Sociale economie in de praktijk - stoomcursus volledig traject

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 120543
NIEUW

Introductie

1. Inleiding tot de sociale economie

2. Personeelsmanagement in de sociale economie

3. Kwaliteitszorg in de sociale economie

4. Marketing, Communicatie en verkoop voor de sociale economie

5. Financieel management in de sociale economie

6. Leidinggeven en personal skills in de sociale economie

Omschrijving

Escala ontwikkelde, samen met experts uit de sociale economie deze praktijkgerichte stoomcursus, specifiek voor medewerkers in de sociale economie.

Met deze opleiding willen we geen abstracte managementcursus organiseren, maar wel praktijkgerichte en interactieve leermomenten. Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden of medewerkers met een coördinerende functie in de sociale economie. De uitgebreide kennis rond management wordt aangevuld met verschillende best practices van organisaties uit de sociale economie. Om deze best practices zo concreet mogelijk te maken, koppelen we bedrijfsbezoeken en praktijkgetuigenissen aan de opleiding.

De sprekers komen uit de sector van de sociale economie of werken nauw samen met deze sector. Hierdoor weet elke docent wat er leeft binnen de sociale economie, en welke weerslag dit kan hebben op uw organisatie. Vanuit hun ervaringen geven ze mee hoe u kunt inspelen op de (management)opportuniteiten die de sector biedt.

In de loop van de opleiding krijgt u de kans om een groepswerk vorm te geven, waarbij u de opgedane kennis onmiddellijk kunt omzetten naar de praktijk.

Schrijf u in voor het volledig programma en ontvang een korting

Kostprijs per module = € 180

Kostprijs volledig traject = € 960 (ipv € 1080)!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers:

 • uit de sociale economie met (leidinggevende) verantwoordelijkheden die willen meedenken over de ontwikkeling van de organisatie op het vlak van personeelsbeleid, kwaliteit, organisatie, marketing, financieel management, ...
 • uit beschutte en sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, werkervaringsinitiatieven, buurt- en nabijheidsdiensten, startcentra, lokale diensteneconomie: kringwinkel, klusjesdienst, PWA, ...

Programma

MODULE 1: INLEIDING TOT DE SOCIALE ECONOMIE

 • Het landschap van de sociale economie
 • Steun- en subsidiemogelijkheden
 • Innovatieve arbeidsorganisatie

Tijdens de eerste module krijgt u een wegwijzer in de sector van de sociale economie. Zowel voor de beginnende leidinggevende als voor de ervaren leidinggevende in de sociale economie zal deze eerste module een grote meerwaarde betekenen:

 • U krijgt een uitgebreid beeld van de sector: hoe kunnen we organisaties uit de sociale economie indelen? Welke belangenverenigingen en koepelorganisaties voor de sociale economie kennen we?
 • Met welke "stakeholders" komt een organisatie uit de sociale economie in contact? Hoe kunnen we deze stakeholders op een gestructureerde en strategische manier inschakelen in onze werken? Via stakeholdermanagement brengt u uw stakeholders in kaart en ziet u welke invloed ze kunnen hebben op uw beleid en de werking van uw organisatie.
 • U leert de steun- en subsidiemaatregelen in de sector kennen. Optimaliseer uw budget en werkingsmiddelen!
 • Hoe kunt u uw arbeidsorganisatie optimaliseren, zonder uw maatschappelijke doelstelling uit het oog te verliezen?

Deze module wordt opgesplitst in 3 sessies, waarin telkens een specifiek thema wordt behandeld. De module wordt afgerond met een bedrijfsbezoek, waarin u kunt kennismaken met de aangeleerde technieken en kennis in de praktijk.

Sessie 1: Het landschap van de sociale economie

De sociale economie is een zeer diverse en uitgestrekte sector. Er is een grote verscheidenheid aan ondernemingen en organisaties: sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, kringloopcentra, dienstenchequebedrijven, invoegbedrijven, ...

Tijdens deze sessie worden de verschillende organisaties en ondernemingen besproken en gaan we na wat hun specifieke maatschappelijke doelstelling is. We kijken ook wat de link is van de sociale economie met de reguliere economie.

We bespreken niet louter de organisaties en ondernemingen, maar behandelen ook alle "stakeholders". Via stakeholdersmanagement maken we een overzicht van de verschillende organisaties, overheidsdiensten en andere derden die het beleid van uw organisatie kunnen en zullen beïnvloeden.

