Workloadmeting in de publieke sector en social profit


Evenwichtsoefening tussen stuwen en sturen
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180607

Introductie

Efficiëntie, effectiviteit, performantie, resultaatsgerichtheid, … het zijn in de social profit en de publieke sector al lang geen loze woorden meer.

Maar wat als het niet zo duidelijk is wanneer genoeg, genoeg is, wat de grenzen van het organisatorische en menselijke zijn? Als de lat onzichtbaar is, heeft dat soms nefaste gevolgen voor medewerkers, de sfeer in de organisatie én de gebruikers/cliënten/klanten … Hoe bepaalt u die lat? Hoe vertaalt u missie en visie in output en – moeilijker nog – outcome? Wat is de link tussen beleving (tevredenheid) van medewerkers en efficiëntie?

Omschrijving

In deze vorming verkennen Escala en Quest-it de valkuilen en mogelijkheden van omgaan met werkdruk en resultaatsverwachtingen. We vertrekken vanuit de eigenheid van social profit en publieke sectoren, aan het werken met kenniswerkers, het mikken op vaak moeilijk te concretiseren doelen, …

Zowel het belang van duidelijke objectieven en het meten van performantie, als het belang van motiveren en betrekken van medewerkers komt samen in het concept 'sturen en stuwen'. Welk evenwicht tussen beide past in uw organisatie en hoe bepaalt u dit evenwicht?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden binnen social profit en de publieke sector

Programma

CAW Midden West-Vlaanderen (inmiddels door fusie opgegaan in CAW Centraal-West-Vlaanderen) ontwikkelde een eigen systematiek (“CLASS”) die als good practice wordt geduid. Via het in kaart brengen van objectieve én subjectieve werkdruk konden resultaatsverwachtingen worden benoemd en kregen medewerkers en teams bruikbare tools in handen om zelfzorg én efficiëntie met elkaar te verzoenen. We verkennen de ontstaansgrond, praktische uitwerking en toepassingen van dit systeem, als inspirerend en naar uw praktijk overdraagbaar voorbeeld.

Tot slot: welke concrete stappen kunt u zetten in het bespreekbaar stellen, objectiveren en beïnvloeden van werklast en werkdrukbeleving in uw organisatie? Welk proces, met welke hulpmiddelen, kunt u inzetten?

Discussie, debat, vraagstelling en delen van eigen ervaringen zijn een welkom onderdeel van deze vorming.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 11/02/2020 09:30 12:30
dinsdag 11/02/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Escala Brugge
  • Spoorwegstraat 14
  • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be

Tom Vandooren is mede-oprichter en zaakvoerder van Quest-it, een HR-dienstengroep die zich richt op social profit. Hij kan terugkijken op een mooie carrière binnen diverse sectoren (Bijzondere Jeugdzorg, openbaar bestuur, Algemeen Welzijnswerk,...), hoofdzakelijk als leidinggevende en verantwoordelijke voor medewerkersbeleid. Hij is in het bijzonder geprikkeld door de kracht van visie in een organisatie, en de link tussen "tevredenheid" en efficiëntie.

In 2011 mocht hij - vanuit CAW Midden West-Vlaanderen - de ADMB-award voor personeelsverantwoordelijken in ontvangst nemen voor het "CLASS"-project.Tom is auteur van het boek 'Sturen en Stuwen. 101 vragen over HRM in Social Profit'.