Vrijwilligers inzetten. Wegwijs in de wetgeving.


Basiscursus vrijwilligerswetgeving
Webinar Algemeen beleid en organisatie 210383

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze basisopleiding krijgt u de grote lijnen en de kleine lettertjes van de wetgeving onder de knie. De actuele vrijwilligersregelgeving heeft geen geheimen meer voor u.

Omschrijving

Heel wat organisaties werken met vrijwilligers omdat ze iets toevoegen aan de werking … of simpelweg omdat ze onmisbaar zijn voor de werking van de organisatie. In elk van die gevallen is het (zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie) belangrijk om de wetgeving op een correcte manier toe te passen. Soms ontstaan fouten door onwetendheid … of door de vaak wijzigende wetgeving.

In deze basisopleiding krijgt u de grote lijnen en de kleine lettertjes van de wetgeving onder de knie.

 • Wat is vrijwilligerswerk (niet)?
 • Wie is de vrijwilliger anno vandaag?
 • Mag iedereen zomaar vrijwiligerswerk doen?
 • Welke formaliteiten moeten vrijwilligers vervullen?
 • Hoe is de aansprakelijkheid geregeld? Wat met verzekeringen?
 • Hoe betaalt u correct onkostenvergoedingen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elke organisatie of vereniging die met vrijwilligers werkt, vrijwilligerscoördinatoren, stafmedewerkers, HR-medewerkers, medewerkers van vrijetijdsdiensten, directieleden. Ook interessant voor leden van een algemene vergadering/bestuur die willen weten of ze hun vrijwilligersbeleid op de juiste manier voeren.

We denken hier aan lokale besturen, maar ook aan zorginstellingen, aan sportclubs, aan cultuurverenigingen, ... u bedenkt het maar, zo divers.

Methodologie

Deze lesgever aanvaardt gul alle vragen van de deelnemers.

Zijn opleiding is een doordachte mix van kennisoverdracht en van interactie met de deelnemers.

Lesdocumentatie:

syllabus + reader + presentatie

(incl. modeldocumenten)

Programma

De wet met betrekking tot de rechten van de vrijwilligers:

 1. Definitie van vrijwilligerswerk: wat is wel/geen vrijwilligerswerk?
 2. Informatieplicht (incl. Vlaams decreet vrijwilligerswerk voor organisaties uit beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
 3. Aansprakelijkheid van vrijwilligers (incl. immuniteitsregeling en verzekeringen)
 4. Sociaal-juridische aspecten van vrijwilligerswerk: wie mag vrijwilligerswerk doen? Welke formaliteiten zijn er?
 5. Onkostenvergoedingen (indien interesse: wat is het verschil met bijklussen/verenigingswerk?)
 6. Modeldocumenten

Tom Lemahieu is lector sociaal-cultureel werk aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen,

voorzitter van het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk en lid van de Strategische

adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en media. Hij is bestuurder in verschillende sociaalculturele organisaties

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.