Sessie 2:  Steun- en subsidiemaatregelen binnen de sociale economie

Subsidies en steunmaatregelen vormen een groot aandeel van de inkomsten van organisaties uit de sociale economie. Tijdens deze sessie zetten we de bestaande subsidies en steunmaatregelen op een rijtje. Na deze sessie kunt u nagaan op welke maatregelen uw organisatie een beroep kan doen. Hierdoor kunt u het budget van uw organisatie verder optimaliseren.

Sessie 3: Innovatieve arbeidsorganisatie

Een aangepaste en sociale arbeidsorganisatie moet het uitgangspunt zijn van elke organisatie of onderneming uit de sociale economie. We besteden dan ook extra aandacht aan dit thema. Een arbeidsorganisatie op maat van uw kansengroepen kan afbreuk doen aan de economische principes van de arbeidsorganisatie. We gaan na hoe thema's zoals "efficiëntie" en "optimalisatie" kunnen verenigd worden met een "maatschappelijk bewuste arbeidsorganisatie".

Sessie 4: Bedrijfsbezoek

Spreker: Katrien Galloo en Rik Desmet, Kanaal 127

Katrien is licentiate bestuurswetenschappen en communicatie met een 15-tal jaren nuttige ervaring, o.m. in de uitzendsector en de branche van vorming en opleiding.

Haar taken concentreren zich op de invulling van de eigenlijke doelstellingen van Kanaal 127, zoals de ontwikkeling en opvolging van de nieuwe projecten, de communicatie in de ruime zin van het woord en de sensibilisering voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MODULE 2: PERSONEELSMANAGEMENT IN DE SOCIALE ECONOMIE

HRM in de sociale economie is één van de belangrijkste bouwstenen binnen een sociale economie organisatie. Een HR-beleid op maat  maakt van uw organisatie net een organisatie uit de sociale economie.  Maar is het HR-beleid van een sociale economie organisatie zo anders? Ja en neen. We vertrekken vanuit algemene kaders, en passen dit telkens toe op de specificiteit van een sociale economie context. Via deze module geven we u een leidraad voor een goed HR-beleid binnen uw organisatie. We bespreken de belangrijkste modellen, inzichten en instrumenten. Daarbij gaan we concrete toepasbaarheid in de realiteit van elke dag niet uit de weg.  

Sessie 1: Beginnen bij het begin

 • Inleiding op HR-management aan de hand van nieuwe modellen en actuele inzichten
 • Specificiteit van HR-management in een sociale economie context

Sessie 2: een integraal HR-management op basis van de principes  van competentiemanagement

 • Algemeen kader: model + instrumenten
 • Werving en selectie volgens de principes van competentiemanagement:  modellen, tools en tips
 • Onthaal van nieuwe medewerkers

Sessie 3: Een integraal HR-management op basis van de principes van competentiemanagement

 • Functioneren en evalueren van een medewerker: principes en instrumenten
 • VTO-beleid: principes en instrumenten

Sessie 4: Actualia en vragen vanuit de groep

 • HRM en het nieuwe maatwerkdecreet (doorstroom)
 • HRM en de organisatiestructuur: wat volgt waaruit?
 • Behandelen van specifieke topics op vraag van de deelnemers

Spreker:

Ine Huysentruyt is Consultant bij Mentor. Mentor biedt opleiding, begeleiding, advies en oriëntering aan werkgevers en werknemers binnen de sociale economie. Naast het verlenen van advies omtrent personeelsbeleid en competentiemanagement doceert Ine er  actuele HR topics  binnen Mentor Academy.  

Ine Huysentruyt is in het bezit van een master in HRM en een master in sociologie. In het verleden verzorgde zij personeelsadvies aan de publieke sector en werkte zij in de uitzendsector.  

MODULE 3: KWALITEITSZORG IN DE SOCIALE ECONOMIE

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sociale economie-organisaties kenden de laatste jaren een grote evolutie op het vlak van kwaliteit. Ook sociale economie-organisaties ontwikkelen een integraal kwaliteitsbeleid, dat gericht is op verschillende resultaatsdoelstellingen. Uw organisaties moet namelijk niet enkel financiële targets behalen, maar moet ook streven naar maatschappelijke targets, klantentevredenheid, personeelstevredenheid ...

