Slimmer omgaan met stress en werkdruk


Voor mentale fitheid, veerkracht en werkplezier
Webinar Algemeen beleid en organisatie 210218

Introductie

Heel wat stressbronnen kunnen we niet uitschakelen of vermijden, zoals bv. een file, een kritische bewoner, een veeleisende burger, enz. We kunnen wel anders leren omgaan met die stressoren. Het meest eenvoudige is dat u start bij uzelf. Net zoals de keuze van gezonde voeding en beweging leidt tot meer vitaliteit en energie, leidt de keuze om slim om te gaan met stress tot grotere mentale fitheid, u beter in uw vel voelen en grotere veerkracht.

Slim omgaan met stress betekent dat we stress niet als een vijand beschouwen maar als een hulpbron. De spanning die we ervaren in tal van situaties gaan we beschouwen als de benzine die we nodig hebben om onze taak uit te voeren. We maken gebruik van onze innerlijke hefbomen, nl. de kracht van ons brein en het ingenieuze samenspel tussen hart, ademhaling en brein. Iedereen beschikt over deze hefbomen.

Naast een minimum aan eenvoudig vertaalde wetenschappelijke informatie, bieden we praktische tools waarmee iedereen na de sessies meteen aan de slag kan. Deelnemers weten hoe en waarom een tool te gebruiken.

We bieden geen vis, we leren wel vissen. Dit wil zeggen, als deelnemers vis op hun bord willen (resultaat), ze zelf initiatief en discipline aan de dag moeten leggen om het effect van de oefeningen te ondervinden. Een topsporter blijft goed presteren dankzij de dagelijkse training.

Opgelet! Deze training is geen hersteltraject voor mensen met langdurige spanningsklachten of burn-out. In overleg met uw individuele coach kan het aanvullend werken op een traject dat nog veel meer omvat. Ons doel is om technieken mee te geven die preventief kunnen worden ingezet. Als u ze preventief inzet, kunt u wel de negatieve gevolgen van stress reduceren. Kortom: geen quick fix maar een toolkit waar u levenslang gebruik kan van maken!

Omschrijving

Met deze sessies willen we een krachtige toolkit aanbieden voor wie:

  • preventief wenst in te zetten op veerkracht
  • voor wie op zoek is naar meer werkplezier, betere focus en grotere efficiëntie
  • voor wie milde spanningsklachten wil reduceren

Deze opleiding is erkend door de FOD Volksgezondheid voor het functiecomplement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die zich beter willen wapenen tegen werkdruk en stress.

Programma

1.Stress: klacht of kracht?

In de eerste sessie van de reeks 'slimmer omgaan met stress en werkdruk' maakt u kennis met een ietwat andere of misschien wel ruimere visie op stress dan wat u wellicht tot hiertoe al gehoord hebt over dit fenomeen.

Als u even terugblikt in uw eigen herinneringen, dan herkent u wellicht een aantal van volgende situaties: u voelt spanning in uw lijf bij een eerste verliefdheid, u denkt met spanning aan het komende functioneringsgesprek, u voelt u ongemakkelijk bij de woordenwisseling tussen twee collega’s, heel uw lijf reageert bij het overlijden van een dierbare, u bent opgewonden bij een eindejaarsfeestje, enz.

We kunnen hieruit besluiten dat spanning of stress optreedt in zeer diverse situaties. Verder is het ervaren van spanning een subjectief gegeven: niet iedereen ervaart stress in dezelfde situatie. U verneemt welke stress-signalen we onderscheiden en hoe u er meer bewust contact kunt mee maken.

In het tweede deel van de sessie gaat u aan de slag met een reflectietool, het 6-Alert diagram, waarin jobgerelateerde factoren worden voorgesteld die bijdragen tot onze veerkracht en werkplezier. Een goede mix zorgt voor een aangename cocktail, een wat ongelukkige mix kan zorgen voor een explosieve situatie die aanleiding kan geven tot spanningsklachten en burn-out. Waaruit deze cocktail bestaat en hoe u ermee kunt omgaan leet u eveneens in deze sessie.

2.Hart-brein balans: van angst en paniek naar rust en balans

Dagelijks ervaren we situaties als te lastig, te stresserend, te moeilijk … ons hart en ons brein registreren deze prikkels als 'gevaarlijk'. Zo wordt telkens ons oersysteem van 'vechten-vluchten-verstarren' geactiveerd waardoor we ons niet kunnen concentreren, dingen vergeten, er als een kip zonder kop bij lopen en algemeen minder efficiënt en minder goed functioneren.

