Functionerings- en evolutiegesprekken in de non en social profit


Kennismaking met functioneringsgesprekken als managementinstrument
Mixed Via Web Algemeen beleid en organisatie 050661

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Formele gesprekken met uw medewerkers kunnen een krachtige motiverende hefboom betekenen, het creëert immers duidelijkheid betreffende de verwachtingen, de doelstellingen en de effectiviteit van bereikte resultaten. Het geeft medewerkers een antwoord op de vragen wat van hen verwacht wordt, hoe hun werk gepercipieerd en geëvalueerd wordt. Via dergelijke gesprekken wordt ook een platform gecreëerd om het te hebben over ontwikkelingsmogelijkheden en toekomst binnen het bedrijf.

Bovendien biedt het aan leidinggevenden aangrijpingspunten om ook terugkoppeling te krijgen omtrent het eigen functioneren.

Introductie

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de vooropgestelde resultaten is een permanente opgave voor elke leidinggevende. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van functioneringsgesprekken.

Omschrijving

Als leidinggevende is het belangrijk om samen met uw medewerkers duidelijke doelstellingen af te spreken en regelmatig te reflecteren op de voortgang en de kwaliteit van hun werk, de arbeidsomstandigheden en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar alle leidinggevenden.

Deze opleiding is erkend voor het functiecomplement door de FOD volksgezondheid.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats.

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.

De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.

Startdatum en -uur blijven dezelfde.

Alleen delen we de opleiding mogelijk op in meerdere kortere sessies.

Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.

Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.

U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.

En krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.

En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Tine zorgt voor antwoorden (mail Tine@escala.be of bel 078 35 36 38).

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Programma

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Tijdens deze opleiding maken deelnemers kennis met functioneringsgesprekken als managementinstrument.

Ze verwerven inzicht in de achtergronden en technieken die men moet hanteren bij het voeren van deze gesprekken.

  • Kenmerken van functioneringsgesprekken
  • Het belang van goede voorbereiding
  • Opbouw van een goed gesprek: structuur, gespreksonderwerpen, omgevingsfactoren,...
  • Opstellen van SMART doelstellingen
  • Feedback geven en ontvangen
  • De kunst om actief te luisteren en de juiste vragen te stellen
  • Objectiviteit bewaken om beoordelingsfouten tegen te gaan
  • Hanteren van weerstand en emoties

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 19/04/2021 09:30 12:30
maandag 26/04/2021 09:30 12:30
maandag 03/05/2021 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.