Om dit realiseren werken organisaties vaak met kwaliteitsmodellen. Modellen zoals EFQM, ISO, TQM, ... helpen u om uw kwaliteitszorg te structureren en doorheen alle aspecten van uw organisatie te verweven.

Tijdens deze module leert u hoe u kunt werken aan een duurzame organisatiekwaliteit. Dit doen we stapsgewijs: we kijken hoe we processen kunnen identificeren, beheren en evalueren. Daarna structureren we deze processen via verschillende modellen. We staan stil bij enkele van de meest gebruikte modellen binnen de sociale economie. Tot slot gaan we na hoe kwaliteitszorg tot concrete resultaten kan leiden. Dit alles bestuderen we via de "Kwaliteitswijzer voor de sociale economie".

Sessie 1: Aan de slag met kwaliteitsmanagement

 • Wat is kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteit vanuit uw specifieke strategie en (maatschappelijke doelstellingen)
 • Aandachtspunten voor de sociale economie: wat is specifiek?
 • De kwaliteitswijzer voor de sociale economie: moet uw organisatie kwaliteitsmanagement toepassen en waarom?

Sessie 2: Herken, identificeer en evalueer uw processen

 • Processen identificeren
 • Processen in kaart brengen
 • Kwaliteitszorg en risicomanagement toepassen op uw processen
 • Integrale kwaliteitszorg voor al uw processen

Sessie 3: Kwaliteitsmodellen toepassen in uw organisatie

 • Waarom en hoe een kwaliteitsmodel gebruiken?
 • EFQM op de werkvloer
 • ISO 9000
 • Balanced scorecard: verschillende perspectieven toepassen op sociale economie

Sessie 4: Bedrijfsbezoek

Spreker:

Yvan De Bie, algemeen directeur Beschutte Werkplaats Ryhove. Voorzitter Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Gent.  BW Ryhove vzw staat in voor drukwerk, machinale en manuele afwerking, electromontage, snoep, mailings, boekbinderij, fotokopie, ...

MODULE 4: MARKETING, COMMUNICATIE,  EN VERKOOP VOOR DE SOCIALE ECONOMIE

Ook organisaties uit de sociale economie kunnen zich onderscheiden met een goede marketingstrategie en marketingcampagne. Het maatschappelijk doel moet vertaald worden in de marketing van de organisatie: toon aan waarvoor uw organisatie staat!

Hoewel de maatschappelijke meerwaarde binnen de sociale economie natuurlijk voorop staat, mag het financiële en economische belang natuurlijk niet worden verwaarloosd. De sociale economie zorgt voor zeer veel tewerkstelling. Continuïteit van de organisatie is daarom ook een prioriteit. Er moet dus gestreefd worden naar een gezonde communicatiemix van maatschappelijke en financiële aspecten.

Tijdens deze module gaan we na hoe dit mogelijk is. Enerzijds focussen we ons op de vraag hoe marketing uw missie, visie en maatschappelijk belang in de verf kan zetten. Daarnaast gaan we na hoe marketing de verkoop van uw organisatie positief kan beïnvloeden.

We starten vanuit een strategisch perspectief: welke boodschap wil u overbrengen? Aan wie wil u deze boodschap overbrengen? Wat is het imago dat u wenst te verspreiden? Via een goed doordacht communicatieplan denkt u proactief na over deze vragen. Daarna gaan we het communicatieplan concreet omzetten in marketingacties. Welke kanalen kunnen we inzetten? Hoe starten we een marketingcampagne? Hoe berekenen we de kostprijs van een campagne? Kunnen we de "opbrengst" of meerwaarde van deze campagne ook in kaart brengen?

Sessie 1: Een communicatieplan in de sociale economie

 • Marketing voor de reguliere economie en voor de sociale economie: zoek de verschillen
 • Waarom een communicatieplan?
 • Bepaal uw strategie, visie en imago die u wenst uit te stralen
 • Plan van aanpak
 • Afbakening en analyse

Sessie 2: Een communicatieplan - deel 2

 • Doelgroepen
 • Doelstellingen
 • Planning en budgettering
 • Uitvoering
 • Meting

Sessie 3: Marketingmiddelen inschakelen

 • Een aantrekkelijke website: hoe laat u uw website uw gewenste imago uitstralen? Hoe kan de website uw verkoop bevorderen?
 • Campagnes
 • Social media: de kracht en valkuilen van een nieuw medium
 • Guerillamarketing, virale marketing
 • PR
 • Folders en brochures
 • Advertenties, sponsoring en beurzen
 • Verpakking, aanwezigheid in het verkooppunt (POS)
 • Tekst, een onderschat element
 • ...

