: gezamenlijk een agressieprotocol opstellen (aanzet)
 • Sessie 3: feedbackmoment

3. Omgaan met verbale agressie (2 sessies)

Na dit onderdeel is men in staat om correct om te gaan met verbale agressie d.m.v. selectie van de beste strategie.

 1. Inleiding
 2. Communicatie
  1. Definitie
  2. Basisprincipes van communicatie
  3. Soorten communicatie
  4. Basishouding
  5. Het profiel van een agressief persoon
 3. Verbale agressie
  1. Definitie
  2. Bronnen van agressie
   1. Instrumentele agressie
   2. Praktisch voorbeeld
   3. Frustratie-agressie
   4. Praktisch voorbeeld
   5. Agressie vanuit innerlijke processen
   6. Praktisch voorbeeld
   7. Agressie vanuit ongelijke machtspositie
   8. Praktisch voorbeeld
  3. De impact van agressie
  4. Aanpak van agressie
   1. Actieschema
   2. Inschatten van de situatie
   3. Grenzen
   4. Controleren van emoties
   5. Reactie strategieën
   6. Voor en nadelen van de strategieën
   7. Aandachtspunten
   8. Oefeningen
   9. Praktische samenvatting
 4. Rollenspellen, praktische tips en feedback

4. Omgaan met fysieke agressie (1 sessie)

Na deze opleiding kan men omgaan met fysieke agressie. Men leert bepaalde afweertechnieken en zelfverdedigingstechnieken aan.

 1. Inleiding
 2. Juridische aspecten bij afweren van agressie
 3. Aanleren van een goede basishouding
 4. Correct reageren op het fysieke agressie
 5. Begrippen proportionaliteit en humaniteit
 6. Opwarming voor de training
 7. Simulatietraining
  1. Verdedigingstechnieken
  2. Afweertechnieken
  3. Praktische tips en aandachtspunten

5. Opvang en nazorg na een agressie-incident (2 sessies)

Na deze opleiding is men in staat om de gepaste hulp aan te bieden aan slachtoffers, daders en getuigen van agressie.

1. Slachtoffer, dader of getuige zijn van agressie

2. Stelregels

3. Impact van agressie incidenten

 • Onaangename gebeurtenis
 • Ingrijpende gebeurtenis
 • Traumatische gebeurtenis

4. Verwerking

 • Wat is verwerken?
 • Fasen van verwerking

5. Schokkende (ingrijpende/traumatische) gebeurtenissen

 • Gevolgen
 • Verloop schokkende gebeurtenis
 • Acute fase
 • Doorwerkfase
 • Trauma-fixatiefase

6. Preventie

7. Opvang

 • Waarom?
 • Basishouding
 • Rol
 • Zorgzame psychosociale opvang
 • Fasegericht
 • Onmiddellijk na incident  collegiale opvang
 • Eerste opvanggesprek
 • Nazorggesprekken
 • Rol leidinggevende

8. rollenspelen

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 23/03/2023 09:00 12:00
donderdag 23/03/2023 13:00 16:00
donderdag 30/03/2023 09:00 12:00
donderdag 30/03/2023 13:00 16:00
donderdag 27/04/2023 09:00 12:00
donderdag 27/04/2023 13:00 16:00
donderdag 11/05/2023 09:00 12:00
donderdag 11/05/2023 13:00 16:00
donderdag 08/06/2023 09:00 12:00
donderdag 08/06/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

'Zeer interessante opleiding met heel veel praktijkvoorbeelden en tips om met agressie om te gaan, gegeven door ervaringsdeskundigen met passie voor hun job!' Mieke Tanghe, AAROVA

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.