Het kan echter anders en we hebben zelf de sleutel tot succes in ons bezit. We kunnen een andere piste kiezen, nl. die van de veilige modus of de veilige route. Het is een bewuste keuze die iedereen kan maken. We doen dit door gebruik te maken van ons lichaam, meer specifiek door hart, brein en ademhaling in balans te brengen. Hoe je deze 'veilige modus' creëert of er naar terugkeert, leert u in deze sessie. Praktische technieken die u na deze sessie zelf kunt toepassen zijn de ritmische focus-ademhaling en de filmtechniek.

3. Een krachtige stressmindset verhoogt vitaliteit en creativiteit

Er wordt op verschillende manieren gesproken over stress, mensen reageren verschillend in spannende momenten. De ene persoon gaat gebukt onder stress, de andere lijkt er geen last van te ondervinden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer we een stimulerende stressmindset hanteren, nl. positief denken over stress, ons lichaam gezonder reageert dan wanneer we stress vrezen.

In deze workshop krijgt u zicht op de voordelen van een stimulerende stressbril of stressmindset, leert u die zelf te construeren en toe te passen.

De kracht van positief denken is al geruime tijd door uiteenlopende onderzoeken aangetoond. Toch is het voor ons brein niet evident om die positieve kant te kiezen. Onze hersenen hebben evolutionair gezien nog altijd een negatieve vooringenomenheid.

Vanuit het principe 'wat je aandacht geeft groeit', kut u deze spiraal doorbreken. Wat als u die energie nu eens focust op het positieve en successen? Hoe dit in praktijk brengen en wat het u oplevert leert u in dit webinar.

4. Focus & breinvriendelijk werken

Onze hersenen zijn ons belangrijkste hulpmiddel voor onze productiviteit. In een wereld van steeds meer en sneller, gebruiken we ons brein echter heel vaak alles behalve efficiënt. Ons snelle reflexbrein staat altijd 'aan' waardoor we veel (werk)druk ervaren. Ons denkende brein is vermoeid waardoor we ons moeilijk kunnen concentreren en nauwelijks iets met voldoening kunnen afwerken.

In deze webinar geven we je meer inzicht in hoe je hersenen werken. Hierdoor ga je begrijpen waarom multitasken en altijd online zijn niet productief zijn.

Je krijgt een stappenplan om je hersenen te trainen naar meer focus en hoe je die focus kunt behouden. Daarnaast is het ook essentieel je aandacht te richten op wat écht relevant is voor jouw werk. Je maakt kennis met de prioriteitenmatrix en leert hoe je deze kan gebruiken om keuzes te maken waar je je hersenen voor inzet.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/02/2023 18:30 20:30
maandag 06/03/2023 18:30 20:30
maandag 13/03/2023 18:30 20:30
maandag 20/03/2023 18:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deze opleiding is erkend door de FOD Volksgezondheid voor het functiecomplement.

Brigitte Denolf

Brigitte heeft als master klinische psychologie ruim 30 jaar als HR consultant en trainer diverse bedrijven en medewerkers binnen de openbare sector begeleid. Mensen stappen zien zetten waarvan ze dachten dat die onmogelijk waren, is haar doel.

Zij gooide een paar jaar terug het roer om en werd zelfstandig coach en trainer. Zij biedt als gecertificeerd stress- & burn-outcoach, hartcoherentiecoach en rationeel-emotieve trainer ondersteuning bij specifieke vragen i.v.m. stress, burn-out, veerkracht, zelfvertrouwen en werktevredenheid en dit zowel op team- leidinggevend- als organisatieniveau.

Haar motto is dat je nooit te oud bent om te leren. Haar 3D benadering: durven - doen en doorbreken van routine weerspiegelt haar geloof in het krachtig potentieel van mensen. Ze staat met een open en enthousiaste houding in haar begeleiding, confronteert en motiveert zodat haar klanten opnieuw in zichzelf geloven, leven met léf en de beste versie van zichzelf tot expressie brengen.

Carine Dewulf

Carine is master bedrijfspsychologie en werkte 25 jaar voor diverse bedrijven in marktonderzoek en marketing. Begrijpen wat mensen doen, wat hen beweegt en drijft, dat was haar drijfveer.

In 2017 startte ze haar eigen zaak als coach en trainer. Haar leergierige en onderzoekende aard neemt ze mee in haar coachingtrajecten en workshops. Samen met haar klanten onderzoekt ze wat die nodig hebben om zich persoonlijk en professioneel verder te kunnen ontwikkelen.

Carine is loopbaancoach, perfectionismecoach en erkend stress- en burn-outcoach. Uit het brede gamma aan methodieken en technieken waarover ze beschikt, kiest ze wat jou helpt om jouw doel te bereiken.

Carine is enthousiast als ze haar inzichten en ervaringen kan delen. Ze motiveert haar klanten graag om nieuwe paden te bewandelen, te experimenteren, te durven

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.