Opstellen van een vitaliteitsplan voor uw organisatie


Een gezonde geest in een gezonde organisatie!
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180022

Introductie

Heel wat werkgevers stimuleren hun personeel om gezonder te leven en meer te bewegen. Werkgevers die niets doen aan het versterken van de vitaliteit van hun medewerkers, zullen zich dit vroeg of laat beklagen. Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. Gezonde en gelukkige medewerkers zijn betere medewerkers, omdat ze simpelweg beter presteren. Ze hebben meer energie, zijn productiever, scherper en kunnen zich beter concentreren. Daarnaast is een gezonde medewerker minder vaak ziek en daarmee bespaart u jaarlijks duizenden euro's per medewerker. Niet enkel de directe kost maar ook de indirecte kost van langdurig absenteïsme zijn niet te onderschatten (aanwerven vervangend personeelslid, opleiden nieuwe medewerker, productiviteitsverlies, verhoogde werkdruk bij collega's, ...) Het loont dus om een gezonde leefstijl van uw medewerkers te stimuleren. Zeker als u daarmee langdurig ziekte of burn-out kan voorkomen.

Omschrijving

De vergrijzing, een krimpende arbeidsbevolking en een explosieve toename van leefstijl-gerelateerde chronische ziekten vormen een bedreiging voor de economie. Gezond ondernemen, is in deze tijd bijna een vereiste om te overleven.

Het is natuurlijk niet alleen een financiële afweging. Naast het beogen van lagere bedrijfskosten en een hogere productiviteit gaat het ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is de basis voor een gezonde organisatie. Wat uiteindelijk ook resulteert in een imagogroei van uw bedrijf op de markt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elke organisatie die wenst in te zetten op de gezondheid van hun werknemers én hun organisatie.

Programma

Wij begeleiden bedrijven en organisaties bij het implementeren van een vitaliteitsbeleid. Speciaal voor uw bedrijf of organisatie bieden wij een modulair opgebouwd programma aan waarbij we ons focussen op problematieken rond bewegen, roken, alcohol, slaapcomfort, voeding en ontspanning. U kunt kiezen uit verschillende modules en trajecten om uw medewerkers te stimuleren om meer betrokken, gezonder en gelukkiger te worden. Vooral op een aangename, niet dwingende manier samen met uw medewerkers het gesprek aan gaan. Preventief, als onderdeel van de bedrijfscultuur.

Het vitaliteitstraject bestaat uit diverse fasen:

1. Detecteren

2. Inspireren

3. Motiveren

4. Vitaliseren

5. Evalueren

Voor aanvang van het programma starten we altijd met een (nul)meting om ook na afloop het resultaat te kunnen meten. Om het programma onder de medewerkers bekend te maken en mensen te stimuleren om mee te doen, wordt een interne communicatiecampagne aangeboden.

Het vitaliteitsprogramma moet een wezenlijke bijdrage leveren aan uw bedrijfsfilosofie -en doelstellingen. Daardoor is het altijd maatwerk. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.