Inspirerend leiderschap voor ervaren leidinggevenden


Laat alle stukjes van de puzzle samenvallen en boek op een duurzame manier resultaten door uw team.
Blended Learning Algemeen beleid en organisatie 220476
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Bevestiging van een aantal  goeie leiderschapspraktijken na een eerste aantal jaren als leidinggevende ("ik ben goed bezig")
 • Inspiratie en methodologie om sommige situaties ook eens anders aan te pakken ("ik durf buiten mijn comfortzone treden om nieuwe paden te verkennen")
 • Het recept voor het cement om van de individuele bouwstenen uit uw team een stevige teammuur te bouwen ("ik heb de eer om deze fantastische ploeg te mogen leiden")
 • Dat u niet bang hoeft te zijn voor interne meningsverschillen en conflicten maar dat ze integendeel een bron van nieuwe ideeën en opportuniteiten kunnen zijn ("ik herken onze onderlinge verschillen, ik durf ze te benoemen en ik probeer er een positief verhaal mee te maken")
 • Dat de perfecte beslissing niet bestaat en dat een onvolmaakte beslissing beter is dan geen beslissing ("ik aanvaard dat ik als een leidinggevende met impact ook soms fouten zal maken")

Introductie

Samen met uw medewerkers een motiverende en stimulerende werkomgeving creëren waarin gestelde objectieven bereikt worden en waarbij iedereen met plezier en trots deel uitmaakt van uw team, is geen vanzelfsprekende uitdaging. De individuele gedragingen van teamleden en de interne groepsdynamieken zijn soms onvoorspelbaar, soms zelfs teleurstellend, maar als alle stukjes van de puzzle samenvallen en er op een duurzame manier resultaten geboekt worden door het team, mag u als leidinggevende terecht fier zijn op de rol die u daarbij ontegensprekelijk gespeeld hebt. Met deze opleiding proberen we u een aantal bijkomende inzichten en instrumenten te bezorgen opdat de toekomstige resultaten van uw team in toenemende mate beantwoorden aan de hoge verwachtingen die de interne en externe klanten in u en uw medewerkers stellen.

Omschrijving

De rijkdom en de meerwaarde van uw team zal zich manifesteren doorheen de diversiteit en de complementariteit van uw medewerkers en in de kracht en het talent van uzelf om als een orkestleider de verschillende partituren op elkaar af te stemmen. En dat is nooit vanzelfsprekend. Het hier voorgestelde programma omvat een aantal korte herhalingen van basiselementen van duurzaam leiderschap, die telkens getoetst worden aan de reeds opgedane ervaringen van de deelnemers tijdens hun eerste jaren als leidinggevende (rol van de manager/leider, gebruiken van verschillende leiderschapsstijlen, medewerkers motiveren, effectieve communicatie, efficiënt vergaderen, medewerkers evalueren en feedback geven). Verder gaan we dieper in op een aantal essentiële aspecten van het leidinggeven: concrete parameters waar uw toekomstig (top)team dienen aan te beantwoorden, het nemen van slagkrachtige en consensuele beslissingen, het omgaan met contraproductieve conflicten tussen medewerkers en tenslotte het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen. Deze 4 thema’s vormen de hoofdmoot van het programma en zullen de deelnemers weer een stukje dichter brengen in hun streven naar uitmuntend en inspirerend leiderschap.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor wie is deze opleiding bestemd

 • Leidinggevenden met ervaring (minimum 3 jaar)
 • Leidinggevenden die verder willen groeien in hun rol en uitdagingen ondervinden bij het managen van één of meerdere van de hoofdthema’s (team, beslissingsimpact, conflict, change).

Bijkomende info

Voor de deelnemer die dit wenst, is 1 uur individuele coaching (online) inbegrepen.

Methodologie

Interactief en intervisie:

 • Bij de oefeningen vertrekken we vanuit de realiteit van de deelnemers
 • Zoveel mogelijk praktijk en oefenen
 • Werken met groepsdiscussies, praktische oefeningen, cases, …
 • 3-daagse opleiding rond 4 actuele thema’s. De opleidingsdagen worden telkens met een interval van minimaal 2 weken gepland zodat er tijd en ruimte is om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk. Na het beëindigen van de opleiding wordt een individueel coaching traject van 2 x 1uur voorzien.

Programma

Thema 1. Van groep naar ploeg

 • De gezondheidsbarometer van ons team bepalen
 • Essentiële en concrete voorwaarden om van uw groep, soms toevallige en soms lukraak gekozen, medewerkers een (h)echte ploeg te vormen, met toepassing en vertaling naar onze eigen teams
 • Introductie van de teammodellen van Lencioni en Belbin

Thema 2. Conflict management

 • Oorzaken van conflicten. Vaardigheden voor conflicthantering
 • 5 manieren om met een conflict om te gaan (Thomas-Kilman)
 • Uw natuurlijke stijl van conflicthantering
 • Belang van constructieve confrontatie

Thema 3. Beslist beslissen

 • Beslissingen (en verantwoordelijkheid) nemen als essentiëel onderdeel uit het takenpakket van de leidinggevende
 • Gevolgen van niet of laattijdig genomen beslissingen
 • Belang van overleg, voor- en nadelen van consensus, principes van Deep Democracy

Thema 4. Verandering bewerkstelligen

 • Belang om in deze snel veranderende wereld de doelstellingen en de strategie van het team regelmatig te evalueren en bij te sturen (SWOT analyse)
 • “Wat als'-matrix in geval van keuze voor status quo of voor verandering
 • De elementen van een veranderingsproces
 • Veranderingscommunicatie
 • Stakeholder management
 • Een veranderingsplan opstellen
 • Concrete toepassing op een 'as is-to be' veranderingsintentie van elke individuele deelnemer

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 27/10/2022 09:00 12:00
donderdag 27/10/2022 13:00 16:00
donderdag 10/11/2022 09:00 12:00
donderdag 10/11/2022 13:00 16:00
donderdag 24/11/2022 09:00 12:00
donderdag 24/11/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aantal nog te bevestigen sessies: 2.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Maxime Vanden Daele heeft meer dan 20 jaar praktijkervaring als leidinggevende in bedrijven in binnen- en buitenland. Hij heeft de do's en don'ts van leiderschap en people management proefondervindelijk ervaren, dikwijls met succes, soms met minder geslaagde ervaringen als leermoment en met de stimulans om het de volgende keer anders en beter te doen. Zijn levenservaring heeft hem uiteindelijk een zeer waardevolle bagage geschonken met een praktische en pragmatische kijk op leiderschap en het succesvol omgaan met medewerkers. De voorbije 12 jaar was Maxime actief als gewaardeerd en no-nonsens leiderschapstrainer en coach.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.