Projectmanagement voor de publieke sector en social profit


Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus) Veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico's beheren
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180223

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Doelstellingen:

 • Basisinzichten verschaffen in de principes van projectmanagement
 • Algemeen inzicht verschaffen in instrumenten voor het opstarten, beheren en evalueren van projecten. Toelichten van zowel diverse managementaspecten en sociale vaardigheden als de domein-technische inhoud van projectwerking a.d.h.v. concrete praktijkvoorbeelden/cases en stressvolle situaties
 • Reflectie over zichzelf en het eigen gedrag

Introductie

Deze training is bedoeld om te komen tot een efficiëntere en effectievere projectmatige werking:

 • Meer en langer nadenken bij de opstart van projecten over nut, meerwaarde, scope, doelstellingen en kosten-baten
 • Uitvoering en rapportering via vaste vormen laten verlopen
 • Verantwoordelijkheden van projectmanager en opdrachtgever duidelijk definiëren
 • Doelstellingen, scope en beoogde resultaten scherper aflijnen
 • Projecten tussentijds opvolgen en evalueren
 • Projecten in elke fase van het project durven stopzetten

Omschrijving

Projectmanagement gaat in se om drie elementen: veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico's beheren. Programma's of projecten ontstaan vanuit een nood aan het herdenken van de organisatie om de vereiste performantie te bereiken. De nood komt voort uit allerlei externe en interne veranderingsfactoren (technologie, leveranciers, klanten, wetgeving, economische druk, ...). De hoofddoelstelling van project management is het vinden van het juiste evenwicht tussen het creëren van verandering en het beheren van de lopende operaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Projectmedewerkers, beginnende projectleiders, stafmedewerkers, leidinggevenden uit overheden of publieke instellingen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Programma

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

 • Projectwerking (wat is een project, project portfolio, PMO, voordelen, rollen en verantwoordelijkheden, kritische succes- en faalfactoren, projectlevenscyclus)
 • Doeltreffend Projectmanagement:
  • Voordelen
  • Aanpak:
   • Mijlpalenplan
   • Mijlpalen Verantwoordelijkheidsschema
   • Activiteitenplan
   • Activiteiten Verantwoordelijkheidsschema
   • Voortgangscontrole
   • Evaluatie
 • Toelichting bij de levenscyclus van een concreet project (bijv. 'ISO 14001- gecertificeerd MMS'):
  • Kwalificatiefase
  • Planningsfase
  • Realisatiefase
  • Afsluitingsfase

Bij de bespreking van de verschillende fases, komen diverse concepten en begrippen aan bod:

  • Opstart, projectcharter, PID, communicatieplan, projectcommunicatie, projectbudget, risicoregister, risicomanagement, kwaliteitsbewaking, documentatie, veranderingsbeheer, meeting management, status reporting, opvolgen knelpunten en actielijst, issuemanagement, escalatieprocedure, evaluatie (dashboard), value realisatie, ...
  • Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen casussen, enz.
 • Veranderingsmanagement als hefboom bij het creëren van het nodige draagvlak en eigenaarschap voor verandering in de organisatie. De aanpak is opgebouwd uit vier overzichtelijke componenten:
  • Creëren van een visie en veranderingsstrategie
  • Installeren van een gepast veranderingsleiderschap
  • Analyse van belanghebbende partijen (stakeholderanalyse) en gestructureerdwerken met doelgroepen
  • Gestructureerde aanpak van veranderingscommunicatie
  • Opleiding/Coaching
  • Geïntegreerd project- en programmamanagement
 • Bij de bespreking van 'veranderingsmanagement', komen diverse concepten en begrippen aan bod:
  • Veranderingsvisie, "change readiness", opbouwen van een team, organisatiedesign, opbouwen cultuur, ...
  • Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen casussen, enz.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 08/10/2020 09:30 12:30
donderdag 08/10/2020 13:30 16:30
donderdag 15/10/2020 09:30 12:30
donderdag 15/10/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats.

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.

De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.

Startdatum en -uur blijven dezelfde.

Alleen delen we de opleiding mogelijk op in meerdere kortere sessies.

Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.

Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.

U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.

En krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.

En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail Tine@escala.be of bel 078 35 36 38).

2018-223-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Jean-Pierre Dekocker heeft meer dan 40 jaar bedrijfservaring, waarvan de helft binnen Alcatel (nu Nokia) en de helft bij Proximus (het vroegere Belgacom).

Binnen Alcatel was hij actief binnen het departement "Training & Development", eerst als docent, later als teamleader en nog later als verantwoordelijke voor de opleiding van zowel intern personeel als klanten.

Vanaf 2000 bekleedde hij directiefuncties binnen Belgacom/Proximus, waarvan 10 jaar als Corporate Program Director waar hij eerst verantwoordelijk was voor de Program Management Office en daarna als Program Director belangrijke bedrijfsprojecten in diverse domeinen heeft geleid. Hij was o.a. Program Manager voor de opstart van Proximus TV/11 en voor diverse herstructurerings- en optimalisatie projecten.

Mede door zijn achtergrond in Opleiding en Vorming is hij uitermate geschikt om zijn kennis en ervaring m.b.t. Program/Project Management over te dragen aan medewerkers die in dit domein actief zijn of er willen in groeien.

Jean-Pierre Dekocker is houder van een MBA diploma behaald aan de Vlerick Business School.

Hij heeft een actief sportief verleden in het voetbal en houdt nog steeds zijn conditie op peil met regelmatig te joggen.