Hoe geeft u leiding op afstand?

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 200306

Introductie

Leidinggeven aan een team van op afstand is niet evident. Zaken die we anders als normaal beschouwen (vb. formele en informele meetings op kantoor, voortgang en resultaten opvolgen, losse gesprekken, brainstorms, informeel verbinden met elkaar, groepscohesie door nabijheid, …) verlopen van op afstand en online anders of dreigen zelfs helemaal weg te vallen als we er niet attent op zijn.

Omschrijving

Hoe kunt u als leidinggevende uw antennes aanscherpen om te weten welke noden en wensen uw teamleden hebben? Hoe houdt u de vinger aan de pols zonder te micromanagen en zonder betuttelend over te komen? Hoe werkt u proactief aan een hecht team, ook al zit dat team niet letterlijk samen? Welke tools hebt u concreet ter beschikking om te werken aan verbinding, een open communicatie (inclusief moeilijke gesprekken en feedback), veiligheid, vertrouwen en veerkracht?

We ontdekken het in dit traject.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Methodologie

Online training

 • Elke sessie duurt 3 uur, inbegrepen één pauze van een vijftiental minuten
 • Maximaal 15 deelnemers per sessie
 • Praktijk- en ervaringsgericht leren
 • De praktijkgerichtheid wordt gegarandeerd doordat de deelnemers hun eigen cases inbrengen. De deelnemers gaan daarover in interactie en dialoog met elkaar zodat ook geleerd wordt uit de ervaringen en cases van anderen.
 • Focus op bewustwording én praktische tips en tools

Programma

 • Intakes
 • Korte digitale bevraging (esurveyspro) met als resultaat:
  • Leerproces wordt reeds gestart
  • De trainers krijgen inzicht in de verwachtingen, leernoden en werkcontext
  • Verzamelen van voorbeeldcases

Sessie 1 / Werken aan veiligheid in uw team

 • De bouwstenen van een effectief team (model van Lencioni)
 • Praktische oefeningen rond teamcohesie, ook op afstand
  • Test uw teameffectiviteitmet de 5 bouwstenen!
  • Vanuit deze waarderende analyse leert u hefbomen inzetten en valkuilen vermijden voor een effectief team
 • Basispijler psychologische veiligheid (model Deep Democracy)
 • Praktische oefeningen rond psychologische veiligheid ondersteunen en bespreekbaar maken van problemen en uitdagingen mbt de werksituatie, zowel in groepsgesprekken als 1-op-1
  • Check-in
  • Chasing the no
  • Coachend omgaan met de medewerker
 • Uw eigen actieplan

Sessie 2 / Open en authentiek met uw team communiceren

 • De basisdynamieken binnen communicatie (model van Leary) en herkenbare communicatiestijlen
 • Praktische oefeningen rond communicatie
  • Wat is uw communicatiestijl?
  • Een (moeilijk) gesprek leiden met de methodiek oplossingsgericht
  • communiceren
  • Assertieve mindset stimuleren (toolbox assertief spreken)
  • Duidelijkheid creëren door open feedback
 • Uw eigen actieplan

Sessie 3 / Werken aan veerkracht in je team

 • Wat motiveert mensen? Het zelfdeterminatiemodel ontrafeld.
 • Praktische oefeningen rond motivatie
  • Meet je eigen motivatie en die van uw team volgens de drie pijlers
  • Vanuit deze waarderende analyse leert u hefbomen inzetten en hindernissen herkennen m.b.t. motivatie
 • Praktische manieren om aan veerkracht te werken in je team, ook op afstand
  • In groep: intervisie
  • Individueel: coachend omgaan met de medewerker
 • Uw eigen actieplan

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 29/03/2023 14:00 17:00
woensdag 29/03/2023 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Werkzaam in de publieke sector of social profit? Dan kunnen we u inschrijven aan 345 euro excl. btw.  

Stijn Van Peteghem (lic. Bedrijfspsychologie) heeft een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden.

Hij volgde diverse specialisatieopleidingen in verschillende domeinen en is geaccrediteerd voor de analyse van de Belbin-teamrollen (Belbin Institute), is gecertificeerd MBTI-facilitator bij Oxford Psychologists Press en volgde de opleiding professionele coach bij Het Ontwikkelingsinistituut. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer.

2020-306-2-OmschrijvingDocent-4.jpg

Filip De Craemer

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.