Leidinggeven voor gevorderden.

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 230110

Introductie

Leiding geven is niet altijd gemakkelijk en u wordt vaak met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Medewerkers kunnen uw gezag ondermijnen, ongeïnteresseerd hun werk doen, tegenwerken, roddelen over collega’s, discrimineren of onderling conflicten hebben. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze hier passend op reageren. Maar hoe doet u dit altijd op een goede manier en hoe vermijdt u gedoe. Deze opleiding biedt u als leidinggevende handvatten om met deze moeilijke en uitdagende aspecten van leidinggeven om te gaan.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U krijgt een goed beeld op uw rol
 • U heeft verschillende manieren geleerd om uw positie als leidinggevende te versterken
 • U versterkt uw impact door op een verbindende manier te communiceren
 • U gaat op een positieve manier om met verschillende karakters, weerstand en situaties
 • U leert medewerkers aan te spreken op hun gedrag en waar nodig te corrigeren
 • U krijg inzicht in de mogelijkheden om spanningen een groep weg te werken
 • U oefent diverse gesprekssituaties waarmee u als leidinggevende binnen uw eigen werkpraktijk kunt worden geconfronteerd

Omschrijving

Het merendeel van de leidinggevenden droomt ervan om samen met hun directe medewerkers resultaten te behalen als één (h)echt samenwerkend team. Een team waar iedereen veerkrachtig voor elkaar klaar staat zonder geklaag, zonder geruzie en zonder geroddel. Maar, ondanks al hun goede bedoelingen zijn veel leidinggevenden niet instaat om spanningen en conflicten tussen medewerkers beheersbaar te maken. Heel erg voor de leidinggevende zelf, voor zijn medewerkers en voor de organisatie. Leiding geven aan mensen is inderdaad moeilijk. Zowel voor de ploegbaas, het afdelingshoofd en de directeur, als voor diegene die een tijdelijke functie als projectcoördinator opneemt. Het is moeilijk maar helemaal niet onmogelijk. U kunt resultaten behalen en een (h)echt team creëren en uw droom realiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden met ervaring (minimum 3 jaar)

Deze opleiding is erkend door de FOD Volksgezondheid voor het functiecomplement.

Methodologie

 • Interactief en intervisie
 • Bij de oefeningen vertrekken we vanuit de realiteit van de deelnemers
 • Zoveel mogelijk praktijk en oefenen. Er zal gebruik gemaakt worden van een aantal slides om het één en ander te duiden maar dit zal zeker niet de overhand nemen. De focus ligt op interactie met de deelnemers.
 • Werken met groepsdiscussies, praktische oefeningen, cases, …
leidingleidercoach-2-4_2023-110.jpg

Programma

Thema 1: uw persoonlijkheidskenmerken als leidinggevende

Hoe meer u weet, hoe meer u kunt verbeteren. Wie meent volleerd te zijn, maakt meestal een inschattingsfout. Om de performance van hun teams te verbeteren is het van cruciaal belang dat de leidinggevende zichzelf kent. Dit kan met behulp van de waardenvrije en praktische Management Drives aanpak. Ieder mens heeft een aantal verschillende drijfveren. Drijfveren bepalen WAAROM u iets wel of niet doet, sturen uw gedrag en komen voort uit de manier waarop u naar de wereld kijkt. Goed leiderschap ontketent het potentieel van mensen en hun omgeving.

Hoe gaan we te werk? Via het invullen van een vragenlijst.

 • U ontvangt een mail met daarin een link naar de vragenlijst
 • Deze lijst wordt door u beantwoord (duurtijd 20 minuten)
 • Onze expert ontvangt het profiel van zodra ingevuld en analyseert de uitkomst ervan
 • Nadien volgt er een individuele terugkoppeling
 • U ontvangt ook uw profielboek

Thema 2: Beheers de uitdagingen in leiderschap

 • Omgaan met dilemma's t.a.v. managen, leidinggeven en coachen
 • Invloed van organisatieculturen op leidinggeven en coachen
 • Omgaan met persoonlijke grenzen en mogelijkheden als leider
 • Als leidinggevende gezag opbouwen …
 • Een evenwicht tussen hard en zacht
 • Essentiële elementen voor het opbouwen van vertrouwen
 • Omgaan met verscheidenheid: verschillende generaties, verschillende types medewerkers, kansengroepen

Thema 3: Een grotere impact door een duidelijke en verbindende communicatie

 • Waarom communicatie zo moeilijk is …
 • Analyseren en begrijpen van onduidelijkheden in het taalgebruik van medewerkers en hier passend op reageren
 • Op zoek naar de onderstroom in de boodschap
 • Medewerkers begrijpen op basis van hun gedragspatroon
 • Reageren op een verbindende manier zonder impact te verliezen
 • Terug op gang trekken van moeilijk lopende communicatie aan de hand van de roos van Leary
 • Weerstand aanpakken op een oplossingsgerichte manier

Thema 4: Coachen van medewerkers en het team

 • Coachen van medewerkers
 • Voeren van een coachingsgesprek met een medewerker
 • Aanpakken van belemmeringen en vastgeroeste gedragspatronen
 • Samenwerking bevorderen en spanningen vermijden door te focussen op de 4 pijlers van samenwerking
 • Hardnekkige patronen in groepen en hoe er mee omgaan (klagen, roddelen, kliekjes, …)
 • Omgaan met spanningen in het team
 • Verschillende manieren om samenwerkingsconflicten aan te pakken
 • Omgaan met de eigen emoties en de emoties van anderen

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 13/11/2023 12:15 16:15
maandag 15/01/2024 12:15 16:15
maandag 11/03/2024 12:15 16:15

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aantal nog te bevestigen sessies: 1.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deze opleiding is erkend door de FOD Volksgezondheid voor het functiecomplement.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.