Sessie 4: Verkoop en sales: gastspreker

Hoe maakt u van de verkoop een succes in uw organisatie?

Spreker:

Leander De Cauter is zaakvoerder bij Magelaan. Magelaan is een full-service communicatiehuis, met een gediversifieerd aanbod aan producten, advies, print en web. Klanten uit de sociale economie maken een groot deel uit van zijn klantenportefeuille. Deze coöperatieve KMO telt 25 medewerkers en draagt de principes van duurzaam ondernemen uit: niet alleen economische en esthetische criteria gelden, ook ethische.

MODULE 5: FINANCIEEL MANAGEMENT IN DE SOCIALE ECONOMIE

Een goed financieel beheer binnen een sociale economie-organisatie is cruciaal om de continuïteit binnen uw organisatie te verzekeren. Nochtans lijken financieel management en sociale economie twee verschillende werelden. Onterecht, want sociale economie blijft nog steeds "economie". Natuurlijk zijn er heel wat verschillen met profitorganisaties, maar dit betekent niet dat financieel management in de sociale economie onbelangrijk is.

Bent u niet helemaal thuis in de wereld van de resultatenrekening, investeringskredieten of kasplanning? Dan is deze module ongetwijfeld iets voor u!

Op een toegankelijke, praktijkgerichte en sectorgerichte manier gaan we na hoe uw organisatie haar financieel beleid verder kan optimaliseren.

Sessie 1: De jaarrekening van uw organisatie

 • De balans van een organisatie uit de sociale economie
 • Bespreking van de balans
 • Balansratio's
 • Resultatenrekening
 • Rentabiliteitsratio's

Sessie 2: Kredietverlening

 • Kredietvormen met hun voordelen en nadelen
 • Exploitatiekredieten
  • Kaskredieten
  • Vaste voorschotten
 • Afbetalingskredieten
  • Investeringskrediet
  • Lening op afbetaling
  • Wentelkrediet
 • Uw organisatie uit de sociale economie dient een kredietdossier in...
  • Tips in de relatie met de bank
  • Kredietaanvraag van de organisatie
  • Offertes van diverse banken correct begrijpen en vergelijken
 • Opmaak en gebruik van kasplanning in uw organisatie
  • Situering en nut van een kasplan
  • Elementen van de kasplanning
  • Eenvoudige tool om je kasplanning bij te houden

Sessie 3:  Het opmaken en evalueren van een investeringsplan

 • De investeringsanalyse
  • Opmaken van een investeringsprogramma
  • Kasstromen analyseren
  • Financiële waardering van een investeringsproject
 • De risico-analyse
  • Kritische analyse van alle elementen van de investeringsanalyse
  • Break even analyse
  • Scenario analyse

Sessie 4: Bedrijfsbezoek en gastcollege

Spreker:

Kurt Serruys, kantoordirecteur KBC Social Profit - Openbare Sector - Zone Vlaanderen, Drongen

MODULE 6: LEIDINGGEVEN EN PERSONAL SKILLS IN DE SOCIALE ECONOMIE

Het doel van begeleiden en leidinggeven is het bereiken van de missie van de missie, en het behalen van de doelstellingen. Voor organisaties uit de sociale economie is het doel meestal tweeledig: tewerkstelling realiseren (met een goede kwaliteit van begeleiding en arbeid) en rendabel zijn (met een tevreden klant).

Mag ik de volgende paragraaf voorstellen?  Staat u in voor het coachen en begeleiden van medewerkers? Het u de indruk dat leiden vaak lijden is of denkt u dat stiekem?

Teams en medewerkers leiden is een vaardigheid zoals zovele andere. Veelvuldige conflicten, misverstanden, spanningen op de werkvloer zijn te vermijden. Het is een kwestie van "het juiste te doen", met de juiste instelling en realistische verwachtingen.

Omgaan met klanten is voor velen van ons nieuw en verloopt af en toe moeizaam. De klant wil altijd meer voor minder (geld) ..., zo lijkt het soms. Echter, zorgen voor uw klant en onderhandelen met uw klant is ook maar een vaardigheid. Een  goede instelling en realistische verwachtingen kan u aanleren.

