Functionerings- en evolutiegesprekken in de non en social profit


Kennismaking met functioneringsgesprekken als managementinstrument
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 050661

Introductie

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de vooropgestelde resultaten is een permanente opgave voor elke leidinggevende. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van functioneringsgesprekken.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Formele gesprekken met uw medewerkers kunnen een krachtige motiverende hefboom betekenen, het creëert immers duidelijkheid betreffende de verwachtingen, de doelstellingen en de effectiviteit van bereikte resultaten. Het geeft medewerkers een antwoord op de vragen wat van hen verwacht wordt, hoe hun werk gepercipieerd en geëvalueerd wordt. Via dergelijke gesprekken wordt ook een platform gecreëerd om het te hebben over ontwikkelingsmogelijkheden en toekomst binnen het bedrijf.

Bovendien biedt het aan leidinggevenden aangrijpingspunten om ook terugkoppeling te krijgen omtrent het eigen functioneren.

Omschrijving

Als leidinggevende is het belangrijk om samen met uw medewerkers duidelijke doelstellingen af te spreken en regelmatig te reflecteren op de voortgang en de kwaliteit van hun werk, de arbeidsomstandigheden en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar alle leidinggevenden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Tijdens deze opleiding maken deelnemers kennis met functioneringsgesprekken als managementinstrument.

Ze verwerven inzicht in de achtergronden en technieken die men moet hanteren bij het voeren van deze gesprekken.

 • Kenmerken van functioneringsgesprekken
 • Het belang van goede voorbereiding
 • Opbouw van een goed gesprek: structuur, gespreksonderwerpen, omgevingsfactoren, ...
 • Opstellen van SMART doelstellingen
 • Feedback geven en ontvangen
 • De kunst om actief te luisteren en de juiste vragen te stellen
 • Objectiviteit bewaken om beoordelingsfouten tegen te gaan
 • Hanteren van weerstand en emoties

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/03/2023 09:30 12:30
maandag 27/03/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.