Deze module werd ontwikkeld met een sterke link naar de werkvloer. We bespreken dagdagelijkse problemen, waarmee u kan geconfronteerd worden, en waarop u professioneel moet reageren.

Sessie 1: Leiderschap

 • Principes:
  Leiders moeten kei- en keihard zijn. Klopt dat? Leiderschap is vooral een kwestie van de juiste principes. Welke dan? Dat leer je hier.
 • Taken van leidinggevenden:
  Een leidinggevende moet ALLES kunnen. Klopt dat? Wat moet een leidinggevende eigenlijk doen? We gaan dieper in op de kerntaken van de leidinggevende.
 • Delegeren en opdrachten geven:
  Waarom doen mensen vaak niet wat we vragen? Waarom maken ze zoveel fouten? Opdrachten geven is een kunde, een vaardigheid. Dat leer je in dit deel.
 • Conflicten oplossen of ermee omgaan?
  Af en toe is de sfeer te snijden, een vonkje doet de boel ontploffen, iedereen is tegendraads, mensen werken elkaar tegen. Kan je conflicten eigenlijk oplossen? Wat is een mogelijke aanpak? Moeten we conflicten gewoon aanvaarden?
 • Kritiek geven:
  Mensen aanmoedigen heeft soms een averechts effect. Hoe komt dat? Mensen reageren soms heel heftig op kritiek? Hoe kan ik dit voorkomen?

Sessie 2: Omgaan met klanten

 • Rol van leidinggevenden
 • Klant: eerste contact
  • Waarom kloppen mensen bij ons aan?
  • Tips voor tevreden klanten
  • Principes voor eerste contactarme (contactname!)
 • Klant: offerte maken
  • Uw boodschap klantgericht formuleren
  • Hoe zeg ik neen tegen een klant?
 • Hoeveel beloof ik?
 • Klant: voor de uitvoering
  • Als de klant nog niet weet wat er gaat gebeuren
  • Als de klant meer verwacht dan je kan leveren
 • Klant: klachten
 • Klant: Andere problemen
 • Werkplaats (vervangen door: onze organisatie begaat een flater: wat doen we?): iets loopt mis, wat doen we?

Sessie 3: Begeleiden op de werkvloer: wat mag, moet en kan?

 • Motiveren is mogelijk: wat is onze rol?
 • Motiveren is moeilijk: de veranderingscirkel: wat is de rol van de medewerker?
 • Principes van motiverende gespreksvoering: hoe denk ik erover na?
 • Technieken van motiverende gespreksvoering: hoe pak ik het aan?

Sessie 3: Omgaan met moeilijke mensen

 • Wat zijn "moeilijke mensen" en waarom vormen ze een probleem? Negeren of aanpakken?
 • Persoonlijk: hoe gaan we om met moeilijke mensen van persoon tot persoon?
 • Organisatie: hoe moet onze organisatie omgaan met deze personen?

Sessie 4: praktijksessie

In het eerste deel van deze sessie oefenen we 4 vaardigheden in die in de vorige sessies werden aangereikt. Iedere deelnemer kan op eigen tempo en naar eigen behoefte situaties inoefenen en feedback krijgen.

In het tweede deel van de sessie beschrijft elke deelnemer welke twee lesonderdelen hem of haar zijn bijgebleven. Hoe gaat hij of zij dit gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Dit werkstuk wordt besproken en dient als "eindwerk" voor deze module.

Spreker:

Jan Ghijselen - vzw De Loods -Algemeen Coördinator van Sociale Werkplaats de Loods vzw.

Sociale Werkplaats de Loods wil tewerkstelling van kansengroepen combineren met een degelijke bedrijfswerking: tevreden klanten, tevreden werknemers.. SWP De Loods wil meewerken aan het realiseren van het recht op arbeid voor de zwakkeren.

Daarnaast wil ze door haar  werking bewijzen dat een diversiteitsbeleid werkt. Haar werking  is gericht op de tewerkstelling van onder andere laaggeschoolde, langdurig werklozen, ouderen en mensen met problemen of beperkingen allerhande.

Mits een goeie begeleiding in een professionele structuur kunnen kansengroepen een meerwaarde betekenen.